Вакансії

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад

Ким оголошується конкурс Управління культури, національностей та релігій
Посада Директор комунальної установи «Луганський обласний центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва»
Умови конкурсу ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Луганський обласний центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва»

16.09.2016

Луганська обласна державна адміністрація, відповідно до Закону України «Про культуру», керуючись розділом ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», враховуючи Порядок проведення конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.08.2016 № 483, зареєстрований у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 01.09.2016 за № 44/1554, оголошує про проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Луганський обласний центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» (проспект Хіміків, 10, м. Сєвєродонецьк) (далі – заклад культури).

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду директора закладу культури особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу надсилає на поштову та електронну адреси органу управління такі документи:
1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
4) два рекомендаційні листи довільної форми;
5) мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Документи приймаються за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, каб. 48 (4-й поверх), Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, e-mail: kulturaloda@gmail.com

Дата початку приймання документів: 16 вересня 2016 року.

Дата закінчення приймання документів: 15 жовтня 2016 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 16 вересня 2016 року.

Луганська обласна державна адміністрація не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Під час другого засідання конкурсної комісії кандидат публічно презентує проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Проект програми розвитку закладу культури на один рік має містити*
- загальні положення;
- аналіз поточного стану діяльності закладу культури з визначенням нагальних проблем, на розв’язання яких направлена програма;
- мета та першочергові завдання програми;
- детальний план розвитку закладу культури на один рік, в т.ч. пропозиції щодо виконання закладом культури результативних показників фінансово-господарської діяльності та їх поліпшення у порівнянні з попереднім роком;
- фінансове забезпечення програми;
- очікувані результати виконання програми.

Проект програми розвитку закладу культури на п’ять років має містити*
- загальні положення;
- аналіз поточного стану діяльності закладу культури, визначення проблем, на розв’язання яких направлена програма;
- визначення мети та завдань програми;
- фінансове забезпечення програми, в т.ч. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу культури та щодо очікуваної динаміки поліпшення результативних показників фінансово-господарської діяльності закладу культури тощо;
- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, з аналізом можливих ризиків, з визначенням обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;
- перспективи розвитку закладу культури, підвищення його конкурентоспроможності;
- очікувані результати виконання програми.

Також проект програми розвитку закладу культури на п’ять років може містити:
- план реформування закладу культури;
- шляхи інтеграції закладу культури в світовий культурний простір;
- додатки.

*На розсуд кандидата розділи програм розвитку закладу культури можуть змінюватися або доповнюватися.

Телефон для довідок: +380994082303, Похилько Марина Валентинівна, головний спеціаліст з питань персоналу управління культури, національностей та релігій Луганської облдержадміністрації.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, додається.

Звертатися: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, каб. 48 (4-й поверх), тел. +380994082303
Строк подання заяв - від 15 до 30 календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 16 вересня 2016 р.

 

Ким оголошується конкурс Управління культури, національностей та релігій
Посада головний спеціаліст відділу мистецтв, культурно-освітньої та організаційно-методичної роботи управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації
Умови конкурсу УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу мистецтв, культурно-освітньої та організаційно-методичної роботи управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови
Посадові обов’язки
Сприяння реалізації державної політики з питань культурно-просвітньої роботи, розвитку народної творчості, організації дозвілля населення.
Координація:
діяльності та розвитку мережі клубних закладів, центрів дозвілля та парків культури і відпочинку у межах наданих повноважень;
проведення консультативно-методичної роботи діяльності клубних закладів, центрів дозвілля.
Здійснення контролю за розвитком народної творчості в області; збір, збереження і розвиток фольклору краю, народних традицій, свят та обрядів у межах наданих повноважень.
Збір та аналіз річних звітів про роботу клубних закладів, парків культури і відпочинку, підготовка державних звітів до Мінстату, Міністерства культури України.

Умови оплати праці
посадовий оклад згідно із штатним розписом, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років на державній службі

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка П-2ДС;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

У разі інвалідності – заява за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 15 серпня 2016 року

Дата, час і місце проведення конкурсу 22.08.2016 о 10.00
просп. Центральний, буд. 59 (IV поверх), каб.48
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Похилько Марина Валентинівна
тел.: 099 408 23 03,
e-mail: kulturaloda@gmail.com

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи
не потребує
3 Володіння державною мовою
вільно
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра.
2 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про культуру»
3 Професійні чи технічні знання нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності управління; методичні, нормативні та інші матеріали з організації координації роботи клубних закладів; практику застосування законодавства і нормативних актів щодо напрямів діяльності служби, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
правила поведінки, ділового етикету державного службовця
4 Спеціальний досвід роботи
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння користуватись комп’ютерною технікою, офісним обладнанням, програмним забезпеченням Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
6 Особистісні якості відповідальність, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях

Заступник начальника управління,
в.о. начальника управління В.Ю.ВИБОРНИЙ

Звертатися: просп. Центральний, буд. 59 (IV поверх), каб.48 м. Сєвєродонецьк, Луганська область, тел. 099 408 23 03
Строк подання заяв - від 15 до 30 календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 22 липня 2016 р.

 

 

Ким оголошується конкурс Управління культури, національностей та релігій
Посада Головний спеціаліст -бухгалтер сектору фінансового забезпечення управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації
Умови конкурсу УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади головного спеціаліста-бухгалтера сектору
фінансового забезпечення управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації (категорія „В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки
-облік основних засобів та матеріальних цінностей, проведення інвентаризації майна, розрахунків, платіжних зобов`язань, оформлення матеріалів інвентаризації, здійснення контролю за списанням матеріальних цінностей, аналітичний облік розрахунків з організаціями і установами за надані послуги та придбані матеріальні цінності; робота в системі публічних електронних закупівель ProZorro та інше.

Умови оплати праці
посадовий оклад згідно із штатним розписом, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років на державній службі

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорту громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка П-2ДС;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

У разі інвалідності
– заява за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 15 серпня 2016 року

Дата, час і місце проведення конкурсу 22.08.2016 о 10.00
просп. Центральний, буд. 59 (IV поверх), каб.48
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Похилько Марина Валентинівна
тел.: 099 408 23 03
e-mail: kulturaloda@gmail.com

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта
наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи
не потребує
3 Володіння державною мовою
вільно

Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта за напрямами підготовки «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит»
2 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»
3 Професійні чи технічні знання вміння працювати з програмними пакетами 1С, M.E.-DOC, Merega, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності управління; методичні, нормативні та інші матеріали з організації бухгалтерського обліку та контролю; практику застосування законодавства і нормативних актів щодо напрямів діяльності служби правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
правила поведінки, ділового етикету державного службовця
4 Спеціальний досвід роботи
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння користуватись комп’ютерною технікою, офісним обладнанням, програмним забезпеченням Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
6 Особистісні якості відповідальність, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях

Заступник начальника управління,
в.о. начальника управління В.Ю.ВИБОРНИЙ

Звертатися: просп. Центральний, буд. 59 (IV поверх), каб.48 м. Сєвєродонецьк, Луганська область, тел. 099 408 23 03
Строк подання заяв - від 15 до 30 календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 22 липня 2016 р.

 

 

Ознайомитися із законом про державну службу

WEB-посилання: Луганський регіональний центр зайнятості »