Оскарження рішень

 

Запитувач має право оскаржити:
     1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
     2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
     3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
     4) надання недостовірної або неповної інформації;
     5) несвоєчасне надання інформації;
     6) невиконання   розпорядниками    обов'язку    оприлюднювати 
інформацію;
     7) інші   рішення,   дії   чи   бездіяльність   розпорядників 
інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
У випадку коли запитувач не задоволений відповіддю  на запит, він має право оскаржувати дії чи бездіяльність розпорядників інформації згідно чинного законодавства.

 

 

Порядок оскарження процедури закупівлі