Вакансії

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад
Ким оголошується конкурс Управління з питань НС
Посада гол. спеціаліст відділу планування та координації дій в надзвичайних ситуаціях, гол. спеціаліст відділу цивільного захисту, гол. спеціаліст відділу оповіщення і зв'язку, гол. спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господ. забезпечення
Умови конкурсу УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади головного спеціаліста відділу цивільного захисту управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови
Посадові обов'язки:
- участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
- забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту, а саме інженерного, радіаційного, хімічного, медичного, біологічного та екологічного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також заходів з укриття населення в захисних спорудах цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення, підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та особливий період;
- здійснення в межах своїх повноважень збору, накопичення, опрацювання, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в регіоні;
- розроблення планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків в межах повноважень відділу.

Умови оплати праці:
- посадовий оклад;
- надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;
- надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорту громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою) з резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка П-2ДС;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.
У разі інвалідності – заява за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації та Національного агентства України з питань державної служби (останній день прийому документів, бажаючих взяти участь у конкурсі 25.07.2016).

Дата, час і місце проведення конкурсу:
03.08.2016 о 10.00
просп. Центральний, буд. 54-а (ІІ поверх), каб. 3
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Коробєйнік Вікторія Робертівна (адміністратор)
тел.: 099 760 63 53,
e-mail: logasevu4s@i.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги:
1) Освіта: наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра або молодшого спеціаліста;
2) Досвід роботи: на державній службі, в органах місцевого самоврядування, управлінський досвід - без вимог;
3) Володіння державною мовою - вільно.
Спеціальні вимоги:
1) Освіта: вища освіта за напрямами підготовки «Цивільний захист»;
2) Знання законодавства: Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Кодекс Цивільного захисту;
3) Професійні чи технічні знання: основи законодавства у сфері цивільного захисту, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, правила поведінки, ділового етикету державного службовця;
4) Спеціальний досвід роботи: загальний стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
5) Знання сучасних інформаційних технологій: вміння користуватись комп’ютерною технікою, офісним обладнанням, програмним забезпеченням Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
6) Особистісні якості: відповідальність, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови
Посадові обов'язки:
- підготовка платіжних доручень згідно з рахунками, накладними, актами виконаних робіт та угодами на перерахування коштів за отриманні від установ матеріальні цінності та послуги для подання до Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області;
- складання до 2 числа місяця, наступного за звітним меморіальних ордерів;
- ведення по операціям з руху коштів загального та спеціального фонду.

Умови оплати праці:
- посадовий оклад;
- надбавка до посадового окладу за ранг
(згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;
- надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорту громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою) з резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка П-2ДС;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.
У разі інвалідності – заява за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації та Національного агентства України з питань державної служби (останній день прийому документів, бажаючих взяти участь у конкурсі 25.07.2016)

Дата, час і місце проведення конкурсу:
03.08.2016 о 10.00
просп. Центральний, буд. 54-а (ІІ поверх), каб. 3
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Коробєйнік Вікторія Робертівна (адміністратор)
тел.: 099 760 63 53,
e-mail: logasevu4s@i.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги:
1) Освіта: наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра або молодшого спеціаліста;
2) Досвід роботи: на державній службі, в органах місцевого самоврядування, управлінський досвід - без вимог;
3) Володіння державною мовою - вільно.
Спеціальні вимоги
1) Освіта : вища освіта за напрямками підготовки: «Економіка та підприємство» та «Фінанси»;
2) Знання законодавства: накази Мінфіну, нормативно-правові акти, що регламентують бюджетні відносини;
3) Професійні чи технічні знання: вміння працювати з програмними пакетами 1С, M.E.-DOC, Merega, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, правила поведінки, ділового етикету державного службовця;
4) Спеціальний досвід роботи: загальний стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
5) Знання сучасних інформаційних технологій: вміння користуватись комп’ютерною технікою, офісним обладнанням, програмним забезпеченням Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
6) Особистісні якості: відповідальність, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади головного спеціаліста відділу оповіщення та зв'язку управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови
Посадові обов'язки:
- розробка комплексних заходів з питань організації оперативного чергування на пункті управління;
- організація та участь у перевірці регіональної системи централізованого оповіщення цивільного захисту;
- організація роботи щодо підтримки пункту управління в постійній готовності до прийняття та передачі сигналів, організація роботи оперативно-чергової служби на пункті управління;
- здійснення збору, накопичення, опрацювання, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в регіоні;
- забезпечення збору, опрацювання та аналізу інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій від усіх оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб для підготовки та надання доповіді начальнику управління, керівництву облдержадміністрації та ДСНС України, а також у разі необхідності доведення її до населення.

Умови оплати праці:
- посадовий оклад;
- надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;
- надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання :
1) копія паспорту громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою) з резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка П-2ДС;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.
У разі інвалідності – заява за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації та Національного агентства України з питань державної служби (останній день прийому документів, бажаючих взяти участь у конкурсі 25.07.2016)

Дата, час і місце проведення конкурсу:
03.08.2016 о 10.00
просп. Центральний, буд. 54-а (ІІ поверх), каб. 3
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Коробєйнік Вікторія Робертівна (адміністратор)
тел.: 099 760 63 53,
e-mail: logasevu4s@i.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги:
1) Освіта: наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра або молодшого спеціаліста;
2) Знання законодавства: Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Кодекс Цивільного захисту, постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2016 № 192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях», «Інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту підприємствами електрозв’язку України»;
3) Професійні чи технічні знання: досконала робота з оргтехнікою, засобами зв’язку та телекомунікацій, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, правила поведінки, ділового етикету державного службовця;
4) Спеціальний досвід роботи: загальний стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
5) Технічні вміння: вміння користуватись комп’ютерною технікою, офісним обладнанням, програмним забезпеченням Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади головного спеціаліста відділу планування та координації дій в надзвичайних ситуаціях управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови
Посадові обов'язки:
- участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту з питань планування дій щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям, реагування на них та ліквідації їх наслідків;
- розробка і реалізація, в межах повноважень відділу, заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та особливий період;
- організація роботи обласної евакуаційної комісії.

Умови оплати праці:
- посадовий оклад;
- надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;
- надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорту громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою) з резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка П-2ДС;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.
У разі інвалідності – заява за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації та Національного агентства України з питань державної служби (останній день прийому документів, бажаючих прийняти участь у конкурсі 25.07.2016)

Дата, час і місце проведення конкурсу:
03.08.2016 о 10.00
просп. Центральний, буд. 54-а (ІІ поверх), каб. 3
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Коробєйнік Вікторія Робертівна (адміністратор)
тел.: 099 760 63 53,
e-mail: logasevu4s@i.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги:
1) Освіта: наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра або молодшого спеціаліста.
2) Досвід роботи: на державній службі, в органах місцевого самоврядування, управлінський досвід - без вимог.
3) Володіння державною мовою - вільно.
Спеціальні вимоги:
1) Освіта: вища освіта за напрямами підготовки «Цивільний захист»
2) Знання законодавства: Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Кодекс Цивільного захисту;
3) Професійні чи технічні знання: вміння працювати з інформацією, вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, правила поведінки, ділового етикету державного службовця;
4) Спеціальний досвід роботи: загальний стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
5) Технічні вміння: вміння користуватись комп’ютерною технікою, офісним обладнанням, програмним забезпеченням Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Звертатися: м. Сєвєродонецьк,просп. Центральний 54-а, тел. 099 760 63 53
Строк подання заяв - від 15 до 30 календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 06 липня 2016 р.

 

 

Ознайомитися із законом про державну службу

WEB-посилання: Луганський регіональний центр зайнятості »