Перелік посад у сферах з високим ризиком прояву корупції

ПЕРЕЛІК ПОСАД

державних службовців структурних підрозділів Луганської облдержадміністрації,

 які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції

 

з/п

 

Діяльність

Сфери/органи де існує

високий ризик

проявив корупції

 

Перелік посад державних службовців

 

1

 

Управлінська діяльність

 

Структурні

підрозділи

облдержадміністрації

Керівники, заступники керівників структурних

підрозділів облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено вирішення галузевих питань, спеціалісти, які мають інспекторські (контрольні) повноваження, готують звітність, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, ведуть бухгалтерський облік виконання робіт і надання послуг

 

 

 

Освіта

 

Директор, заступники директора, керівники структурних підрозділів департаменту освіти і науки облдержадміністрації, в посадових обов’язках яких передбачено вирішення галузевих питань, спеціалісти, які здійснюють інспекторські (контрольні) перевірки навчальних закладів з питань забезпечення законних прав громадян на освіту щодо безоплатності навчання, вступних екзаменів і набору студентів, оздоровлення та соціального захисту учнів пільгових категорій, а також ведуть бухгалтерський облік та звітність, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, робіт і послуг, використання пришкільних ділянок, орендованих площ і майна навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

Директор, заступник директора, керівники структурних підрозділів департаменту агропромислового

розвитку облдержадміністрації, спеціалісти, які здійснюють контрольні повноваження, ведуть бухгалтерський облік, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, робіт і послуг, координацію державних закупівель та державного замовлення, дотримання вимог земельного законодавства щодо оформлення державних сертифікатів на право на земельний пай  і державних актів на право власності на землю, а також при здачі земельних паїв на оренду

 

 

 

 

 

 Торгівля та побутове обслуговування населення

 

Директор, заступники директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалісти, які мають інспекторські (контрольні) повноваження

 

 

 

 

Охорона здоров’я 

 

Директор, заступники директора, керівники структурних підрозділів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено   вирішення галузевих питань, спеціалісти, які здійснюють контрольні повноваження, ведуть бухгалтерський облік та звітність, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, робіт і послуг, координацію державних закупівель та державного замовлення

 

 

 

 

Фінанси

 

Керівники, заступники керівників структурних підрозділів облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено вирішення питань у сфері фінансово-господарської діяльності щодо цільового використання бюджетних коштів, спеціалісти, які здійснюють контрольні повноваження, ведуть бухгалтерський облік та звітність, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, робіт і послуг, координацію державних закупівель та державного замовлення

 

2

 

Розпорядження коштами, адміністративно-господарська діяльність

 

Економіка

 

Керівники, заступники керівників структурних підрозділів облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено прийняття розпорядчих рішень при проведенні фінансово-господарської діяльності, спеціалісти, які готують звітність, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, ведуть бухгалтерський облік виконання робіт і надання послуг

 

 

 

 

Будівництво

 

Начальники, заступники начальників та керівники структурних підрозділів управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено вирішення галузевих питань, спеціалісти, що мають дозвільні повноваження щодо будівництва, а також що здійснюють проектування, ведуть бухгалтерський облік та звітність, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, робіт і послуг

 

 

 

Промислова політика

 

Директор, заступники директора та керівники структурних підрозділів департаменту промисловості та енергозбереження облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено вирішення питань щодо розподілу матеріальних цінностей

 

 

 

 

Охорона здоров’я  

Директор, заступники директора  та керівники структурних підрозділів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено   вирішення галузевих питань, спеціалісти, які здійснюють контрольні повноваження, ведуть бухгалтерський облік та звітність, здійснюють планування бюджетних коштів на виконання програм, робіт і послуг, координацію державних закупівель та державного замовлення

 

 

3

 

Надання дозволів (ліцензій, патентів) у різних сферах

 

Торгівля та побутове обслуговування населення

 

Директор, заступники директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалісти, які здійснюють контрольні повноваження

 

 

 

Освіта

 

Директор, заступники директора та керівники структурних підрозділів департаменту освіти і науки облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено вирішення питань ліцензування та атестації навчальних закладів

 

 

 

Будівництво

Начальники, заступники начальників та керівники структурних підрозділів управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено вирішення галузевих питань, спеціалісти, що мають дозвільні повноваження

 

 

 

 

Охорона здоров’я 

Директор, заступники директора  та керівники структурних підрозділів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачена    видача узгоджень на надання ліцензій на здійснення лікувальної практики

 

 

 

Туризм

Начальник, заступник начальника, керівники структурних підрозділів управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації, які мають контрольні повноваження щодо охорони пам’яток історико-культурної спадщини, територій природно-заповідного фонду

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

Директор, заступники директора та керівники структурних підрозділів департаменту житлово-комунального господарства та будівництва  облдержадміністрації в посадових обов’язках яких передбачено надання дозволів на встановлення малих архітектурних форм, благоустрою територій, діяльності підприємств щодо ведення  водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

Фізична культура і спорт

Начальник, заступники начальника та керівники структурних підрозділів управління молоді та спорту облдержадміністрації, які здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних умов у сфері фізичного виховання та спорту

 

4

 

Контрольна та наглядова діяльність

 

Екологія та використання природних ресурсів

Директор, заступники директора та керівники структурних підрозділів департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації у питаннях додержання вимог чинного законодавства у сфері екології та використання природних ресурсів

 

 

 

Будівництво

Начальники, заступники начальників та керівники структурних підрозділів управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації  

 

 

 

Енергозбереження

Директор, заступники директора та керівники структурних підрозділів департаменту житлово-комунального господарства та будівництва  облдержадміністрації

 

5

 

Робота з кадрами

 

Державна служба

Керівники кадрових підрозділів та спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації в посадових обов’язках  яких передбачено ведення кадрової роботи, голови та члени конкурсних комісій

 

6

 

Міжнародна діяльність

 

Зовнішньо економічна діяльність

Директор, заступник директора, керівники структурних підрозділів департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

 

7

 

Соціальна сфера

 

Оформлення соціальних виплат

Директор, заступник директора, керівники структурних підрозділів департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації в обов’язки яких входить вирішення питань виплати субсидій, грошових виплат і компенсації, матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

 

 
 
Орієнтовний перелік посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції
 
з/п
Діяльність
Сфери/органи, де існує високий ризик прояву корупції
Орієнтовний перелік посад
1.
Управлінська діяльність в місцевих органах виконавчої влади
Місцеві органи виконавчої влади
Керівники, заступники керівників
 
Освіта
Директор, заступники директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, начальники відділів освіти райдержадміністрації
 
Сільське господарство
Директор департаменту агропромислового
розпитку облдержадміністрації, начальники
управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій.
Начальник, заступник начальника інспекції якості та
 
 
 
 
формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації
 
 
Торгівля та побутове обслуговування
Директор, заступники директора департаменту економічного розвитку та торгівлі, управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, начальник, заступники начальників управлінь (відділів) економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрацій
 
Охорона здоров'я
 Директор, заступники директора департаменту, начальники, заступники начальників відділів охорони здоров'я облдержадміністрації і райдержадміністрацій
 
Фінанси
 Директор, заступники директора департаменту фінансів, управління фінансових ринків облдержадміністрації, начальники фінансових управлінь райдержадміністрацій
2.
Розпорядження коштами, адміністративно-господарська діяльність
Економіка
Начальник Луганського обласного управління з питань банкрутства.
Начальник, головний бухгалтер головного фінансового управління облдержадміністрації, начальники, головні бухгалтери фінансових управлінь райдержадміністрацій
 
 
Будівництво
Директор, заступники директора департаменту житлово-комунальною
господарства та будівництва облдержадміністрації, начальники відділів
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій.
 
 
 
 
Начальник, заступники начальника управління капітального будівництва Начальник, заступники начальника управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації.
 
 
Промислова політика
Директор, заступники директора департаменту промисловості та енергосбереження облдержадміністрації, головні спеціалісти управлінь (відділів) економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрацій
 
 
Охорона здоров'я
Директор, заступники директора та спеціалісти департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, начальники відділів охорони здоров'я райдержадміністрацій
 
 
Господарська діяльність
начальники, заступники начальника, начальники відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, голови (заступники голів ), керівники апаратів, начальники управлінь, відділів структурних підрозділів райдержадміністрацій
3.
Надання дозволів (ліцензій, патентів) у різних сферах
Будівництво
Директор, заступники директора департаменту ЖКГ та будівництва, управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства, розвитку споживчого ринку та підприємництва, Департамент промисловості та енергозбереження облдержадміністрації, інспекція державного технічного нагляду, начальники відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій.
 
 
Медицина
Директор, заступники директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, начальники відділів охорони здоров'я райдержадміністрацій, в обов'язках яких передбачена видача узгоджень для надання ліцензій на здійснення лікувальної практики   |
 
 
 
 
 
 
 
Фізична культура і спорт
Директор, заступники директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністраї начальник , заступники начальників відділів у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністраї
 
 
Підприємництво
Державні реєстратори відділів реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності
4.
Міжнародна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність
Начальник, заступники начальника управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, начальник, заступники начальників управлінь (відділів) економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрацій
5.
Реалізація соціальної політики
Зайнятість населення
Директор, заступники директора
Луганського обласного центру зайнятості. Начальник, заступники начальника
головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, начальник,
заступники начальників управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій
 
 
Оформлення соціальних виплат
Начальник та заступники начальника головного
управління Пенсійного фонду України в Луганськії
області.
Спеціалісти відділів субсидій головного управління праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації, управлінь праці та соціальне
захист)' населення райдержадміністрацій
Спеціалісти територіальних відділень фонду
державного соціального страхування