Перелік адміністративних послуг

Перелік
адміністративних послуг (документів дозвільного характеру), що надаються управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

Порядок надання адміністративної послуги

1.

Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини

п.13 ч.1 ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

2.

Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

п.7 ст.7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-ІV, п.13 ч.1 ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, п. 9 постанови КМУ  «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України» від 13.03.2002  № 316, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

3.

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

п.16  ч.1 ст.6 Закону України  «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ , Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

4.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

п.9 ч.1 ст.6 Закону України  «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ,

Інформаційна картка

Технологічна картка

5.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ (ПОЛОЖЕННЯ) РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ)

ч.1 ст.14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 № 987-ХІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

6.

РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТУ (ПОЛОЖЕННЯ) РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ)

ст.16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»  від 23.04.1991 № 987-ХІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

7.

 ПОГОДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАЙНЯТТЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ, РЕЛІГІЙНИМИ ПРОПОВІДНИКАМИ, НАСТАВНИКАМИ, ІНШИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАРУБІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ Є ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ І ТИМЧАСОВО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УКРАЇНІ, ПРОПОВІДУВАННЯМ РЕЛІГІЙНИХ ВІРОВЧЕНЬ, ВИКОНАННЯМ РЕЛІГІЙНИХ ОБРЯДІВ АБО ІНШОЮ КАНОНІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ч.4 ст.24 Закону України  «Про свободу совісті та релігійні організації»  від 23.04.1991 № 987-ХІІ, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

8.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу  - релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

9.

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

10.

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

11.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у тому числі змін до  установчих документів юридичної особи – релігійної організації (релігійної громади)

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

12.

Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

13.

Державна реєстрація зміни складу комісії з з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

14.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу - релігійну організацію (релігійну громаду) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

15.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення релігійної громади

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

16.

Державна реєстрація створення юридичної особи - релігійної громади (в тому числі в результаті злиття, поділу)

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

17.

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи - релігійної громади

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

18.

Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць

абз. 2 ч. 5 ст. 24 Закону України  «Про охорону культурної спадщини»;

ч. 4 ст. 16 Закон України «Про рекламу»

Інформаційна картка

Технологічна картка