Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Луганській облдержадміністрації на 2016 – 2017 роки

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Громадська рада при обласній державній адміністрації (далі — Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять свою діяльність на території України відповідно до Закону України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об'єднання» у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (додаток № 1).

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради (додаток № 2);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (додаток № 3);

- копія документа про легалізацію інституту громадянського суспільства, витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства
(за наявності) щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (додаток № 3);

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності) (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4)
(додаток № 4);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону
(додаток № 4).

Рекомендовані ініціативною групою зразки вказаних документів додаються до повідомлення.

При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється.

На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що облдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, а також обирається новий склад Громадської ради.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради облдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Облдержадміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

 

Установчі збори для формування нового складу Громадської ради планується провести 26 грудня 2015 року об 11 годині (місце проведення установчих зборів буде визначено після припинення приймання заяв). Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється
24 листопада 2015 року о 17 годині.

 

Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи – Денищенка Дениса Вікторовича – директора Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59, каб. 4).

Відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради є начальник управління комунікацій з громадськістю Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації Зайцев Андрій Олександрович (контактні тел.: 099 129 75 22, 066 379 34 07,
e-mail: gromradalugoda@gmail.com).