Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 січня 2012 р. № 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку - нерезидента"
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 листопада 2011 р. № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки"
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 листопада 2011 р. № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2011 р. N 1072 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення"
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 червня 2000 р. N 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування"