Щодо подання держслужбовцями декларації

Статтями 4, 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 (далі Закон) передбачено, що держслужбовці зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Відповідно до ст. 1 Перехідних та прикінцевих положень Закону визначено, що він набирає чинності з 1 липня 2011 року, крім статей 11 і 12, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
Разом з тим, ст. 2 Перехідних та прикінцевих положень Закону зазначено, що у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік відомості про витрати надаються з дня набрання чинності цим Законом.

Аналіз наведених норм призводить до висновку, що подача декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру держслужбовцями повинно здійснюватись з 1 січня 2012 року за минулий період 2011 року, який починає обраховуватись з дати набрання чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; тобто з 1 липня 2011 року.

Також, слід зазначити, що відповідно до ст. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009, Закон України «Про боротьбу з корупцією» визнавався таким, що втрачав чинність з 01.01.2011.

У подальшому, Законом України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» від 21.12.2010 Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009 був визнаний таким, що втратив чинність з 05.01.2011.