Вакансії

2021 рік

4) Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   26.07.2021    № 18 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

     - головного спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «В»

умови  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

3) Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   30.06.2021    № 17 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

     - заступника начальника  відділу промоції та інноваційного розвитку управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «Б»

- умови  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» заступника начальника відділу промоції та інноваційного розвитку управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

результати конкурсу

2) Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   13.04.2021    № 11 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

     - головного спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «В»

умови  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

результати конкурсу

1) Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   12.03.2021    № 07 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби:

     - головного спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «В»

    - головного спеціаліста відділу промоції та інноваційного розвитку управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «В»

умови  проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»  управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

результати конкурсу

2020 рік

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної  посади (наказ від 04.03.2020    №  3),  який було проведено 25.03.2020 року:

 

Дата, номер оголошення

Посада, категорія

Інформація про переможця конкурсу

Загальна кількість балів

1

05.03.2020

 

ЧОДА 260590

Заступник начальника відділу зовнішніх зносин  управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації, категорія «Б»

 

Тютюнник Вікторія Костянтинівна

25,6

 

Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   03.03.2020    № 3 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

     - заступника начальника  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «Б»

 

 УМОВИ

проведення конкурсу

 

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

заступника начальника  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин,

промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадових обов'язків:

  1. Планування роботи відділу, вживання заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу, внесення пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації; звітування перед заступником начальника управління – начальником відділу про виконання покладених завдань та затверджених планів роботи
  2. Представлення інтересів Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – у межах компетенції або за дорученням директора Департаменту
  3. Розгляд скарг на дії або бездіяльність державних службовців відділу та подання у межах наданих повноважень директору Департаменту рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців відділу
  4. Організація роботи з підвищення кваліфікації державних службовців відділу та здійснення контролю за дотриманням виконавської та службової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в відділі
  5. Проведення особистого прийому громадян з питань, що належать до повноважень відділу
  6. В межах компетенції участь у забезпеченні державної політики з питань євроінтеграційного планування та розвитку зовнішніх зносин області; у здійсненні зв’язків з дипломатичними установами, вітчизняними та закордонними кореспондентами, з питань, що входять до компетенції відділу, управління
  7. В межах компетенції участь у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями
  8. В межах компетенції участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та підготовці відповідей згідно з чинним законодавством; в опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад
  9. В межах компетенції участь у підготовці та в організації роботи працівників відділу щодо розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, рішень обласної ради, наказів директора Департаменту, обласних програм, планів роботи Департаменту, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу
  10. В межах компетенції виконання інших повноважень покладені на нього директором Департаменту з питань, що відносяться до компетенції відділу

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12400 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 

1)  заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби  за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  №  246 (далі – Порядок),

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов'язково зазначається така інформація:

 - прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує  громадянство України;

 - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

 3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

    Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 19.03.2020

Додаткові (необов’язкові) документи

 Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59, (5 поверх, каб.22)

початок о 09.30 год. 25.03.2020

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Головко Олена Олександрівна

тел.(06452) 2-30-35

 

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта ступеня магістра  за однією зі спеціальностей: «Міжнародні відносини», «Філологія (іноземна мова)», «Економіка підприємства»,  «Публічне управління та адміністрування».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або   досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільне володіння державною мовою

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

Організація роботи і контроль встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. Вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань.

3.

 Особистісні якості

 

Знання  законодавства. Знання загальних правил етичної поведінки державних службовців. Мотивування. Інноваційність та неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»,

Закон України «Про дипломатичну службу»,

Закон України «Про міжнародні договори України»,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»,

Указ Президента України «Про державний протокол та церемоніал України»,

Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»,

Указ Президента України «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями»; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

інші нормативно-правові акти, що регулюють питання реалізації зовнішніх зносин, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності обласної державної адміністрації, Департаменту.

 

 

 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної  посади (наказ від 04.02.2020    №  2),  який було проведено 25.02.2020 року:

 

Дата, номер оголошення

Посада, категорія

Інформація про переможця конкурсу

Загальна кількість балів

1

04.02.2020

 

ФУ 31101202020.2097

Головний спеціаліст  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації, категорія «В».

 

 

Пріт Тетяна Анатоліївна

11,16

 

Наказом Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації від   04.02.2020    № 2 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:     - головного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку категорії «В»

 

УМОВИ

проведення конкурсу

 

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

головного спеціаліста  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин,

промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Відповідно до посадових обов'язків:

1) виконує покладені на відділ завдання з реалізації державної та регіональної політики у сфері зовнішніх зносин;

2) готує необхідні матеріали для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює переклад з англійської/на англійську мову листів, звернень, протоколів, угод, меморандумів та інших офіційних документів,  що надходять до відділу або створюються відділом;

3) надає практичну допомогу підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і співробітництва, міжрегіональної співпраці Луганської області з регіонами іноземних держав;

4) здійснює роботу з координації взаємодії суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, створення необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва;

5) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації в регіоні  державної політики в сфері розвитку міжрегіональних зв’язків.

        в межах компетенції бере участь у:

підготовці та проведенні зустрічей посадових осіб Луганської облдержадміністрації з представниками іноземних ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, міжнародних організацій, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснює за потреби переклад з англійської/на англійську мову підчас зустрічей;

підготовці та узгодженні планів заходів реалізації нових міжрегіональних договорів;

звітів голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

інформаційних та аналітичних матеріалів для подання профільному заступнику голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин;

розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийнятті відповідних рішень згідно з чинним законодавством;

встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

розробці річних, квартальних, місячних планів роботи відділу;

виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 11000 грн., надбавка до посадового окладу за ранг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби), інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 

1)  заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби  за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  №  246 (далі – Порядок),

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов'язково зазначається така інформація:

 - прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує  громадянство України;

 - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

 3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

    Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

    Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах  Національного агентства   України з питань державної служби та Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.

Документи подаються до 19.02.2020

Додаткові (необов’язкові) документи

 Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 59, (5 поверх, каб.22)

початок о 09.30 год. 25.02.2020

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Головко Олена Олександрівна

тел.(06452) 2-30-35

 

depzz@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за однією зі спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право»,  «Філологія (іноземна мова)», «Публічне управління та адміністрування».

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Ділові якості

Аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), уміння працювати в команді, вміння розподіляти роботу, виваженість, адаптивність, організаторські здібності, навички контролю, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем тощо

3.

 Особистісні якості

 

Виконання покладених завдань і дотримання встановленних цілей, пріоритетів та орієнтирів. Вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань. Знання  законодавства. Володіння теоретичними та практичними навичками перекладу, інноваційними технологіями перекладу. Дотримання загальних правил ділового етикету. Мотивування. Інноваційність та неупередженість

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

закони України  «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України», «Про міжнародні договори України», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», укази Президента України «Про державний протокол та церемоніал України», «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної  посади (наказ від 03.01.2020    №  1),  який було проведено 28.01.2020 року: дата, номер оголошення 08.01.2020 №  УІОЛА 212К. 

Посада, категорія: головний спеціаліст  відділу зовнішніх зносин управління  зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги,  інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації, категорія «В».

Інформація про кандидатів: відсутні кандидати для включення до загального рейтингу  на посаду  головного  спеціаліста відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.