Нормативно-правові акти

Закон України "Про звернення громадян"
393/96-ВР
02.10.1996
Постанова Кабінета Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"
348 (зі змінами)
14.04.1997
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"
109/2008
07.02.2008
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Класифікатора звернень громадян"
858
24.09.2008
Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації "Про внесення змін до Положення про комісію з питань розгляду звернень громадян обласної держадміністрації та затвердження її складу"
930
24.12.2020
Наказ керівника апарату "Про затвердження Положення про сектор роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації»
30
11.12.2020
Про затвердження Положення про відділ роботи із зверненнями громадян апарату Луганської обласної державної адміністрації
8
01.11.2023
Про внесення змін до Положення та складу комісії з питань розгляду звернень громадян обласної державної адміністрації
84
20.03.2024