Прес-центр25 березня 2020, 12:03

Вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі – Постанова № 166), якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а також:

- забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

- запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;

- забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм (проєктів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;

- надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.

Постановою № 166 затверджується новий Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, а також:

- вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183, відповідно до яких дія зазначеного порядку буде розповсюджуватися виключно на громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які виділені окремим рядком в бюджетній програмі 2507020;

- вносяться зміни до Порядку проведення конкурсу з визначенням програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 в частині можливості розповсюдження його дії на всі громадські об’єднання осіб з інвалідністю;

- встановлюється, що місцеві органи виконавчої влади починаючи з 2020 року забезпечують проведення конкурсів з визначення проєктів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого цією постановою.

Більше інформації за посиланнями:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF?fbclid=IwAR23akomEZ...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/166-2020-%D0%BF?fbclid=IwAR0I-HUSBhc...