Мін’юст розпочав створення Єдиного державного реєстру корупціонерів

Міністерство юстиції України наказом від 11.01.2012 № 39/5 затвердило положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі – Реєстр).
Реєстр – це електронна база даних, яка містить відомості про осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки на підставі письмового запиту державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також правоохоронних органів – у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження.
Реєстраторами Реєстру є:
- Міністерство юстиції України через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, який вносить або вилучає відомості про особу, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення;
- Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які вносять або вилучають відомості про особу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення.
Підставою для внесення до Реєстру відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, є електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили, або завірена в установленому порядку паперова копія наказу про накладання або зняття дисциплінарного стягнення.
Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення; забезпечення в установленому порядку проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Крім того, реєстр ведеться з метою визначення сфер державної політики та посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з найбільшими корупційними ризиками.

 

Ольга Кочетова,
головний спеціаліст з питань запобігання

 та виявлення корупції Державної фінансової

інспекції в Луганській області