Вакансії

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника управління – начальника відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

керівництво діяльністю відділу та забезпечення ефективного виконання завдань і функцій, які покладені на відділ. Виконання обов’язків начальника управління у разі його відсутності;
забезпечення створення, ведення та наповнення містобудівного кадастру на обласному рівні. Організація надання відповідних адміністративних послуг;
 організація проведення містобудівного моніторингу відповідно до затвердженого Порядку;
 організація роботи зі складання, розроблення кадастрових довідок;
організація впровадження у практику єдиних організаційно-правових, нормативно-методичних та програмно-технологічних основ ведення містобудівного кадастру та використання керівних документів щодо містобудівного кадастру, дія яких поширюється на територію області;
сприяння веденню містобудівного кадастру на районному та місцевому рівнях. Координація діяльності служб містобудівного кадастру місцевого (базового рівня);
організація підготовки та подання щорічної аналітичної доповідної записки щодо стану ведення містобудівного кадастру та результатів кадастрової діяльності.
організація роботи по взаємодії містобудівного кадастру обласного рівня з іншими державними кадастрами;
 забезпечення проведення моніторингу реалізації Генеральної Схеми планування території України;
здійснення: планування, організації та контролю за належним виконанням покладених на відділ завдань і функцій; аналізу результатів роботи відділу та підготовка керівництву відповідних висновків і пропозицій.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 14040 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

31) копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 19 листопада 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи-заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

25 листопада 2021 року о 10 год.00 хв.

м. Сєвєродонецьк, вул.Гагарина, буд. 47а, ІI поверх (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна, 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта-вища освіта не нижче ступеня магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво».

2.Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій у сфері будівництва та архітектури не менше двох років.

3.Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

1.Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

3.Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

4.Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

1.Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

2.Знання законодавства у сфері

Закони України «Про містобудівну діяльність», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу технічного контролю управління капітального будівництва Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) проведення перевірки: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта; технічного паспорта, сертифіката,  документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проєктним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 

2) ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками. Проведення разом з технаглядом та підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

3) повідомлення підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

прийняття участі у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності  змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

5) виконання інших функцій, які пов’язані з контролем за будівництвом на об’єкті, замовником по яким виступає Департамент;
6) у разі виявлення відхилень від проєктних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, та відмови підрядника їх усунути, повідомлення про це начальнику відділу;
7) контроль та участь на всіх етапах розробки проектної документації. Узгодження в установленому порядку проєктно-кошторисної документації. Виконання функцій технічного нагляду на об’єктах, закріплених згідно наказу. Забезпечення введення закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію;
8) здійснення аналізу стану та тенденцій в галузі будівництва. Підготовка пропозицій начальнику відділу щодо зниження обсягів незавершеного будівництва;
9) участь у вирішенні питань щодо будівництва об’єктів на всіх стадіях будівництва: складання завдань на проектування, підготовка документації для одержання дозволу на початок будівельних робіт, оформлення документів для введення об’єктів до експлуатації, передачі витрат експлуатуючим організаціям;
10) контроль ведення виконавчо-технічної документації підрядними організаціями;

Умови оплати праці

- посадовий оклад 9900 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

Безстроково.

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

31) копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 19 листопада 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування.

 26 листопада 2021 року о 10 год.00 хв.

м. Сєвєродонецьк, вул.Гагарина, буд. 47а, ІI поверх (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна, 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта-вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань: «Архітектура та будівництво», «Механічна інженерія»

2.Досвід роботи-без вимог

3.Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1.Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2. Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3.Особистісні якості

відповідальність;

системність і самостійність в роботі;

уважність до деталей;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

4.Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

1.Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання законодавства у сфері:

Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»; Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві. 2007; Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013; ДБН А.2.2-3-2004. Склад порядок розроблення погодження проектної документації.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника управління – начальника відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

керівництво діяльністю відділу містобудівного кадастру управління у порядку делегованих йому начальником управління повноважень;
забезпечення функціонування та ведення геоінформаційної системи містобудівного кадастру Луганської області,  надання адміністративних послуг;
координація діяльності служб містобудівного кадастру місцевого (базового рівня);
 забезпечення наповнення баз містобудівного кадастру регіонального та місцевого (базового) рівнів;
підготовка та подання щорічної аналітичної доповідної записки щодо стану ведення містобудівного кадастру та результатів кадастрової діяльності;
забезпечення ведення моніторингу Схеми планування території Луганської області та містобудівного моніторингу;
впровадження у практику єдиних організаційно-правових, нормативно-методичних та програмно-технологічних основ ведення містобудівного кадастру та використання керівних документів щодо містобудівного кадастру, дія яких поширюється на територію області;
організація розробки в межах своєї компетенції проектів розпоряджень голови обласної військово-цивільної адміністрації,  контроль за їх виконанням;
забезпечення у встановленому порядку своєчасного розгляду інформаційних запитів фізичних і юридичних осіб, заяв, звернень і скарг фізичних осіб, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживання відповідних заходів;
виконання інших обов’язків, передбачених законодавством.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 14380 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 7 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС та офіційному веб-сайті Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації. Документи подаються до 06.02.2020 включно.

 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

11.02.2020 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Освіта-вища освіта не нижче ступеня магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво» або «Державне управління»

Досвід роботи : досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вміння користуватися офісною технікою, комп’ютерним обладнанням, а також офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або іншим, а також інформаційно-пошуковою системою в мережі Інтернет.

Особистісні якості: аналітичні здібності, дисципліна і системність, дипломатичність та гнучкість, саморганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Ділові якості: ведення ділових переговорів, вміння обгрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння працювати з великими масивами інформації, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість.

Професійні знання

Знання законодавства -Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

Закони України «Про містобудівну діяльність», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту – начальника управління містобудування та архітектури, головного архітектора області Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

2) здійснює підготовку проектів рішень щодо планування території на регіональному рівні;

3) організовує розроблення і подання на затвердження містобудівних програм, схем планування території області;

4) організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

5) готує пропозиції:                       

до програм економічного та соціального розвитку області і організовує їх подання на розгляд голові облдержадміністрації;

щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

6) здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території області;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забудови та іншого використання територій;

7) здійснює визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

8) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

9) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області (крім обласних центрів);

10) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

11) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

12) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

13) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;

14) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

15) у встановленому порядку забезпечує здійснення контролю діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);

16) координує діяльність:

уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методично і нормативно забезпечує їх роботу;

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

17) здійснює співпрацю з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

18) інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

19) забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному рівні;

20) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

21) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

22) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

23) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

24) виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;

25) приймає участь у проведенні грошової оцінки земель державної власності в населених пунктах на території області (крім міст обласного значення);

26) здійснює керівництво управлінням, організовує його діяльність, забезпечує виконання покладених на управління завдань, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

27) організовує надання методичної допомоги райдержадміністраціям та місцевим органам виконавчої влади з питань дотримання вимог містобудівного законодавства;

28) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців управління;

29) здійснює планування навчання персоналу управління;

30) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в управлінні;

31) у межах компетенції розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців управління;

32) готує пропозиції директору Департаменту про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців управління;

33) здійснює добір кадрів;

34) подає директору Департаменту на затвердження Положення про управління та положення про його структурні підрозділи;

35) подає директору Департаменту посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

36) планує роботу управління, вносить пропозиції до планів роботи Департаменту;

37) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

38) звітує директору Департаменту про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

39) вносить директору Департаменту пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції управління, та забезпечує розроблення проектів відповідних розпоряджень голови;

40) за дорученням директора Департаменту може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

41) представляє інтереси Департаменту та управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в межах компетенції або за дорученням керівництва директора Департаменту;

42) здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління;

43) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом в управлінні;

44) забезпечує доступ до публічної інформації, яка є в розпорядженні управління;

45) здійснює в управлінні заходи щодо запобігання і протидії корупції;

46) забезпечує захист персональних даних;

47) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

48) забезпечує виконання інших завдань, покладених на управління.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 19380 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

 

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 14.06.2019 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

20.06.2019 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net, ukb@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта не нижче ступеня магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво»

 

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій у сфері будівництва та архітектури не менше двох років. Крім того, в конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років (стаття 14 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

 

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Уміння працювати з комп`ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

Аналітичні здібності, дисципліна і системність інноваційність та креативність,  самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Ділові якості

Ведення ділових переговорів, встановлення цілей,  приорітетів та орієнтирів, вміння обгрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів, вміння працювати з великими масивами інформації, уміння працювати в команді.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

Закони України «Про містобудівну діяльність», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» –заступника начальника управління – начальника відділу технічного контролю управління капітального будівництва Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює у межах повноважень керівництво діяльністю відділу;
забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління, відділу щодо реалізації державної політики в галузі будівництва;
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією у межах наданих йому повноважень;
здійснює аналіз стану та тенденцій в галузі будівництва;
здійснює підготовку в установленому порядку Директору Департаменту пропозицій щодо зниження об’ємів незавершеного будівництва;
організовує роботу щодо підготовки технічних завдань для здійснення державних закупівель;
забезпечує технічний нагляд за закріпленими за управлінням об’єктами будівництва;
узгоджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію;
забезпечує ефективну взаємодію управління, відділу з іншими структурними підрозділами Департаменту з питань, що стосуються діяльності управління;
приймає участь за дорученням Директора Департаменту та в межах своєї компетенції у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями;
здійснює планування, організацію та контроль за належним виконанням управлінням, відділом завдань і функцій в галузі будівництва в межах наданих йому повноважень;
приймає участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
подає пропозиції начальнику управління про прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
організовує роботу працівників відділу щодо розроблення проектів розпоряджень голови, наказів Директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції управління;
здійснює аналіз результатів роботи відділу, підготовку на розгляд начальнику управління відповідних ґрунтовних висновків і пропозицій;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом у відділі;
забезпечує захист персональних даних у відділі;
забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу, управління;
вживає за дорученням начальника управління необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 14380 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 06.06.2019 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

11.06.2019 о 14.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net, ukb@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта ступеня магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво» або «Управління та адміністрування»

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій у сфері будівництва та архітектури не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Уміння працювати з комп`ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

Відповідальність, аналітичні здібності, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, наполегливість, вміння працювати в стресових ситуаціях, cпівпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість, вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

 

Ділові якості

Навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, визначати цілі та приорітети, організаторські здібності, уміння працювати в команді, ведення ділових переговорів, вміння обгрунтовувати власну позицію, вирішувати комплексні завдання, працювати з великими масивами інформації, досягнення кінцевих результатів, організація і контроль роботи, мотивування, вміння розв’язання конфліктів, управління проектами.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»; Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві. 2007; Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013; ДБН А.2.2-3-2004. Склад порядок розроблення погодження проектної документації.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

Наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд»

 

 

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) складання меморіальних орденов за встановленими державним казначейством України формами;

2) здійсння нарахування заробітної плати та лікарняних;

3) складання розрахункових та платіжних відомостей працівників Департаменту;

4) приймає участь в інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

 5) підготовка даних з відповідних напрямів функціональної діяльності відділу для складання оперативної звітності та підгот

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» –заступника начальника управління – начальника відділу технічного контролю управління капітального будівництва Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює у межах повноважень керівництво діяльністю відділу;
забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління, відділу щодо реалізації державної політики в галузі будівництва;
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією у межах наданих йому повноважень;
здійснює аналіз стану та тенденцій в галузі будівництва;
здійснює підготовку в установленому порядку Директору Департаменту пропозицій щодо зниження об’ємів незавершеного будівництва;
організовує роботу щодо підготовки технічних завдань для здійснення державних закупівель;
забезпечує технічний нагляд за закріпленими за управлінням об’єктами будівництва;
узгоджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію;
забезпечує ефективну взаємодію управління, відділу з іншими структурними підрозділами Департаменту з питань, що стосуються діяльності управління;
приймає участь за дорученням Директора Департаменту та в межах своєї компетенції у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями;
здійснює планування, організацію та контроль за належним виконанням управлінням, відділом завдань і функцій в галузі будівництва в межах наданих йому повноважень;
приймає участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
подає пропозиції начальнику управління про прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
організовує роботу працівників відділу щодо розроблення проектів розпоряджень голови, наказів Директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції управління;
здійснює аналіз результатів роботи відділу, підготовку на розгляд начальнику управління відповідних ґрунтовних висновків і пропозицій;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом у відділі;
забезпечує захист персональних даних у відділі;
забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу, управління;
вживає за дорученням начальника управління необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 14380 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 06.06.2019 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

11.06.2019 о 14.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net, ukb@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта ступеня магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво» або «Управління та адміністрування»

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій у сфері будівництва та архітектури не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Уміння працювати з комп`ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

Відповідальність, аналітичні здібності, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, наполегливість, вміння працювати в стресових ситуаціях, cпівпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість, вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

 

Ділові якості

Навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, визначати цілі та приорітети, організаторські здібності, уміння працювати в команді, ведення ділових переговорів, вміння обгрунтовувати власну позицію, вирішувати комплексні завдання, працювати з великими масивами інформації, досягнення кінцевих результатів, організація і контроль роботи, мотивування, вміння розв’язання конфліктів, управління проектами.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»; Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві. 2007; Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013; ДБН А.2.2-3-2004. Склад порядок розроблення погодження проектної документації.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

Наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд»

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» –заступника начальника управління – начальника відділу технічного контролю управління капітального будівництва Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює у межах повноважень керівництво діяльністю відділу;
забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління, відділу щодо реалізації державної політики в галузі будівництва;
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією у межах наданих йому повноважень;
здійснює аналіз стану та тенденцій в галузі будівництва;
здійснює підготовку в установленому порядку Директору Департаменту пропозицій щодо зниження об’ємів незавершеного будівництва;
організовує роботу щодо підготовки технічних завдань для здійснення державних закупівель;
забезпечує технічний нагляд за закріпленими за управлінням об’єктами будівництва;
узгоджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію;
забезпечує ефективну взаємодію управління, відділу з іншими структурними підрозділами Департаменту з питань, що стосуються діяльності управління;
приймає участь за дорученням Директора Департаменту та в межах своєї компетенції у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями;
здійснює планування, організацію та контроль за належним виконанням управлінням, відділом завдань і функцій в галузі будівництва в межах наданих йому повноважень;
приймає участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
подає пропозиції начальнику управління про прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
організовує роботу працівників відділу щодо розроблення проектів розпоряджень голови, наказів Директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції управління;
здійснює аналіз результатів роботи відділу, підготовку на розгляд начальнику управління відповідних ґрунтовних висновків і пропозицій;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом у відділі;
забезпечує захист персональних даних у відділі;
забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу, управління;
вживає за дорученням начальника управління необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 14380 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 06.06.2019 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

11.06.2019 о 14.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net, ukb@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта ступеня магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво» або «Управління та адміністрування»

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій у сфері будівництва та архітектури не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Уміння працювати з комп`ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

Відповідальність, аналітичні здібності, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, наполегливість, вміння працювати в стресових ситуаціях, cпівпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість, вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

 

Ділові якості

Навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, визначати цілі та приорітети, організаторські здібності, уміння працювати в команді, ведення ділових переговорів, вміння обгрунтовувати власну позицію, вирішувати комплексні завдання, працювати з великими масивами інформації, досягнення кінцевих результатів, організація і контроль роботи, мотивування, вміння розв’язання конфліктів, управління проектами.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»; Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві. 2007; Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013; ДБН А.2.2-3-2004. Склад порядок розроблення погодження проектної документації.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

Наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд»

 

 

 

 

овки контрольних інформацій до відповідних служб;

6) забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та передає на зберігання;

7) виконання заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу;

8) за дорученням головного бухгалтера виконує інші завдання, передбачені законодавством.

9) участь у розробці кошторису на утримання Департаменту, штатного розпису, квартальної та річної звітності.

10) ведення обліку основних засобів та товаро-матеріальних цінностей, забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.

11) прийом авансових звітів по відрядженням, господарчим витратам.

12) оформлення юридичних та фінансових зобов’язань, реєстрація зобов’язань в ГУДКСУ з додержанням терміну встановленого нормативними актами Держказначейства.

13) складання карток аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових видатків.

14) участь в оформлені заявки до головного розпорядника на фінансування по об’єктам.

15) контроль додержання термінів попередньої оплати робіт згідно вимогам укладених договорів.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 10200 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 05.06.2019 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

11.06.2019 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра у галузі знань: «Управління та адміністрування».

Досвід роботи

Без вимог

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Уміння працювати з комп`ютером

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Ділові якості

1) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності;

2) знання програмного забезпечення для електронного документообороту «Medoc»;

3) Загальні правила етичної поведінки державного службовця та посадових осіб місцевого самоврядування;

4) правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

5) вміння працювати з інформацією;

6) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

7) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

8) вміння вирішувати комплексні завдання;

9) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

10) вміння працювати в команді;

11) вміння ефективної координації з іншими;

12) вміння надавати зворотний зв'язок;

13) виконання плану змін та покращень;

14) здатність приймати зміни та змінюватись.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності Департаменту.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - головного спеціаліста відділу кошторисно-договірної роботи 

Посадові обов’язки

-аналіз проектно-кошторисної документації, що надходить від проектантів та передача підрядним організаціям для виконання будівельно-монтажних робіт, відповідно до укладених договорів (по закріплених за ним об’єктами);
-перевірка договірних цін на будівельно-монтажні роботи, складених підрядними організаціями, щодо дотримання вимог чинного законодавства та нормативних документів з питань ціноутворення у будівництві (по закріплених за ним об’єктами) ;
-перевірка відповідності видів та обсягів робіт, зазначених в договірній ціні, затвердженій проектно-кошторисній документації по зазначеному об’єкту;
-перевірка відповідності робіт і витрат, зазначених в актах приймання  виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) укладеній договірній ціні;
-перевірка на відповідність нормам з ціноутворення, складених підрядниками актів приймання  виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3),  актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;
-перевірка правильності визначення вартості проектних робіт, робіт з авторського нагляду та технагляду на стадії укладання договірних цін з виконавцями зазначених робіт;
-перевірка правильності складання актів здачі-приймання виконаних проектних  робіт, робіт з авторського та технічного нагляду.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 10220 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017  № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду 01.04.2019

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 11.03.2019 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

14.03.2019 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net, ukb@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра у галузі знань: «Архітектура і будівництво» або «Економіка та підприємництво».

Досвід роботи - Без вимог

Володіння державною мовою- вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності:

Уміння працювати з комп`ютером- вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) наполегливість;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Ділові якості

1) аналіз проектно-кошторисної документації;

2) перевірка відповідності видів та обсягів робіт, зазначених в договірній ціні, затвердженій проектно-кошторисній документації по об’єкту;

3) перевірка відповідності робіт і витрат, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт;

4) перевірка на відповідность нормам з ціноутворення, складених підрядниками актів приймання виконаних будівельних робіт;

5) правила ділового етикету;

6) правила поведінки державного службовця;

7) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

Професійні знання

Знання законодавства -Конституція України 

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ-

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

Збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»; Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві. 2007; Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013; ДБН А.2.2-3-2004. Склад порядок розроблення погодження проектної документації.

ВАКАНСІЯ ЗАКРИТА. ППЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ ВЕЛИЧКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА.

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу правової роботи та організаційного забезпечення управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів державними службовцями управління усіх категорій під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, розпорядчих та нормативних локальних актів, інструкційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;

3) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальникові управління, погоджує (візує) їх згідно із вставленим порядком;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених відповідальними посадовими особами управління, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх згідно із встановленим порядком;

5) переглядає разом із причетними державними службовцями управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує начальника управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить начальникові управління пропозиції щодо подання нормативно-правового акту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8) подає згідно із встановленим порядком звіти до управління юстиції щодо актів, прийнятих управлінням;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;

10) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів згідно із встановленим порядком;

11) організовує у межах своєї компетенції претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

12) проводить разом із відповідальними державними службовцями аналіз результатів діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення необґрунтованих витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованостей;

13) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальникові управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

16) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

17) забезпечує в установленому порядку представництво інтересів управління в судах та інших державних органах;

18) забезпечує підготовку (участь у розробці) у межах своїх повноважень проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції управління;

19) здійснює підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами управління (спеціалістами окремих напрямків роботи) інформаційних, аналітичних та звітних матеріалів щодо діяльності управління;

20) забезпечує підготовку (формування) справ службової документації з юридичних питань управління для їх передання на зберігання до архіву;

21) опрацьовує в межах своїх повноважень запити і звернення народних депутатів України та депутатів міських рад, громадян, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, в тому числі щодо доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

22) забезпечує в межах посадових обов’язків реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захисту персональних даних;

23) приймає безпосередню участь в роботі комісій, робочих груп тощо;

24) здійснює підготовку та погодження згідно з встановленим порядком Положення про юридичну службу управління, змін та доповнень до нього, з урахуванням вимог чинного законодавства;

25) забезпечує своєчасне та належне звітування про стан виконання завдань та функцій, визначених Положенням про юридичну службу управління, а також наказів та доручень начальника управління;

26) забезпечує ефективне виконання закріплених напрямків роботи відповідно до компетенції;

27) виконання функцій секретаря тендерного комітету.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 8800 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

 

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 12.12.2018 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

20.12.2018 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net, ukb@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра у галузі знань: «Право».

Досвід роботи Без вимог

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Уміння працювати з комп`ютером - вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Ділові якості

1) забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами;

2) вміння взаємодіяти з керівниками інших установ з питань роботи з документами;

3) здійснення належного зберігання справ, книг, журналів;

4) правила ділового етикету;

5) правила етичної поведінки державного службовця;

6) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

Професійні знання

Вимога

Знання законодавства  Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України. Основоположні поняття Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України.

Закони України «Про публічні закупівлі», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації». Знання вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду та законодавства з публічних закупівель, інші нормативно-правові акти з урахуванням специфіки посадових обов’язків та повноважень управління.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліста відділу правової роботи та організаційного забезпечення управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів державними службовцями управління усіх категорій під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, розпорядчих та нормативних локальних актів, інструкційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;

3) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальникові управління, погоджує (візує) їх згідно із вставленим порядком;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених відповідальними посадовими особами управління, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх згідно із встановленим порядком;

5) переглядає разом із причетними державними службовцями управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує начальника управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить начальникові управління пропозиції щодо подання нормативно-правового акту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8) подає згідно із встановленим порядком звіти до управління юстиції щодо актів, прийнятих управлінням;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;

10) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів згідно із встановленим порядком;

11) організовує у межах своєї компетенції претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

12) проводить разом із відповідальними державними службовцями аналіз результатів діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення необґрунтованих витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованостей;

13) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальникові управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

16) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

17) забезпечує в установленому порядку представництво інтересів управління в судах та інших державних органах;

18) забезпечує підготовку (участь у розробці) у межах своїх повноважень проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції управління;

19) здійснює підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами управління (спеціалістами окремих напрямків роботи) інформаційних, аналітичних та звітних матеріалів щодо діяльності управління;

20) забезпечує підготовку (формування) справ службової документації з юридичних питань управління для їх передання на зберігання до архіву;

21) опрацьовує в межах своїх повноважень запити і звернення народних депутатів України та депутатів міських рад, громадян, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, в тому числі щодо доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

22) забезпечує в межах посадових обов’язків реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захисту персональних даних;

23) приймає безпосередню участь в роботі комісій, робочих груп тощо;

24) здійснює підготовку та погодження згідно з встановленим порядком Положення про юридичну службу управління, змін та доповнень до нього, з урахуванням вимог чинного законодавства;

25) забезпечує своєчасне та належне звітування про стан виконання завдань та функцій, визначених Положенням про юридичну службу управління, а також наказів та доручень начальника управління;

26) забезпечує ефективне виконання закріплених напрямків роботи відповідно до компетенції;

27) виконання функцій уповноваженої особи з питань державних закупівель з  використанням системи публічних  закупівель «PROZORRO».

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7200 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

 

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 12.12.2018 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

21.12.2018 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net, ukb@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра у галузі знань: «Право».

Досвід роботи Без вимог

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Уміння працювати з комп`ютером  вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

 

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Ділові якості

1) забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами;

2) вміння взаємодіяти з керівниками інших установ з питань роботи з документами;

3) здійснення належного зберігання справ, книг, журналів;

4) правила ділового етикету;

5) правила етичної поведінки державного службовця;

6) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

Професійні знання

Вимога

Знання законодавства  - Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України. Основоположні поняття Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України.

Закони України «Про публічні закупівлі», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації». Знання вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду та законодавства з публічних закупівель, інші нормативно-правові акти з урахуванням специфіки посадових обов’язків та повноважень управління.

ВАКАНСІЯ ЗАКРИТА. КОНКУРС ОГОЛОШЕНИЙ НА 20.12.2018 та 21.12.2018 НЕ ВІДБУВСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ КАНДИДАТІВ.

 

 

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) складання меморіальних орденов за встановленими державним казначейством України формами;

2) здійсння нарахування заробітної плати та лікарняних;

3) складання розрахункових та платіжних відомостей працівників управління;

4) приймає участь в інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

 5) підготовка даних з відповідних напрямів функціональної діяльності відділу для складання оперативної звітності та підготовки контрольних інформацій до відповідних служб;

6) забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та передає на зберігання;

7) виконання заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу;

8) за дорученням головного бухгалтера виконує інші завдання, передбачені законодавством.

9) участь у розробці кошторису на утримання управління, штатного розпису, квартальної та річної звітності.

10) ведення обліку основних засобів та товаро-матеріальних цінностей, забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.

11) прийом авансових звітів по відрядженням, господарчим витратам.

12) оформлення юридичних та фінансових зобов’язань, реєстрація зобов’язань в ГУДКСУ з додержанням терміну встановленого нормативними актами Держказначейства.

13) складання карток аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових видатків.

14) участь в оформлені заявки до головного розпорядника на фінансування по об’єктам.

15) контроль додержання термінів попередньої оплати робіт згідно вимогам укладених договорів.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 9600 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017          № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленної форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС. Документи подаються до 21.11.2018 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29.11.2018 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра у галузі знань: «Управління та адміністрування».

Досвід роботи Без вимог

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Уміння працювати з комп`ютером - вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Ділові якості

1) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності;

2) знання програмного забезпечення для електронного документообороту «Medoc»;

3) правила ділового етикету;

4) правила етичної поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

6) вміння працювати з інформацією;

7) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

8) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

9) вміння вирішувати комплексні завдання;

10) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

11) вміння працювати в команді;

12) вміння ефективної координації з іншими;

13) вміння надавати зворотний зв'язок;

14) виконання плану змін та покращень;

15) здатність приймати зміни та змінюватись.

Професійні знання

Знання законодавства Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ:

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ 

Переможець конкурсу - Романовська Ганна Олександрівна. 

ВАКАНСІЯ ЗАКРИТА.

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) складання меморіальних орденов за встановленими державним казначейством України формами;

2) участь в інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

3) підготовка даних з відповідних напрямів функціональної діяльності відділу для складання оперативної звітності та підготовки контрольних інформацій до відповідних служб;

4) виконання заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 8800 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість  призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою         статті 1 Закону України „Про очищення влади” та  надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС.

Документи подаються до 05.10.2018 включно за адресою:

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 

16.10.2018 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка додає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра у галузі знань: «Управління та адміністрування», «Економіка та підприємство»

Досвід роботи без вимог

Володіння державною мовою-вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності:

 

Уміння працювати з комп`ютером 

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку( Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Ділові якості

1) інвентаризація грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

2) вміння виконувати заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу;

3) правила ділового етикету;

4) Загальні правила етичної поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

6) вміння працювати з інформацією;

7) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

8) вміння вирішувати комплексні завдання.

9) вміння працювати в команді;

10) вміння ефективної координації з іншими;

11) вміння надавати зворотний зв'язок.

12) виконання плану змін та покращень;

13) здатність приймати зміни та змінюватись.

Професійні знання

 

Вимога:

Знання законодавства 

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції до посадової інструкції та положення про відділ:

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Переможець конкурсу-Величко Вікторія Вікторівна.

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

(2 вакансії)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ретельно вивчати затверджену проектну-кошторисну документацію, що надходить по закріпленим за ним об’єктам; 

2) перевірка детальної розбивки осей будівлі, cпоруджень основ фундаментів і перекриттів;

3) здійснення нагляду за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, будівельних норм, правил, технічних умов на виробництво і приймання цих робіт;

4) контроль ведення виконавчо-технічної документації;

5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

6) перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
7) перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
8) перевірка наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт (форми     КБ-2В) та їх візування;
9) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
10) проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
11) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
12) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
13) оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
14) участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

15) виконання інші функцій, пов'язаних з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 9600 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою         статті 1 Закону України „Про очищення влади” та  надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

 

Строк подання документів для участі в конкурсі: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті НАДС.

Дата, час і місце проведення конкурсу 

10.07.2018 о 10.00

вул.Гагарина, буд. 47а (ІI поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

 

                             

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта 

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або  бакалавра у галузі знань: «Архітектура та будівництво»

2 Досвід роботи без вимог

3 Володіння державною мовою      вільно

Вимоги до компетентності

1 Професійні чи технічні знання

Компоненти вимоги

виконання функцій технічного нагляду за будівництвом об’єктів, перевірка детальної розбивки осей будівлі, споруджень, основ фундаментів і перекриттів, вивчення проектно-кошторисної документації, проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених робіт, контроль ведення виконавчо-технічної документації, наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг».

Знання сучасних інформаційних технологій

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особисті якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компетентні вимоги

1 Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління, нормативні акти у сфері будівництва.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»; Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві. 2007; Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013; ДБН А.2.2-3-2004. Склад порядок розроблення погодження проектної документації.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ:

переможець конкурсу Абраменко Роман Леонідович.

ВАКАНСІЯ ЗАКРИТА.

 

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

складає меморіальні ордери за встановленими державним казначейством України формами;

приймає участь в інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

готує дані з відповідних напрямів функціональної діяльності відділу для складання оперативної звітності та підготовки контрольних інформацій до відповідних служб;

виконує заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу;

виконує правила техніки безпеки, охорони праці, протипожежного захисту та норм етичної поведінки державного службовця;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням головного бухгалтера виконує інші завдання, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 6704 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу

28.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1Освіта   Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи     без вимог

3 Володіння державною мовою      вільно

Вимоги до компетентності

Вимога                        Компоненти вимоги

Освіта: галузь знань "Управління та адміністрування"

Професійні чи технічні знання

1) знання програмного забезпечення для електронного документообороту «Medoc»;

2) правила ділового етикету;

3) правила поведінки державного службовця;

4) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3 Спеціальний досвід без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технології  Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

Особисті якості- відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога                           Компетентні вимоги

1Знання законодавства   

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, практику застосування чинного законодавства, що стосується діяльності управління.

Знання спеціального законодавства,що пов'язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про державний бюджет на 2017 рік».

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу правової роботи та організаційного забезпечення управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

приймати, реєструвати, вести облік вхідних документів, що надійшли до управління. Здійснювати рознесення документів, підшитих до справ, в облікових журналах (вхідних, вихідних, наказів);

здійснювати реєстрацію всіх документів створених в ході діяльності управління, наказів начальника відділу з основної діяльності та своєчасно ознайомлювати з ними посадових осіб;

забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами в управлінні на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скороченням кількості документів;

вживати заходи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів;

здійснювати попередній розгляд документів;

здійснювати контроль за виконанням документів, надавати всі документи, що надішли до управління начальнику управління; 

забезпечувати додержання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності управління, з наступною передачею на державне зберігання;

вдосконалювати форми і методи роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться в діловодстві;

в межах своєї компетенції взаємодіяти з керівниками інших установ з питань роботи з документами;

підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

готувати документи для здачі до архіву, закривати діловодство за минулий рік та готувати діловодство для ведення у наступному році;

здійснювати ведення журналів та книг обліку документів у суворій відповідності до вимог Інструкції з нетаємного діловодства;

приймати від структурних підрозділів управління та зберігати архівні документи;

брати участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ управління, перевіряти відповідність формування документів у справи затвердженій номенклатурі;

проводити попередні експертизи цінностей документів, що перебувають на зберіганні, складати та надавати на розгляд експертної комісії управління проекти описів документів, внесених до Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу працівників управління та актів про вилучення для знищення документів, що не внесені до Національного архівного фонду;

організовувати в установленому Державним комітетом архівів порядку користування архівними документами, що належать державі, управлінню, видавати архівні довідки, копії, витяги з документів юридичним особам і громадянам;

готувати і передавати документи Національного архівного фонду до Державного архіву Луганської області;

складати і оформляти річні розділи зведених описів справ постійного зберігання всього управління;

складати і оформляти описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання;

здійснювати належним чином заходи щодо забезпечення збереженості  документів;

здійснювати видачу документів з архіву в тимчасове користування на підставі відповідного замовлення з обов’язковою реєстрацією в книзі видання справ у робочі приміщення установи;

складати річний план роботи архіву та план-графік передавання документів із структурних підрозділів до архіву;

 надавати звіт про виконання річного плану роботи архіву з доданням видів робіт, що виконані поза планом;

 щороку після закінчення граничних строків зберігання документів Національного архівного фонду в архіві управління передавати їх за графіком до Державного архіву Луганської області;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться на архівному зберіганні в управлінні;

здійснювати відбір для знищення документів відповідно до термінів їх зберігання. Складати та погоджувати у Державному архіві області акти про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню;

забезпечувати приймання, облік (реєстрацію) та видачу документів з грифом “Для службового користування” та роботу посадових осіб Департаменту з цими документами згідно з чинним законодавством;

здійснювати в обов’язковому порядку доведення до працівників управління, які працюють з документами з грифом “Для службового користування” під особистий підпис:

інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893;

переліку конфіденційної інформації в облдержадміністрації, що є власністю держави та якій надається гриф обмеженого доступу “Для службового користування”, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.08.2006 № 767/325дск;

здійснювати формування документів у справи відповідно до затвердженої зведеної номенклатури справ;

виконувати оформлення реєстрів на вихідну кореспонденцію та щомісяця складати звіти до відділу бухгалтерського обліку та звітності про використання поштових знаків та конвертів;

брати участь у підготовці, укладенні та контролю за виконанням господарських та підрядних договорів з іншими підприємствами, установами, організаціями, наданні правової оцінки їх проектам;

за дорученням начальника відділу готувати відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб, народних депутатів та інші.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 6704 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу 28.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта:  вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи     без вимог

3 Володіння державною мовою      вільно

Вимоги до компетентності

1Освіта: галузь знань "Право"

2 Професійні чи технічні знання

1) забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами;

2) здійснення належного зберігання справ, книг, журналів;

3) правила ділового етикету;

4) правила поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3   Спеціальний досвід роботи  без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

 

5 Особисті якості : відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях, відповідальність.

                                   Професійні знання

Вимога                                          Компетентні вимоги

1     Знання законодавства - Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

2 Знання спеціального законодавства,що пов'язане із змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Акти законодавства, що стосуються діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів та питань державної служби, Положення про управління.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ВАКАНТНУ ПОСАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади спеціаліста відділу правової роботи та організаційного забезпечення управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

приймати, реєструвати, вести облік вхідних документів, що надійшли до управління. Здійснювати рознесення документів, підшитих до справ, в облікових журналах (вхідних, вихідних, наказів);

здійснювати реєстрацію всіх документів створених в ході діяльності управління, наказів начальника відділу з основної діяльності та своєчасно ознайомлювати з ними посадових осіб;

забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами в управлінні на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скороченням кількості документів;

вживати заходи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів;

здійснювати попередній розгляд документів;

здійснювати контроль за виконанням документів, надавати всі документи, що надішли до управління начальнику управління; 

забезпечувати додержання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності управління, з наступною передачею на державне зберігання;

вдосконалювати форми і методи роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться в діловодстві;

в межах своєї компетенції взаємодіяти з керівниками інших установ з питань роботи з документами;

підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

готувати документи для здачі до архіву, закривати діловодство за минулий рік та готувати діловодство для ведення у наступному році;

здійснювати ведення журналів та книг обліку документів у суворій відповідності до вимог Інструкції з нетаємного діловодства;

приймати від структурних підрозділів управління та зберігати архівні документи;

брати участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ управління, перевіряти відповідність формування документів у справи затвердженій номенклатурі;

проводити попередні експертизи цінностей документів, що перебувають на зберіганні, складати та надавати на розгляд експертної комісії управління проекти описів документів, внесених до Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу працівників управління та актів про вилучення для знищення документів, що не внесені до Національного архівного фонду;

організовувати в установленому Державним комітетом архівів порядку користування архівними документами, що належать державі, управлінню, видавати архівні довідки, копії, витяги з документів юридичним особам і громадянам;

готувати і передавати документи Національного архівного фонду до Державного архіву Луганської області;

складати і оформляти річні розділи зведених описів справ постійного зберігання всього управління;

складати і оформляти описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання;

здійснювати належним чином заходи щодо забезпечення збереженості  документів;

здійснювати видачу документів з архіву в тимчасове користування на підставі відповідного замовлення з обов’язковою реєстрацією в книзі видання справ у робочі приміщення установи;

складати річний план роботи архіву та план-графік передавання документів із структурних підрозділів до архіву;

 надавати звіт про виконання річного плану роботи архіву з доданням видів робіт, що виконані поза планом;

 щороку після закінчення граничних строків зберігання документів Національного архівного фонду в архіві управління передавати їх за графіком до Державного архіву Луганської області;

здійснювати належне зберігання справ, книг, журналів обліку, інших документів, що знаходяться на архівному зберіганні в управлінні;

здійснювати відбір для знищення документів відповідно до термінів їх зберігання. Складати та погоджувати у Державному архіві області акти про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню;

забезпечувати приймання, облік (реєстрацію) та видачу документів з грифом “Для службового користування” та роботу посадових осіб Департаменту з цими документами згідно з чинним законодавством;

здійснювати в обов’язковому порядку доведення до працівників управління, які працюють з документами з грифом “Для службового користування” під особистий підпис:

інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893;

переліку конфіденційної інформації в облдержадміністрації, що є власністю держави та якій надається гриф обмеженого доступу “Для службового користування”, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.08.2006 № 767/325дск.

здійснювати формування документів у справи відповідно до затвердженої зведеної номенклатури справ;

виконувати оформлення реєстрів на вихідну кореспонденцію та щомісяця складати звіти до відділу бухгалтерського обліку та звітності про використання поштових знаків та конвертів;

брати участь у підготовці, укладенні та контролю за виконанням господарських та підрядних договорів з іншими підприємствами, установами, організаціями, наданні правової оцінки їх проектам;

за дорученням начальника відділу готувати відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб, народних депутатів та інші.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 5505 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу 30.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 1 Освіта:  вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи - без вимог

3 Володіння державною мовою - вільно

Вимоги до компетентності

Вимога                     Компоненти вимоги

1 Освіта- галузь знань "Право"

2 Професійні чи технічні знання

1) забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами;

2) здійснення належного зберігання справ, книг, журналів;

3) правила ділового етикету;

4) правила поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3 Спеціальний досвід роботи-без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій-Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

 

5 Особисті якості-відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

                                    Професійні знання

Вимога                                            Компетентні вимоги

1 Знання законодавства - Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

2 Знання спеціального законодавства,що пов'язане із змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції -Акти законодавства та нормативні документи, що стосуються діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів та питань державної служби, Положення про управління.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

(2 вакансії)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ретельно вивчати затверджену проектну-кошторисну документацію, що надходить по закріпленим за ним об’єктам; 

2) перевірка детальної розбивки осей будівлі, cпоруджень основ фундаментів і перекриттів;

3) здійснення нагляду за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, будівельних норм, правил, технічних умов на виробництво і приймання цих робіт;

4) контроль ведення виконавчо-технічної документації;

5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

6) перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
7) перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
8) перевірка наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт (форми     КБ-2В) та їх візування;
9) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
10) проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
11) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
12) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
13) оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
14) участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

15) виконання інші функцій, пов'язаних з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7602 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою         статті 1 Закону України „Про очищення влади” та  надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Дата, час і місце проведення конкурсу 30.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

                               

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта: вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи без вимог

3 Володіння державною мовою - вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

1 Освіта галузь знань "Архітектура та будівництво"

2 Професійні чи технічні знання -виконання функцій технічного нагляду за будівництвом об’єктів, перевірка детальної розбивки осей будівлі, споруджень, основ фундаментів і перекриттів, вивчення проектно-кошторисної документації, проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених робіт, контроль ведення виконавчо-технічної документації, наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг».

3  Спеціальний досвід роботи - без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій -Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

5 Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога                        Компетентні вимоги

1 Знання законодавства-Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління, нормативні акти у сфері будівництва.

Знання спеціального законодавства,що пов'язане із змістом роботи державного службовця

Збірник офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві», нормативні акти у сфері будівництва, ДСТУ, ДБН.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-відсутність кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста відділу бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації            (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

складає меморіальні ордери за встановленими державним казначейством України формами;

здійснює нарахування заробітної плати та лікарняних;

складає розрахункові та платіжні відомості працівників управління;

приймає участь в інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

готує дані з відповідних напрямів функціональної діяльності відділу для складання оперативної звітності та підготовки контрольних інформацій до відповідних служб;

забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та передає на зберігання;

виконує заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни відділу;

виконує правила техніки безпеки, охорони праці, протипожежного захисту та норм етичної поведінки державного службовця;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням головного бухгалтера виконує інші завдання, передбачені законодавством.

Бере участь у розробці кошторису на утримання управління, штатного розпису, квартальної та річної звітності.

Виконує роботу з ведення  обліку основних засобів та товаро-матеріальних цінностей, забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.

Приймає авансові звіти по відрядженням, господарчим витратам.

Згідно первинних документів наданих до бухгалтерії, оформлює юридичні та фінансові зобов’язання, проводить реєстрацію зобов’язань в ГУДКСУ з додержанням терміну встановленого нормативними актами Держказначейства.

Складає картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових видатків.

Приймає участь в оформлені заявки до головного розпорядника на фінансування по об’єктам.

Контролює додержання термінів попередньої оплати робіт згідно вимогам укладених договорів.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7602 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою        статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Місце, час та дата проведення конкурсу

07.11.2017 о 10.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна (адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта 

  Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи

    без вимог

3 Володіння державною мовою

     вільно

Професійна компетентність

1 Освіта галузь знань "Управління та адміністрування"

 

2 Професійні чи технічні знання

1) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності;

2) знання програмного забезпечення для електронного документообороту «Medoc»;

3) правила ділового етикету;

4) правила поведінки державного службовця;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3 Спеціальний досвід роботи без вимог

4 Знання сучасних інформаційних технологій    

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

5 Особисті якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях, відповідальність.

Професійні знання

Вимога                                               Компетентні вимоги

1 Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, практику застосування чинного законодавства, що стосується діяльності управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову державну мову та правила підготовки документів.

2 Знання спеціального законадавства, що пов'язане із змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про державний бюджет на 2017 рік», «Про публічні закупівлі».

Звертатися:  Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, м.Сєвєродонецьк, пр.Центральний, буд.59, тел. 0953473529
Строк подання заяв - 15  календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 18 жовтня 2017 р.

http://www.loga.gov.ua/sites/default/files/umovi_konkursu_na_gol_special...

Вакансія закрита.

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ретельно вивчати затверджену проектну-кошторисну документацію, що надходить по закріпленим за ним об’єктам; 

2) перевірка детальної розбивки осей будівлі, cпоруджень основ фундаментів і перекриттів;

3) здійснення нагляду за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, будівельних норм, правил, технічних умов на виробництво і приймання цих робіт;

4) контроль ведення виконавчо-технічної документації;

5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

6) перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
7) перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
8) перевірка наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт (форми     КБ-2В) та їх візування;
9) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
10) проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
11) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
12) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
13) оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
14) участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

15) виконання інші функцій, пов'язаних з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7602 грн.;

- надбавка за ранг державного службовця (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх

подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Дата, час і місце проведення конкурсу

20.06.2017 о 11.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Прізвище, ім’я та по

батькові, номер телефону

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1 Освіта 

  Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або   бакалавра

2 Досвід роботи

    без вимог

3 Володіння державною мовою

     вільно

  Спеціальні вимоги

1 Освіта

галузь знань: «Архітектура та будівництво»

2 Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління, нормативні акти у сфері будівництва, правила ділового етикету, правила поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

3 Професійні чи технічні знання

виконання функцій технічного нагляду за будівництвом об’єктів, перевірка детальної розбивки осей будівлі, споруджень, основ фундаментів і перекриттів, вивчення проектно-кошторисної документації, проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених робіт, контроль ведення виконавчо-технічної документації, наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг».

4 Спеціальний досвід роботи

Без вимог

 

5 Знання сучасних інформаційних технологій

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

     6 Особисті якості                 

Комунікабельність, вміння швидко приймати рішення, креативний підхід в роботі, орієнтація на результат, вміння працювати в команді, відповідальність.

Звертатися:  Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, м.Сєвєродонецьк, пр.Центральний, буд.59, тел. 0953473529
Строк подання заяв - від 15  календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 30 травня 2017 р.

Результати конкурсу: управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації оголошує результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста виробничо-технічного відділу. 

Прізвище, ім’я та по батькові переможця-Шкурідін Олександр Сергійович

Категорія посади-В

Дата оголошення на веб-сайті-30.05.2017

Номер оголошення на веб-сайті-25708

Дата проведення конкурсу-20.06.2017

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад

Ким оголошується конкурс Управління капітального будівництва
Посада головний спеціаліст виробничо-технічного відділу
Умови конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ретельно вивчати затверджену проектну-кошторисну документацію, що надходить по закріпленим за ним об’єктам; 

2) перевірка детальної розбивки осей будівлі, cпоруджень основ фундаментів і перекриттів;

3) здійснення нагляду за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, будівельних норм, правил, технічних умов на виробництво і приймання цих робіт;

4) контроль ведення виконавчо-технічної документації;

5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

6) перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
7) перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
8) перевірка наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт (форми     КБ-2В) та їх візування;
9) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
10) проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
11) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
12) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
13) оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
14) участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

15) виконання інші функцій, пов'язаних з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Умови оплати праці

- посадовий оклад;

- надбавка до посадового окладу за ранг згідно штатного розпису (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”);

- надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою) з резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та НАДС.

Дата, час і місце проведення конкурсу

09.06.2017 о 11.00

просп. Центральний, буд. 59 (І поверх),
м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Прізвище, ім’я та по

батькові, номер телефону

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Темнікова Яна Іванівна

(адміністратор)

тел.: 0953473529

e-mail: ukb_loga@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1Освіта 

  Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або  бакалавра

2 Досвід роботи без вимог  

3 Володіння державною мовою вільно

    

 Спеціальні вимоги

1Освіта

галузь знань: «Архітектура та будівництво», інженер-механік.

2 Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності управління, нормативні акти у сфері будівництва, правила ділового етикету, правила поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

3 Професійні чи технічні знання

виконання функцій технічного нагляду за будівництвом об’єктів, перевірка детальної розбивки осей будівлі, споруджень, основ фундаментів і перекриттів, вивчення проектно-кошторисної документації, проведення обліку обсягів прийнятих і оплачених робіт, контроль ведення виконавчо-технічної документації, наявність кваліфікаційного сертифіката: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг».

 

4 Спеціальний досвід роботи

Без вимог

5 Знання сучасних інформаційних технологій

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (doc, .xls, ppt).

  6 Особисті якості                  

Комунікабельність, вміння швидко приймати рішення, креативний підхід в роботі, орієнтація на результат, вміння працювати в команді, відповідальність.

 

 

Звертатися:  Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, м.Сєвєродонецьк, пр.Центральний, буд.59, тел. 0953473529

Строк подання заяв - від 15  календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 23 травня 2017 р.

           Результати конкурсу:управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації  надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста виробничо-технічного відділу.

Прізвище, ім’я та по батькові переможця-Абраменко Р.Л.

Категорія посади В

Дата оголошення на веб-сайті 23.05.2017

Номер оголошення на веб-сайті 24801

Дата проведення конкурсу 09.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомитися із законом про державну службу

 

 

WEB-посилання: Луганський регіональний центр зайнятості »