Прес-центр11 квітня 2017, 11:04

Прийнята Антикорупційна програма Луганської облдержадміністрації на 2017 рік

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз 7 квітня 2017 року підписав розпорядження «Про затвердження Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2017 рік».

Документ спрямований на утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в облдержадміністрації, подальшого впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків, підвищення рівня довіри громадян до її діяльності.

Головна мета антикорупційної програми – вжиття додаткових і посилених заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції в діяльності облдержадміністрації, які ґрунтується на правових, організаційних, політичних, фінансових та соціальних засадах.

Згідно цього розпорядження передбачено низка заходів з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації.

Так, серед працівників апарату та структурних підрозділів ОДА будуть здійснені контролі за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, правил етичної поведінки під час виконання посадових обов’язків та своєчасне подання декларації.

Планується організувати навчання з питань запобігання та виявлення корупції, правильного застосування антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом проведення прес-конференцій, нарад, семінарів, тощо.

Крім цього, сприяти запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів у діяльності осіб.

Також, у розпорядженні визначено, що оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, яка виконує наступні функції:

планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та подавання на затвердження голові Комісії відповідний робочий план;
здійснювання ідентифікації корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовище облдержадміністрації з метою ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності ОДА;
готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ОДА, що включає пропозиції щодо заходів із усунення рівня виявлених корупційних ризиків та інші заходи.