Прес-центр11 серпня 2017, 10:08

Щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004
№ 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» непрацюючим фізичним особам, які постійно  надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається  щомісячна компенсаційна виплата

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних або непрацездатних осіб у таких розмірах:

15 % – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 % – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 % – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

     –  заява про згоду надавати соціальні послуги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки  та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

     –   заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

     –   заява про необхідність надання соціальних послуг;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з вищезазначеними документами.