Про декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру за 2011 рік

Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон), особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Таким чином, з цього року декларацію подає значна кількість осіб, які раніше не були зобов’язані цього робити. Крім державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, декларацію подають усі посадові і службові особи органів державної влади незалежно від того, чи мають вони статус державного службовця. Також декларацію подають посадові особи юридичних осіб публічного права, які отримують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету (заклади освіти, культури, спорту, соціального захисту, медичні установи, державні і комунальні засоби масової інформації тощо).

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію за минулий рік із зазначених причин і звільняються з цього місця роботи, зобов'язані подати таку декларацію до розірвання трудового договору.

Особа,  яка  претендує  на  зайняття посади,  зазначеної в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, до  призначення  або обрання на відповідну посаду подає в установленому  законом  порядку  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2012    № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок, зазначені бланки не є бланками суворої звітності.

 

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 13 березня      2012 року № 6-рп/2012 особи, які претендують на зайняття посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, та особи, які вже займають відповідні посади, мають вносити до декларації відомості про витрати, здійснені з 1 січня 2012 року, тобто у  декларації  про майно,  доходи,  витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік відомості про витрати  надавати не потрібно.

Відомості, зазначені у деклараціях керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

За неподання або несвоєчасне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім того, особи, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з відповідної посади у триденний строк з дня отримання органом влади (підприємством, установою, організацією) копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

Ольга Кочетова, головний спеціаліст

з питань запобігання та виявлення корупції

Державної фінансової інспекції в Луганській області