Основні завдання

Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації на території області державної політики у сферах:

регіонального розвитку;

економічного і соціального розвитку;

регулювання цін і тарифів;

інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

підприємництва, державної регуляторної політики та адміністративних послуг;

торгівлі та побутових послуг, туризму і діяльності курортів та зовнішньоекономічних відносин;

2) організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращання інвестиційного клімату регіону;

3) розроблення та організація виконання регіональних програм економічного і соціального розвитку області, участь у реалізації державних і регіональних програм;

4)  здійснення  інших  повноважень,  передбачених   цим  Положенням  та визначених головою.