Нормативна база

Закон України «Про охорону культурної спадщини»
Закон України «Про охорону археологічної спадщини»
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»