Діяльність управління внутрішнього аудиту у 2017р.

Основним завданням управління внутрішнього аудиту є надання голові облдержадміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації об’єктивних незалежних висновків і рекомендацій щодо:

- функціонування системи внутрішнього контролю у структур облдержадміністрації та її удосконалення;

- удосконалення системи управління, у тому числі управління бюджетними коштами в облдержадміністрації;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, комунального майна, земельних та інших ресурсів;

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності облдержадміністрації, комунальних підприємств, установ та інших організацій;

- аналізу стану виконання державного і місцевого бюджетів, внесення щодо додаткових бюджетних надходжень.

Діяльність управління внутрішнього аудиту спрямована на надання оцінки діяльності об'єкта внутрішнього аудиту щодо: законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном; ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в структурних підрозділах та підвідомчих організаціях облдержадміністрації, в райдержадміністраціях проводиться під час планових та позапланових аудитів, на підставі:

- порядку організації та проведення внутрішнього аудиту у Луганській обласній державній адміністрації;

- плану діяльності з внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації на півріччя.

Протягом 2017 року фахівцями управління внутрішнього аудиту проведено 16 аудитів на 24 об’єктах. За напрямками це були аудити: ефективності, відповідності та фінансовий. В порівнянні з 2016 роком кількість проведених аудитів та наданих висновків збільшилась на 50 відсотків.

З метою усунення виявлених порушень та недопущення їх у подальшій роботі за наслідками проведених аудитів надано 102 рекомендації, з них виконано 71 та частково виконано 28. Невиконано 3 рекомендації (департаментом соціального захисту населення, та управлінням екології та природних ресурсів).

За 2017 рік загальний фінансовий ефект від врахування рекомендацій правління (відшкодовано та усунуто фінансових порушень) становить 9,8 млн грн.

За результатами проведених аудитів  усунуто  73 відсотка виявлених порушень і недоліків, у тому числі 60 відсотків усунуто більшістю керівників під час аудиту, що свідчить про позитивну дінаміку внутрішнього контролю. Це також вплинуло на результати наданих висновків.

Так, в порівнянні з 2016 роком, у 2017 збільшилась кількість умовно-позитивних висновків з 40 до 70 відсотків, тобто якщо в 2016 році умовно-позитивних висновків було 40 відсотків, а негативних 60, то в 2017 році умовно-позитивних висновків збільшилось до 70 відсотків, тоді як негативні висновки отримали 30 відсотків перевірених, або 5 об’єктів аудиту:

1. Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи;

2. Департамент соціального захисту населення;

3. КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання;

4. Луганський обласний центр народної творчості;

5. Департамент екології та природних ресурсів.

Управління внутрішнього аудиту в своїй роботі зосереджується на вивченні причин виникнення порушень, їх наслідків, можливості виявлення та попередження недоліків в майбутньому.

За результатами наданих протягом 2017 року аудиторських рекомендацій керівниками об'єктів внутрішнього аудиту вживались заходи щодо приведення внутрішньої нормативної документації об’єктів аудиту до норм чинного законодавства, здійснювалось затвердження регламентів щодо організації роботи, виправлялись порушення у бухгалтерському обліку, здійснювалось виправлення звітності, у тому числі фінансової, були приведені у відповідність штатні розписи.

Вжиті заходи призвели до наступних позитвних наслідків, таких як:

- збільшення рівня економії бюджетних коштів;

- відшкодування до бюджетів усіх рівнів зайво використаних асигнувань;

- недопущення аналогічних порушень у наступних періодах.