Нормативно-правова база

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456‑VI (ст. 26)


Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1062)


Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247


Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від  29.09.2011 №1217


Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від  12.12.2018 №1062


Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Міністрства Фінансів України від  14.19.2012 №995


Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2019 № 160 "Про затвердження форми Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю"


Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2014 № 347 "Про затвердження форми звітності №1-ДВА "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту", пояснювальної записки до звіту (зведеного звіту) та інструкції про їх складання та подання"


Про внесення змін до Порядку планування та проведення внутрішнього аудиту в Луганській обласній державній адміністрації та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління 


Порядок планування та проведення внутрішнього аудиту в Луганській обласній державній адміністрації та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління 


Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі в обласній державній адміністрації