КРУ в Луганській області запрошує всіх небайдужих до антикорупційного руху України

Антикорупційний рух в Україні набирає нових обертів і Контрольно-ревізійне управління в Луганській області не стоїть осторонь. Як відомо, з 1 липня набрали чинності два Закони, один з яких – Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VІ, а другий - Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207- VІ.

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VІ визначено широкий перелік суб’єктів корупційних правопорушень відповідно до міжнародних стандартів. До такого переліку віднесено, зокрема, найвищих посадових осіб держави, державних службовців, службовців місцевого самоврядування, суддів, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, керівників державних підприємств і організацій, службових осіб юридичних осіб приватного права (лише у певних випадках), посадових осіб іноземних держав або міжнародних організацій.

Встановлено перелік обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції, зокрема, щодо неправомірного використання наданих повноважень або службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків, роботи близьких осіб, переходу на роботу у приватний сектор після закінчення роботи на державній службі, запобігання конфлікту інтересів.

Серед нововведень звертає на себе увагу здійснення спеціальних перевірок осіб, які претендують на заняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування. З 1 січня 2012 року спеціальній перевірці будуть підлягати відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення, щодо факту, чи особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення, щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, наявності в особи корпоративних прав, стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Також з 1 січня 2012 року будуть встановлені вимоги щодо фінансового контролю за майном, доходами, витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Крім того, Закон значно посилює та розширює види відповідальності за корупційні правопорушення, так за вчинення корупційних правопорушень передбачено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову або дисциплінарну відповідальність.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207- VІ доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення Главою 13-а «Адміністративні корупційні правопорушення», де систематизовано й дещо розширено перелік корупційних діянь, за які передбачена адміністративна відповідальність, та Кримінальний кодекс України Розділом ХVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг», який передбачає кримінальну відповідальність за вчинення корупційних злочинів, а також приводить відповідний Кодекс у відповідність із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Корупцію може бути подолано, і це вбачається реальним за тих умов, коли їй будуть запобігати та протидіяти.Контрольно-ревізійне управління в Луганській області запрошує всіх небайдужих до антикорупційного руху України, першим кроком до якого має бути вивчення антикорупційного законодавства.

Ольга Кочетова, 
головний спеціаліст з питань
запобігання та протидії корупції
КРУ в Луганській області.