Кращий захист проти корупції – честь і гідність посадовця

     Корупція в Україні давно стала проблемою, яка впливає на всі сфери суспільного життя, а найбільше вражає сферу суспільних взаємовідносин, з якими найчастіше стикаються громадяни під час реалізації своїх конституційних прав. Корупція стала небезпекою як для держави, так і для громадян. Боротися з нею варто правовим методом – шляхом законодавчого регулювання.

     На сьогодні базовим законодавчим актом з цього питання в Україні є Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011  № 3206-VІ, який визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
     Із набранням чинності згаданого Закону запроваджено низку превентивних методів боротьби з корупцією. Зокрема, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено, що законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають організацію і порядок діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, надання окремих видів державних послуг або порядок діяльності категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб.
     Отже, на законодавчому рівні передбачено прийняття кодексу поведінки для осіб, які виконують функції держави, органів місцевого самоврядування. Керівні норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм законодавчо визначено положеннями Закону України «Про правила етичної поведінки» від 17.05.2012 № 4722-VІ.
     Закон «Про правила етичної поведінки» є задекларованою системою морально-етичних принципів професійної діяльності, серед яких законність, пріоритет інтересів, політична неупередженість, толерантність, об’єктивність, компетентність і ефективність, формування довіри до влади, конфіденційність, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень, недопущення конфлікту інтересів, запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка, декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.
     Важливим пріоритетним напрямом діяльності державного службовця є формування довіри до влади, що полягає в забезпеченні позитивної репутації органів державної влади, зміцненні довіри громадян до влади, утвердження її чесності, неупередженості та ефективності. Отже, державні службовці мають усвідомлювати, що їхню поведінку оцінюють керівники, колеги та громадськість, і прагнути того, щоб вона не давала підстав для громадського осуду.
     Варто зауважити, що удосконалення системи державного управління, проведення системних соціально-економічних реформ потребують налагодження ефективної взаємодії із громадськістю, насамперед для виявлення за допомогою зворотного зв’язку проблемних питань державної політики, забезпечення оперативного реагування на суспільні потреби. Саме на розв’язання такої проблеми спрямовано Концепцію створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 589-р.
     Одним із найважливіших механізмів взаємодії із громадськістю є реагування на звернення громадян, підприємств, установ та організацій. Функціонування урядової телефонної прямої лінії та телефонних прямих ліній окремих органів виконавчої влади сприяє удосконаленню процесу взаємодії із громадськістю та прискоренню реагування на її потреби.
     Так, для підвищення ефективності зв’язку з громадськістю, надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам з питань здійснення державного фінансового контролю в        Держфінінспекції в Луганській області діє «телефон довіри». Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями можна звертатися за номером (0642) 58-69-54 протягом робочого дня. 
     Пріоритетними очікуваними результатами роботи телефонів довіри є забезпечення оперативності реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях представників громадськості, а також підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади.
     Одним із важливих морально-етичних аспектів формування довіри до влади є відповідна реакція керівника щодо виявлених фактів неналежної поведінки підлеглих працівників, зокрема за повідомленнями, що надійшли від громадян на номери телефонів довіри.
     У разі ж порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, задекларованих правил етичної поведінки (яке водночас є порушенням антикорупційного законодавства, законодавства про працю та державну службу), та відповідно до особливостей правового статусу таких осіб настає дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та матеріальна відповідальність.
 
ПОРАДИ 
особі, уповноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування
 
1) Станьте прикладом нетерпимості до проявів корупції. Своєю поведінкою давайте оточуючим зрозуміти, що не тільки не будете самі приймати участі у корупційних діяннях, але й не будете приховувати таких діянь своїх колег.
 
     На момент вступу на державну службу особа зобов’язується сумлінно виконувати свої обов’язки, дотримуватись законодавства та принципів доброчесності у своїй поведінці. Отже, всі співробітники мають виконувати свої обов’язки неупереджено та справедливо.
     Корумпована поведінка працівників порушує законність та мораль, завдає шкоди авторитету як органу, в якому він працює, так і державі загалом. Вона руйнує віру в неупередженість та об’єктивність державних органів.
     Усі працівники органу повинні сумлінно виконувати свої обов’язки та бути прикладом, як для своїх колег, так і для громадян в цілому.
 
2) Рішуче припиняйте спроби втягнути Вас у корупційні діяння. Негайно повідомляйте про такі спроби керівництву.
 
     У зовнішніх контактах, наприклад, з особами, що надають роботу, товари, послуги за державні кошти, Ви повинні з самого початку визначити чіткі межі ваших повноважень і негайно припиняти спроби втягування до корупційних діянь.
     Не створюйте в оточуючих враження, що Ви відкриті для «невеликих ознак уваги». Не піддавайтеся спокусі таким чином покращити свої матеріальне становище. Не соромтеся відмовитися від подарунка або віддати його назад, супроводжуючи цю відмову роз’ясненням правил, яких Ви маєте дотримуватись.
     Якщо Ви працюєте у сферах підвищеного корупційного ризику, Вам необхідно бути особливо обережним щодо спроб третіх осіб вплинути на Ваше рішення.
     Чітко дотримуйтеся норм законодавства про заборону прийняття винагород або подарунків та вимог доброчесної поведінки.
     Якщо третя особа попросила Вас зробити їй протиправну послугу, негайно поінформуйте про це своє керівництво. Це допоможе уникнути будь-якої підозри в корупції та дасть змогу вжити заходів проти правопорушників.
     Якщо Ви опираєтесь спробам втягнути Вас у корупційні діяння, однак не повідомляєте про це керівництво, особа, яка схиляла Вас до протиправної поведінки, може повторити свою спробу, звернувшись до когось з Ваших колег. Захистіть своїх колег від спокуси бути залученими до корупційних діянь.
 
3) Якщо у Вас з’являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, яка суперечить Вашим обов’язкам, залучіть будь-кого зі своїх колег у якості свідка.
 
     Іноді в ході розмови із сторонньою особою у Вас може виникнути підозра, що Вам намагатимуться зробити протиправну пропозицію, яку буде нелегко відхилити. Часто в такій ситуації не допомагає лише відмова від корупційної поведінки, тому Вам не варто намагатися владнати ситуацію власними силами. Запросіть до участі у розмові одного із своїх колег.
 
4) Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.
 
     Ваша робота повинна бути прозорою та зрозумілою для керівництва, колег та інших осіб. Можливо Вам доведеться змінити своє місце роботи (перехід до виконання нових завдань, перехід до іншого підрозділу) або бути тимчасово відсутнім (хвороба, відпустка), тому Ваша робота повинна бути настільки відкритою, щоб в будь-який час особа, що Вас замінить, могла виконувати Ваші обов’язки.
 
5) Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого приватного життя. Перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів між Вашими службовими обов’язками та приватними інтересами.
 
     Спроби корупції часто починаються з того, що треті особи намагаються розширити службові контакти та перенести їх у сферу приватного життя. 
     Відомо, що особливо складно відмовити у «невеликій послузі», коли з цією особою існують дружні стосунки, а також коли сам службовець або його родина отримує привілеї у будь-якому вигляді (квитки на концерт, запрошення до дорогих ресторанів), на які не можна відповісти тим самим, тощо. Отже, в приватному житті Ви з самого початку повинні дати оточуючим зрозуміти, що відокремлюєте службову діяльність від приватного життя. Це дозволить уникнути підозри у Вашій корумпованості.
     У кожної особи, яка звертається до Вас у зв’язку з Вашою службовою діяльністю, є право очікувати від Вас неупередженої, справедливої, обґрунтованої, тобто доброчесної, поведінки. Тому під час будь-якої службової діяльності, за яку Ви несете відповідальність, перевіряйте, чи не вступають Ваші власні інтереси, а також інтереси Ваших близьких осіб, в конфлікт з Вашими службовими обов’язками. Піклуйтеся про те, щоб ніхто не міг звинуватити Вас в упередженості.
     Якщо в конкретних службових обов’язках Ви вбачаєте можливу суперечність Ваших службових обов’язків та приватних інтересів або інтересів третіх осіб, з якими Ви пов’язані, негайно повідомте про це своє керівництво з метою вжиття відповідних заходів (наприклад, звільнення Вас від виконання завдання). Відмовтеся від виконання роботи за сумісництвом, якщо це суперечить вимогам законодавства або інтересам служби. 
     Якщо у випадку конфлікту інтересів Ви надали перевагу власним інтересам, окрім шкоди Вашому особистому авторитету, може буде завдано шкоду авторитету всього органу, в якому Ви працюєте.
 
6) Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних діянь.
 
     Корупції можна запобігти лише, коли кожний службовець відчуває свою відповідальність за досягнення загальної мети створення вільного від корупції органу. Це означає, що всі працівники в рамках виконання своїх завдань повинні дбати, щоб сторонні особи не мали можливості впливати на рішення службовця і що корумпованих колег не можна прикривати через почуття солідарності або лояльності. 
Не приховуйте протиправних діянь!
 
   
 
Кочетова О.М., 
головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення  корупції Державної фінансової інспекції в Луганській області