Прес-центр28 грудня 2020, 15:12

Прийнято проєкт Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», ініційований Президентом Володимиром Зеленським

Верховна Рада України 17 грудня 2020 року у повторному другому читанні ухвалила закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» № 3760, який сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні.

Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями з метою створення сприятливих умов та залучення в Україну значних інвестицій, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Визначено новий вид інвестора ‑ інвестора із значними інвестиціями та інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями, закріплено статус державної установи, уповноваженої Кабінетом Міністрів України на здійснення супроводу інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями у підготовці та реалізації інвестиційного проєкту.

Законом передбачені форми надання державної підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями у вигляді податкових пільг, забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту, забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації.

Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30 % планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проєктом.

Інвестиційні проєкти із значними інвестиціями, до яких може надаватися державна підтримка, повинні відповідати таким вимогам:

- реалізуватися на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв); добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу); поводження з відходами; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики; освіти, науки та науково-технічної діяльності; охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери;

- передбачати створення впродовж строку реалізації проєкту не менше 80 нових робочих місць, із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж як на 15 % перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік;

- розмір значних інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями повинен перевищувати суму, еквівалентну 20 мільйонам євро;

- строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 5 (п’яти) років.