Державно-приватне партнерство

Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики
26.02.2018
Закон Украіни "Про державно-приватне партнерство"
22.11.2017
Нормативна база по державно-приватному партнерству
22.11.2017
Процедура прийняття рішення по ДПП
22.11.2017
Проведення аналізу здійснення ДПП
22.11.2017
Закон України від 23.03.2017 № 1986-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо вдосконалення регулювання відносин з використання державного і комунального майна на тимчасово окупованій території України
22.05.2017
Закон України "Про державно-приватне партнерство"
24.05.2016
Закон України "Про концесії"
24.05.2016
Відповідно до Указу Президента України № 634/2011 від 31.05.2011 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виконує свою функцію спеціально уповноваженого органу з питань державно-приватного партнерства
31.05.2011
Закон України "Про оренду державного та комунального майна"
24.05.2016
Закон України "Про угоди та розподіл продукції"
01.01.2015
Закон України "Про фінансовий лізинг"
16.01.2004
Закон України "Про оренду землі"
20.12.2015
Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг"
15.01.2009
Закон України "Про управління об'єктами державної власності" (стаття 5)
25.06.2016
Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності"
01.01.2014
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності"
08.07.2011
Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"
06.08.2014
Концепція розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві, затверджена розпорядженням КМУ від 16.09.2009 № 1184-р
16.09.2009
Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затверджене постановою КМУ від 11.04.2011 № 384
11.04.2011
Методика виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затверджена постановою КМУ від 16.02.2011 № 232
16.02.2011
Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку проведення кокурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать АР Крим, і Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства" від 30.10.2014 № 585
30.10.2014
Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затверджений постановою КМУ від 09.02.2011 № 81
09.02.2011
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі "Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства" від 16.08.2011 № 40
16.08.2011
Порядок надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства, затверджений постановою КМУ від 17.03.2011 № 279
17.03.2011
Методика розрахунку концесійних платежів, затверджена постановою КМУ від 12.04.2000 № 639
12.04.2000
Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затверджене постановою КМУ від 12.04.2000 № 642
12.04.2000
Інформація щодо набуття чинності Закону України «Про концесію»
18.11.2019
Використання інструментів державно-приватного партнерства для впровадження проектів на регіональному і місцевому рівнях
13.12.2019
Реалізація проектів державно-приватного партнерства на місцевому рівні: досвід, уроки, рекомендації
13.12.2019
Концепція розвитку державно-приватного партнерства, як механізму ефективної співпраці між державою та приватними партнерами
02.03.2020
Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства
03.06.2020
Практичне застосування ДПП в сфері надання соціальних послуг та управління соціальними установами
24.07.2020
Вступ до посібника з питань державно-приватного партнерства
16.06.2021
Посібник з питань державно-приватного партнерства «Розробка та оцінка концептуальної записки» (етап 1)
16.06.2021
Посібник з питань державно-приватного партнерства «Оцінка техніко-економічного обґрунтування» (етап 2)
16.06.2021
Посібник з питань державно-приватного партнерства «Підготовка до проведення конкурсу та здійснення закупівлі» (етап 3)
16.06.2021
Посібник з питань державно-приватного партнерства «Супровід та реалізація договорів державно-приватного партнерства» (етап 4)
16.06.2021
Рекомендації щодо проведення аналізу вигід та витрат в інвестиційних проектах
16.06.2021