Інформаційна довідка

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  З В І Т

з питань релігій та державно-конфесійних відносин

в Луганській області за 2013 рік

         Релігійна мережа на теренах Луганщини станом на 01.01.2014 р. представлена 45 віросповідними напрямками, в межах яких діє 827 релігійних організацій, в тому числі 799 громад, одинадцять обласних об’єднань та управлінь, п’ять навчальних закладів, по шість одиниць, відповідно, нараховують духовні місії та монастирі. Окрім цього в області діє 357 недільних шкіл. Справами церкви в області опікується 1195 священнослужитель. Кількість церковних друкованих засобів масової інформації складає 18 одиниць. Для богослужінь релігійні організації області використовують 809 культових будівель та приміщень, пристосованих під молитовні.

У звітному періоді загальна кількість релігійних громад, за рахунок здійсненої реєстрації статутів нових спільнот віруючих (10 одиниць) та скасування реєстрації статутів 2-х релігійних громад, в своєму підсумковому значенні (8 одиниць), зросла на один відсоток.

Незначне збільшення складових мережі спільнот віруючих громадян майже не вплинуло на їх структурне співвідношення та віросповідну багатоманітність. Із загальної кількості релігійних громад регіону (799): 57,1 % є православними (456 громад); 23,0 % належать до протестантських церков і союзів (184 громади); 15,9% складають громади нетрадиційних та новітніх релігійних рухів (127); 1,6% відносяться до іудейських релігійних громад (13); 1,5% до мусульман (12 громад); 0,8% належать до Української греко-католицької церкви (6 парафій); 0,1% до Римсько-католицької церкви                        (1 громада).

Провідне місце в мережі релігійних формувань регіону, за кількісним складом, посідає Українська православна церква. Вона нараховує 413 громад (впродовж 2013 року їх кількість збільшилась на шість), 3 єпархіальних управління, 5 монастирів, церковно-співоче училище, Луганське богословський університет на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви, 251 недільну школу, 10 періодичних видань.

Вірними громад УПЦ на Луганщині опікується 602 священнослужителя (535 священиків та 67 дияконів). При цьому показник забезпеченості духовними особами спільнот віруючих залишається задовільним (1,46).

В діючому у с. Варварівці Кремінського району Свято-Іллінському чоловічому монастирі УПЦ (статут зареєстровано постановою Державного департаменту у справах релігій від 31.01.2006 № 1/3) нараховується 12 ченців. Протягом року діяльність його духовного керівництва була зосереджена на питаннях задоволення віросповідних потреб православних мешканців району, відбудови культових приміщень, поліпшення матеріальної бази тощо.

 У розташованому в місті Кремінна чоловічому монастирі на честь преподобного Сергія ігумена Радонезького УПЦ (статут зареєстровано наказом Держкомрелігій України від 27.05.2004 № 26) на цей час перебуває 12 ченців, котрі активно займаються відродженням традиції монастирського життя.

У Свято-Скорбященському жіночому монастирі УПЦ в місті Старобільську (статут зареєстровано постановою Ради у справах релігій при Кабінеті Міністрів України від 27.02.1992, протокол № 2) знаходиться                     12 черниць. Проте, буття Свято-Андріївського чоловічого монастиря УПЦ (статут зареєстровано постановою Держкомрелігій України від 25.12.1997 № 12/3)  у селищі Першозванівка Лутугинського району (1 чернець) залишається полишеним будь-яких перспектив до розвитку впродовж всього періоду з моменту державної реєстрації свого статуту.

В стадії організаційного становлення перебуває діяльність чоловічого монастиря на честь Пророка Божого Іоанна Предтечі УПЦ у с. Чугинка Станично-Луганського району (статут зареєстровано наказом Держкомнацрелігій України від 10.09.2007 № 75). На сьогодні в приміщеннях монастиря мешкають 13 ченців.

Без помітних зрушень у напрямі організації спеціальної духовної освіти священнослужителів і потребуючих цього осіб залишається діяльність церковно-співочого училища Ровеньківської єпархії УПЦ в місті Красному Лучі де, починаючи з моменту заснування у 1998 році, набір слухачів ніколи не здійснювався.          

Проте, в Луганському Богословському Університеті на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви в м. Луганську за денною формою навчаються 20 осіб, за заочною – 125 осіб. Університет було утворено на базі діючого Луганського духовного училища статут якого було зареєстровано постановою Держдепрелігій України від 28.02.2006 № 2/3. Зміни та доповнення до цього статуту в новій редакції, за яким наведене духовне училище було перейменоване у Луганський Богословський Університет на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви, були зареєстровані наказом Держкомнацрелігій України № 6 від 14.02.2011.

Звітний період був позначений подальшим організаційним становленням Сєверодонецької єпархії УПЦ, котра за рішенням Священного Синоду Української православної церкви від 31.05.2007 р. була виділена із складу Луганської єпархії (статут зареєстровано наказом Держкомнацрелігій України від 15 листопада 2007 року № 90).

Проте, утворення впродовж 2013 року третьої, за рахунком на теренах області, Ровеньківської єпархії УПЦ (статут Ровеньківського єпархіального управління Української Православної Церкви зареєстровано наказом Міністерства культури України від 8 квітня 2013 року № 290) в деякій мірі негативно, з огляду на зміну територіальної підлеглості парафій, вплинув на стан життєдіяльності першої, за датою утворення в регіоні, – Луганської єпархії УПЦ.

Відтак, значення Луганської єпархії, за впливом на віруюче населення південних та південно-східних районів Луганщини (близько 300 тис. віруючих), продовжує залишатись провідним у релігійному бутті мешканців останньої.

 Впродовж 2013 року мережа релігійних організацій Української православної церкви – Київського Патріархату залишилась незмінною.

До неї входить 28 парафій, єпархіальне управління, Східноукраїнське духовне училище та Свято - Хрестовоздвиженський чоловічий монастир. Чотири громади вірних УПЦ-КП діють без реєстрації власних статутів. В свою чергу, із 28 парафій, котрі зареєстрували статути про свою діяльність, фактично діє лише три.  Духовну опіку вірних спільнот УПЦ-КП в регіоні здійснює                 9 священнослужителя (8 священиків і 1 диякон). Духовне училище і чоловічий монастир, котрі зареєстрували свої статути згідно з чинним законодавством,              до цього часу не виявляють зовнішніх ознак будь-якої організаційної діяльності.

Упродовж звітного періоду життєдіяльність присутніх на теренах регіону релігійних інституцій УПЦ-КП, на чолі із  керуючим Луганською єпархією УПЦ-КП, єпископом Луганським і Старобільським Афанасієм (Яворським), була переважно зосереджена на вирішенні внутрішніх кадрових проблем, будівництві Свято-Троїцького кафедрального собору та адміністративної будівлі єпархіального управління в обласному центрі тощо.

Кількісний склад парафій Української автокефальної православної церкви впродовж 2013 року в області залишився незмінним. Шість громад, які входять до складу Харківсько-Полтавської єпархії (консисторії) УАПЦ (оновленої) на цей час опікуються двома священиками. Чисельний склад віруючих в них залишився незмінним і становить близько 400 мешканців області.

Не набула якісних змін релігійна громада Руської православної старообрядницької церкви (Білокриницької згоди). Цією спільнотою віруючих, чисельністю близько 100 осіб, опікується один священик.

Єдина в області парафія Російської православної церкви (закордоном)  має близько 120 вірних під духовною опікою одного священика та одного диякона.

На території регіону діє 2 парафії, що об’єднали в своєму складі вірних Російської істинно-православної церкви, які опікуються одним священиком. Їх загальна чисельність складає близько 50 осіб, помітного впливу на релігійне життя регіону наведені релігійні утворення не мають.

До складу інших православних релігійних організацій входить                         5 спільнот, а саме: громада самостійної православної церкви, яка об’єднує віруючих громадян України грузинської національності; 2 незалежні православні громади; дві громади утворені в грудні 2013 року та, відповідно до положень власних статутів, відносяться до Централізованої релігійної організації Істинно-Православної Церкви на чолі із Архієпископом Московським, Митрополитом Всеросійським Рафаїлом (Прокоп’євим).          Вірні двох незалежних православних громад до цього часу продовжують декларувати наміри увійти до підпорядкованості Константинопольському Патріархату у разі визнання факту поширення юрисдикції останнього на територію України. З боку цих утворень на разі відсутній будь-який суттєвий вплив на релігійну ситуацію в регіоні, тенденція до кількісного та чисельного зростання наведених церков також не є наявною.

Шість  та одну громаду, відповідно, в регіоні мають Українська Греко-католицька та Римсько-католицька церкви. Парафії УГКЦ загальною чисельністю вірних понад 300 осіб, мають трьох священиків і підпорядковані Донецько-Харківському екзархату УГКЦ (м. Донецьк). Громада РКЦ чисельністю близько 500 віруючих підпорядкована Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ (м. Харків). Перспективними в діяльності наведених релігійних утворень продовжує залишатись питання збільшення чисельності своїх прихильників.

Впродовж звітного періоду, наприклад, збільшення кількісного складу громади РКЦ відбулось за рахунок іноземних студентів, котрі навчаються у вищих навчальних закладах області.

Прихильники протестантизму в області репрезентовані наступними віросповідними напрямками. Серед них: громади підпорядковані Всеукраїнському союзу об’єднань євангельських християн-баптистів (77); інші релігійні організації євангельських християн-баптистів (12); спільноти Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської – п’ятидесятників (13), союзу вільних церков християн євангельської віри (11), релігійної організації Союзу Церкви Божої України (9), релігійні організації Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (8), інші релігійні громади християн віри євангельської (14); громади Української уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня (39) і німецької євангелічно-лютеранської церкви (1).

Найбільш потужною з протестантських конфесій в регіоні є євангельські християни-баптисти. У складі обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів нараховується 77 громад, діє 5 місій, 51 недільна школа,             2 духовні навчальні заклади, де проходять навчання 202 майбутніх священнослужителя. Вірними місцевих громад ЄХБ, яких в області нараховується близько 6000 осіб, опікується 143 священнослужителя. Об’єднання має одне друковане видання.

Друге місце за кількістю релігійних громад (39) серед протестантських церков посідають вірні Української уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня. Духовну опіку над вірними цієї церкви, яких в області нараховується близько 3000 осіб, здійснюють 25 священнослужителів. При громадах адвентистів сьомого дня діє 7 недільних шкіл.

Протягом звітного періоду була полишена суттєвих змін й життєдіяльність релігійних громад Церкви Повного Євангелія (27 одиниць,  1800 віруючих), Української християнської євангельської церкви (23 одиниці, 2150 віруючих), окремих релігійних громад харизматичного напрямку             (20 одиниць, понад 2000 віруючих) серед них одну спільноту має духовне управління протестантської церкви України (духовний центр «Нове Покоління» християнських церков України) та дві спільноти має духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове покоління».

 Властива останнім доктринальна спорідненість віровчень, що обумовлює активну взаємодію під час проведення спільних богослужінь, може слугувати підставою до виокремлення їх до групи, що репрезентує нетрадиційні релігійні рухи.

Серед них найбільш розвинутими є «Релігійний центр Свідків Єгови в Україні». Кількість цих громад складає 28 одиниць, 7500 вірних.

Вищенаведені релігійні формування, як і раніше, продовжують демонструвати жорстку конкуренцію з традиційними протестантськими релігійними громадами, домінують у процесах визначення віросповідних уподобань пересічними мешканцями регіону, переважно молоддю.

 Новітні релігійні рухи на теренах Луганщини представлені спільнотами віруючих Церкви Христа (4), новоапостольської церкви (1), Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (1), одна релігійна громада орієнталістського напрямку – Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа Йога), 6 громад буддистів п’яти традицій: школи Карма Каг’ю Алмазного Шляху Тибетського Буддизму, «Махасанга Ніпподзан Мьоходзі», сповідуючих вчення Будди, традиції «Ваджраяна», «Дхарма Лінг»; 2 громади Товариства Свідомості Крішни. Цю групу доповнюють громади: прихильників Рідної української національної віри (1); давньослов’янської релігійної громади (1); Віри Багаї (2) та Зоресвітнього християнства-вільної релігії «Таолан» (1).

Релігійні громади, що діють у середовищі національних меншин в області представлені: іудейськими релігійними організаціями (13 громад,                             2500 віруючих осіб), іудео-християн (1), спільнотами незалежного духовного центру мусульман України (7), незалежною релігійною громадою мусульман (1), релігійними громадами духовного управління мусульман України «Умма» (4).                       

Діючими на Луганщині громадами віруючих всіх церков, конфесій, напрямків і течій опікується 1195 священнослужителя. За середніми показниками забезпеченості громад священнослужителями перше місце посідають євангельські християни-баптисти (1,86), друге – православні (1,46).

Впродовж звітного періоду в 5-ти духовних навчальних закладах чисельність слухачів становить 347 осіб. З них стабільно діючими є біблійні інститут і коледж при обласному об’єднанні церков ЄХБ, Луганський Богословський Університет на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви.

У звітному періоді кількість недільних шкіл релігійних громад всіх конфесій становить 357 одиниць.

За станом на 1 січня 2014 року громади віруючих всіх наявних в регіоні конфесій, течій та напрямків (799) , проводять богослужіння у 813 культових будівлях та приміщеннях, пристосованих під молитовні.                                         В області активно здійснюється будівництво нових культових споруд. Так, впродовж 1992-2013 років, було зведено 73 культові будівлі (54 в містах, 19 в селах області).                                                                                                     За сприянням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в області завершено передачу культових будівель у власність або користування релігійним громадам.                                                                            nbsp;                          В більшості випадків місцевими органами влади задовольняються клопотання щодо виділення земельних ділянок, передачі у власність або користування релігій­них громад будівель колишніх дитячих садків, початкових шкіл та інших об’єктів, які в цей час не використовуються, ніколи не були культовими, та належать до комунальної власності.                                       Впродовж 2013 року позитивно вирішувались клопотання від керівних органів релігійних організацій області перед районними та міськими органами влади з приводу набуття прав землекористування.                                                  На виконання доручення Прем’єр-Міністра України М.Я.Азарова від 12.06.2013 №22973/1/1-13, наданого з метою виконання вимог доручення  Президента України В.Ф.Януковича від 05.06.2013 №1-1/1377 стосовно  сприяння релігійним організаціям у вирішенні актуальних питань їх діяльності, впродовж звітного періоду в області постійно проводилась робота із   забезпечення реалізації прав і законних інтересів релігійних організацій.      Остання сприяла виключенню негатив­них виявів у взаємовідносинах між релігійними організаціями, міжцерковних і міжконфесійних стосунках, зміцненню довіри церкви до владних органів.

Впродовж звітного періоду в регіоні не було зафіксовано порушень чинного законодавства щодо релігії та церкви з боку релігійних організацій та їх посадових й службових осіб, а також з боку посадових і службових осіб державних органів чи органів місцевого самоврядування.                               Відділом, спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, вживались заходи щодо профілактики виникнення ускладнень на релігійному ґрунті та подальшого зміцнення суто правового підходу до вирішення всього комплексу питань виникаючих у державно-церковних відносинах, ефективного врегулювання поточних проблем у сфері внутрішніх та міжконфесійних стосунків.

 Не було відмічено й порушень з боку іноземців, що перебували в регіоні на запрошення керівних органів релігійних організацій. Також відсутні й факти порушення вимог законодавства про військову (альтернативну) службу громадянами з релігійних переконань.

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й   З В І Т
з питань релігій та державно-конфесійних відносин в Луганській області за 2011 рік
           
Релігійна мережа, її кадрове та матеріальне забезпечення: основні тенденції, динаміка змін, перспективи розвитку.
Релігійна мережа на теренах Луганщини станом на 01.01.2012 р. представлена 45 віросповідними напрямками, в межах яких діє 806 релігійних організацій, в тому числі 779 громад, десять обласних об’єднань та управлінь, п’ять навчальних закладів, по шість одиниць, відповідно, нараховують духовні місії та монастирі. Окрім цього в області діє 202 недільні школи. Справами церкви в області опікується 1119 священнослужителів. Кількість церковних друкованих засобів масової інформації складає 16 одиниць. Для богослужінь релігійні організації області використовують 506 культових та пристосованих під молитовні споруд.
У звітному періоді загальна кількість релігійних громад, за рахунок здійсненої реєстрації статутів нових спільнот віруючих (15 одиниць), зросла на два відсотки.
Незначне збільшення складових мережі спільнот віруючих громадян майже не вплинуло на їх структурне співвідношення та віросповідну багатоманітність. Із загальної кількості релігійних громад регіону (779): 58,5 % є православними (456 громад); 24,0 % належать до протестантських церков і союзів (187 громад); 13,7% складають громади нетрадиційних та новітніх релігійних рухів (107); 1,7% відносяться до іудейських релігійних громад (13); 1,4% до мусульман (11 громад); 0,5% належать до Української греко-католицької церкви (4 парафії); 0,1% до Римсько-католицької церкви (1 громада).
Провідне місце в мережі релігійних формувань регіону, за кількісним складом, посідає Українська православна церква. Вона нараховує 403 громади (впродовж 2011 року їх кількість збільшилась на одинадцять), 2 єпархіальних управління, 5 монастирів, церковно-співоче училище, Луганське богословський університет на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви, 95 недільних шкіл, 8 періодичних видань.
Вірними громад УПЦ на Луганщині опікується 530 священнослужителів (469 священиків та 61 диякон). При цьому показник забезпеченості духовними особами спільнот віруючих залишається задовільним (1,32).
В діючому у с. Варварівці Кремінського району Свято-Іллінському чоловічому монастирі УПЦ (статут зареєстровано постановою Державного департаменту у справах релігій від 31.01.2006 № 1/3) нараховується 10 ченців. Протягом року діяльність його духовного керівництва була зосереджена на питаннях задоволення віросповідних потреб православних мешканців району, відбудови культових приміщень, поліпшення матеріальної бази тощо.
 У розташованому в місті Кремінна чоловічому монастирі на честь преподобного Сергія ігумена Радонезького УПЦ (статут зареєстровано наказом Держкомрелігій України від 27.05.2004 № 26) на цей час перебуває 12 ченців, котрі активно займаються відродженням традиції монастирського життя.
У Свято-Скорбященському жіночому монастирі УПЦ в місті Старобільську (статут зареєстровано постановою Ради у справах релігій при Кабінеті Міністрів України від 27.02.1992, протокол № 2) знаходиться 12 черниць. Проте, буття Свято-Андріївського чоловічого монастиря УПЦ (статут зареєстровано постановою Держкомрелігій України від 25.12.1997 № 12/3) у селищі Першозванівка Лутугинського району (1 чернець) залишається полишеним будь-яких перспектив до розвитку впродовж всього періоду з моменту державної реєстрації свого статуту.
В стадії організаційного становлення перебуває діяльність чоловічого монастиря на честь Пророка Божого Іоанна Предтечі УПЦ у с. Чугинка Станично-Луганського району (статут зареєстровано наказом Держкомнацрелігій України від 10.09.2007 № 75). На сьогодні в приміщеннях монастиря мешкають 17 ченців.
Без помітних зрушень у напрямі організації спеціальної духовної освіти священнослужителів і потребуючих цього осіб залишається діяльність церковно-співочого училища Луганської єпархії УПЦ в місті Красному Лучі де, починаючи з моменту заснування у 1998 році, набір слухачів ніколи не здійснювався.         
Проте, в Луганському Богословському Університеті на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви в м. Луганську за денною формою навчаються 35 осіб, за заочною – 175 осіб. Університет було утворено на базі діючого Луганського духовного училища статут якого було зареєстровано постановою Держдепрелігій України від 28.02.2006 № 2/3. Зміни та доповнення до цього статуту в новій редакції, за яким наведене духовне училище було перейменоване у Луганський Богословський Університет на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви, були зареєстровані наказом Держкомнацрелігій України № 6 від 14.02.2011.
З огляду на характер внутрішніх змін релігійної мережі Луганщини, звітний період був позначений подальшим організаційним становленням Сєверодонецької єпархії УПЦ, котра за рішенням Священного Синоду Української православної церкви від 31.05.2007 р. була виділена із складу Луганської єпархії (статут зареєстровано наказом Держкомнацрелігій України від 15 листопада 2007 року № 90).                                       
Відтак, значення Луганської єпархії, за впливом на віруюче населення південних та південно-східних районів Луганщини (близько 300 тис. віруючих), продовжує залишатись провідним у релігійному бутті мешканців останньої.
 Впродовж 2011 року мережа релігійних організацій Української православної церкви – Київського Патріархату збільшилась на одну одиницю. До неї входить 28 парафій, єпархіальне управління, Східноукраїнське духовне училище та Свято-Хрестовоздвиженський чоловічий монастир. Духовну опіку вірних спільнот УПЦ-КП в регіоні здійснює 18 священнослужителів (15 священиків й 3 диякони). Духовне училище і чоловічий монастир, котрі зареєстрували свої статути згідно з чинним законодавством, до цього часу не виявляють зовнішніх ознак будь-якої організаційної діяльності.
Упродовж першої півріччя звітного періоду життєдіяльність присутніх на теренах регіону релігійних інституцій УПЦ-КП майже не була помітною із-за повної відсутності будь яких організаційних рішень з боку керівництва Луганської єпархії у сфері внутрішнього парафіяльного життя. Лише, після призначення за рішенням Священного Синоду УПЦ-КП від 27.07.2011 року на посаду тимчасово керуючого Луганською єпархією УПЦ-КП, єпископа Сумського і Охтирського Мефодія (Срібняка), внутрішнє парафіяльне життя дещо пожвавилось, розпочалось будівництво Свято-Троїцького кафедрального собору та адміністративної будівлі єпархіального управління, проведені призначення священників тощо.
Кількісний склад парафій Української автокефальної православної церкви впродовж 2011 року в області залишився незмінним. Шість громад, які входять до складу Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ на цей час опікуються двома священиками. Чисельний склад віруючих в них залишився незмінним і становить близько 400 мешканців області.
Не набула якісних змін релігійна громада Руської православної старообрядницької церкви (Білокриницької згоди). Цією спільнотою віруючих, чисельністю близько 100 осіб, опікуються два священики.
Єдина в області парафія Російської вільної православної церкви (закордонної) підпорядкована Суздальській єпархії РВПЦ й має близько 120 вірних під духовною опікою одного священика та одного диякона.
На території регіону діє 2 парафії, що об’єднали в своєму складі вірних Російської істинно-православної церкви, які опікуються одним священиком. Їх загальна чисельність складає близько 50 осіб, помітного впливу на релігійне життя регіону наведені релігійні утворення не мають.
До складу інших православних релігійних організацій входить 3 спільноти, а саме: громада самостійної православної церкви, яка об’єднує віруючих громадян України грузинської національності; 2 незалежні православні громади. Засновники двох останніх декларують власні наміри увійти до підпорядкованості Константинопольському Патріархату у разі визнання факту поширення юрисдикції останнього на територію України. З боку цих утворень на разі відсутній будь-який суттєвий вплив на релігійну ситуацію в регіоні, тенденція до кількісного та чисельного зростання наведених церков також не є наявною.
Чотири та одну громаду, відповідно, в регіоні мають Українська Греко-католицька та Римсько-католицька церкви. Парафії УГКЦ загальною чисельністю вірних понад 300 осіб, мають трьох священиків і підпорядковані Донецько-Харківському екзархату УГКЦ (м. Донецьк). Громада РКЦ чисельністю близько 200 віруючих, на чолі з двома священнослужителями – громадянами Польщі, підпорядкована Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ (м. Харків). Перспективними в діяльності наведених релігійних утворень продовжує залишатись питання збільшення чисельності своїх прихильників.
Впродовж звітного періоду, наприклад, збільшення кількісного складу громади РКЦ відбулось за рахунок іноземних студентів, котрі навчаються у вищих навчальних закладах області.
Прихильники протестантизму в області репрезентовані одинадцятьма віросповідними напрямками. Серед них: громади підпорядковані Всеукраїнському союзу об’єднань євангельських християн-баптистів (76); інші релігійні організації євангельських християн-баптистів (12); спільноти Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської – п’ятидесятників (13), союзу вільних церков християн євангельської віри (11), релігійної організації Союзу Церкви Божої України (8), релігійні організації Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (8), інші релігійні громади християн віри євангельської (14); громади Української уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня (39) і німецької євангелічно-лютеранської церкви (1); окремі громади протестантського напрямку (4) й методисти (2).
Таким чином, протягом звітного періоду загальна кількість вищенаведених релігійних утворень, зросла на одну одиницю за рахунок виникнення громади Української уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня. Інші, вищенаведені громади протестантів області, впродовж звітного періоду перебували у стані внутрішньої стабільності, властива їм раніше тенденція зміни підпорядкованості повністю припинилась.
Найбільш потужною з протестантських конфесій в регіоні є євангельські християни-баптисти. У складі обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів нараховується 76 громад, діє 5 місій, 51 недільна школа, 2 духовні навчальні заклади, де проходять навчання 53 майбутніх священнослужителя. Вірними місцевих громад ЄХБ, яких в області нараховується близько 6000 осіб, опікується 141 священнослужитель. Об’єднання має одне друковане видання.
Друге місце за кількістю релігійних громад (39) серед протестантських церков посідають вірні Української уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня. Духовну опіку над вірними цієї церкви, яких в області нараховується близько 3000 осіб, здійснюють 25 священнослужителів. При громадах адвентистів сьомого дня діє 7 недільних шкіл.
Протягом звітного періоду була полишена суттєвих змін й життєдіяльність релігійних громад Церкви Повного Євангелія (27 одиниць, 1800 віруючих), Української християнської євангельської церкви (22 одиниці, 2150 віруючих), окремих релігійних громад харизматичного напрямку (19 одиниць, понад 2000 віруючих) серед них по одній спільноті має духовне управління протестантської церкви України (духовний центр «Нове Покоління» християнських церков України) та духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове покоління» (одна громада зареєструвала свій статут у звітному періоді).
 Властива останнім доктринальна спорідненість віровчень, що обумовлює активну взаємодію під час проведення спільних богослужінь, може слугувати підставою до виокремлення їх до групи, що репрезентує ознаки нетрадиційних релігійних рухів.
Серед них найбільш розвинутими є «Релігійний центр Свідків Єгови в Україні». Кількість цих громад складає 29 одиниць, 7500 вірних.
Вищенаведені релігійні формування, як і раніше, продовжують демонструвати жорстку конкуренцію з традиційними протестантськими релігійними громадами, домінують у процесах визначення віросповідних уподобань пересічними мешканцями регіону, переважно молоддю.
 Новітні релігійні рухи на теренах Луганщини представлені спільнотами віруючих Церкви Христа (4), новоапостольської церкви (1), Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (1), одна релігійна громада орієнталістського напрямку – Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа Йога), 6 громад буддистів п’яти традицій: школи Карма Каг’ю Алмазного Шляху Тибетського Буддизму, «Махасанга Ніпподзан Мьоходзі», сповідуючих вчення Будди, традиції «Ваджраяна», «Дхарма Лінг»; 2 громади Товариства Свідомості Крішни. Цю групу доповнюють громади: прихильників Рідної української національної віри (1); давньослов’янської релігійної громади (1); Віри Багаї (2) та Зоресвітнього християнства-вільної релігії «Таолан» (1).
Релігійні громади, що діють у середовищі національних меншин в області представлені: іудейськими релігійними організаціями (12 громад, 2500 віруючих осіб), іудео-християн (1), релігійною громадою прогресивного іудаїзму (1), спільнотами незалежного духовного центру мусульман України (7), незалежними релігійними громадами мусульман (4).                                   
Діючими на Луганщині громадами віруючих всіх церков, конфесій, напрямків і течій опікується 1119 священнослужителів. За середніми показниками забезпеченості громад священнослужителями перше місце посідають євангельські християни-баптисти (1,86), друге – православні (1,32).
Впродовж звітного періоду в 5-ти духовних навчальних закладах чисельність слухачів становить 263 особи. З них стабільно діючими є біблійні інститут і коледж при обласному об’єднанні церков ЄХБ, Луганський Богословський Університет на честь Архистратига Михаїла Української Православної Церкви.
У звітному періоді кількість недільних шкіл релігійних громад всіх конфесій становить 202 одиниці.
За станом на 1 січня 2012 року громади віруючих всіх наявних в регіоні конфесій, течій та напрямків (779) , проводять богослужіння у 506 культових і 281 орендованому приміщеннях. Найкраще забезпечені культовими будівлями парафії Української православної церкви та громади євангельських християн-баптистів.
В регіоні активно здійснюється будівництво нових культових споруд. Так, впродовж 1992-2011 років, було зведено 53 культових будівлі (43 в містах, 10 в селах Луганщини). За станом на 1 січня 2012 року ведуться роботи з будівництва 29-ти культових споруд (26 – в містах, 3 – в селах області). Впродовж звітного періоду на три одиниці зменшилась кількість приміщень орендованих релігійними спільнотами.
За сприянням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в області завершено передачу культових будівель у власність або користування релігійним громадам.                                    
В більшості випадків місцевими органами влади задовольняються клопотання щодо виділення земельних ділянок, передачі у власність або користування релігій­них громад будівель колишніх дитячих садків, початкових шкіл та інших об’єктів, які в цей час не використовуються, ніколи не були культовими, та належать до комунальної власності. Тільки впродовж 2011 року, за інформацією Головного управління земельних ресурсів у Луганській області від 01.12.2011 № 8-2-28/6021 із 33 звернень від керівних органів релігійних організацій, що надійшли на адреси районних і міських органів влади з приводу набуття прав землекористування, 14 земельних ділянок були надані у постійне користування.
Проведена в області робота з організаційного забезпечення виконання вимог Доручення Президента України від 06.06.2011 № 1-1\1107 та доручення Кабінету Міністрів України від 10.06.2011 № 28568\1\1-11 в частині забезпечення реалізації прав і законних інтересів релігійних організацій сприяє виключенню негатив­них виявів у взаємовідносинах між релігійними організаціями, міжцерковних і міжконфесійних стосунках, зміцненню довіри церкви до владних органів.
 
Міжнародна діяльність церковних організацій.
Впродовж 2011 року на запрошення керівних органів релігійних громад, з метою проведення богослужбової та іншої діяльності, область відвідало 16 іноземців, або на 13 осіб менше ніж у 2010 році.
Більшість зарубіжних гостей прийняли громади церкви Ісуса Христа святих останніх днів (11). Переважна кількість іноземних місіонерів прибула з США – 9 осіб.
Аналіз свідчить про те, що всі прибуваючі з-за кордону місіонери обмежують свою діяльність вирішенням локальних завдань, обумовлених узгодженими у Держкомнацрелігій України та відділі у справах національностей та релігій облдержадміністрації запрошеннями, переважно це: священнослужительство (11).
Протягом звітного періоду в області було забезпечено вивчення діяльності представників закордонних релігійних центрів. З цією метою запроваджено практику проведення регулярних робочих зустрічей з керівниками релігійних управлінь, об’єднань та місій області, закордонними місіонерами. При цьому особлива увага приділялася роз’ясненню чинного законодавства України щодо релігії та церкви, інших актів, що стосуються зв’язків релігійних формувань з одновірцями за кордоном.
В цілому зазначена робота сприяє виключенню фактів порушень вимог чинного законодавства з боку закордонних місіонерів, відсутні відмови відділу у наданні погоджень на проведення релігійної діяльності іноземними громадянами. Аналіз стану дотримання законодавства представниками зарубіжних релігійних центрів, які здійснюють місіонерську діяльність в Луганській області, є предметом постійної уваги місцевих органів влади та правоохоронних структур. В цілому, діяльність іноземних місіонерів суттєво не впливає на загальний стан релігійної ситуації регіону.
Соціально значуща діяльність релігійних організацій.
Впродовж 2011 року в Луганській області набула розвитку діяльність релігійних організацій в руслі надання допомоги нужденним, інвалідам в лікарнях, будинках для громадян похилого віку, дітям у дитячих будинках та інтернатах.
Стан виконання релігійними організаціями області власних соціальних проектів, зокрема залучення їх до здійснення заходів із захисту суспільної моралі, були предметом обговорення на засіданні регіональної Консультативно-координаційної ради з питань сприяння діяльності релігійних організацій.
Релігійні спільноти реалізують свої соціальні проекти за допомогою добровільних пожертвувань та спонсорських надходжень отриманих від благодійних організацій, приватних осіб, одновірців як в Україні, так і за кордоном, шляхом створення благодійних організацій.
Також слід зазначити, що активізується діяльність існуючих та створена мережа нових закладів безкоштовного харчування, розширюється мережа оздоровчих таборів для дітей-інвалідів та сиріт, дітей із малозабезпечених сімей, організовується проведення бесід в закладах виправної роботи для неповнолітніх правопорушників.
З врахуванням власних віросповідних та докторальних положень керівниками та віруючими переважної більшості парафій Української православної церкви області під час великих православних і престольних свят організовуються й проводяться благодійні безкоштовні обіди, встановлено постійне піклування над недієздатними і важкохворими людьми, котрі перебувають на лікуванні в медичних закладах Луганської області.
Впродовж останніх років за рахунок благодійницьких пожертв парафіяльною радою Свято-Олексіївського храму УПЦ у селищі Бугаївці Перевальського району завершено будівництво притулку для неповнолітніх дітей полишених батьківської опіки та дітей-сиріт. На сьогодні проводиться процедура юридичного оформлення
Особливо слід відзначити, що віруючими парафії «Сестринство в ім’я преподобномучениці Єлизавети» УПЦ постійно проводиться благодійницька робота в онкологічному диспансері міста Алчевську. Щомісячно формуються продуктові набори для потребуючих громадян. В утвореній при громаді благодійницькій їдальні близько 150 людей похилого віку три рази на тиждень отримують безкоштовні обіди.
У 2011 році продовжили свою діяльність богадільні в Свято-Скорбященському жіночому й Свято-Андріївському чоловічому монастирях УПЦ у місті Старобільську та с. Першозванівка Лутугинського району. Збільшено обсяги благодійницької допомоги представникам потребуючих верств населення віруючими Свято-Миколаївської церкви УПЦ в місті Свердловську, храму на честь ікони Божої Матері «Прикликання загиблих» УПЦ у місті Сєверодонецьку та Свято-Сергіївської парафії УПЦ в місті Кремінному.
За допомогою духовного керівництва та віруючих парафій УПЦ м. Алчевська та м. Перевальська продовжує працювати реабілітаційний центр для людей з різними видами залежності.
Як і раніше вже традиційною та вагомою за своїми обсягами і різноманітними соціальними проектами, залишається доброчинна діяльність Християнських духовно-благодійних місій, що функціонують під патронатом протестантських церков.
Особливо тут слід відзначити християнську духовно-благодійну місію «Неємія» при Союзі вільних церков християн віри євангельської України та громади таких протестантських гілок християнства як Божа церква Християн віри євангельської України, Церква євангельських християн - баптистів, Церква християн віри євангельської «Свята Трійця».
 Так, обласними релігійними спільнотами Божої церкви ХВЄ України впродовж 2011 року було прийнято на реабілітацію 98 громадян хворих на алкоголічну та наркотичну залежність. В місті Алчевську постійно проводиться акція «Нагодуй нужденних». В цьому році спільно з релігійною громадою «Хліб життя» в місті Молодогвардійську відкрито гуртожиток «Матері та дитини» для жінок з дітьми до півторарічного віку, котрі не мають постійного помешкання.
Впродовж літа у дитячому оздоровчому центрі «Мрія» діючому при громаді церкви «Хліб життя» відпочило понад 240 дітей-сиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених та неблагополучних сімей. У 2011 році була продовжена кількарічна тісна співпраця громади церкви «Хліб Життя» із Краснодонським інтернатом № 1. Кожного тижня група волонтерів приїздила до дітей-сиріт з подарунками. Окрім моральної підтримки, церквою надавалась матеріальна допомога: гостинці, гуманітарна допомога (одяг, взуття).
Для християнської духовно-благодійної місії милосердя «Неємія» вже традиційним стало соціальне служіння населенню регіону. В поточному році нею проведено роботу з профілактики наркоманії, дошлюбних статевих відносин. Волонтери постійно допомагають Луганському обласному притулку для неповнолітніх. Проведені благодійні християнські концерти в дитячих притулках, школах, товариствах інвалідів міста та області. Регулярно проводяться зустрічі для інвалідів першої групи. Один раз на квартал, приблизно 19 інвалідів-колясочників можуть зустрітися разом для спілкування, здійснюється постійна допомога сім’ям інвалідів, щомісячно організовуються безкоштовні обіди. Вперше, місією було налагоджено діяльність в обласному центрі пункту обігріву та харчування для безхатьків. Ця робота ведеться спільно із вищезазначеною громадою «Хліб життя».
Активну позицію у вирішенні соціальних проблем Луганської області займає Луганське обласне об’єднання церков Євангельських християн-баптистів. Під його патронатом працює 3 реабілітаційні центри, в яких постійно проходять лікування від наркотичної залежності.
Вірні громади церкви ЄХБ «Еммануїл» в місті Луганську з року в рік здійснюють духовну опіку над хворими в обласному онкологічному диспансері. Ними постійно проводиться робота в місцях позбавлення волі, нужденним особам, котрі звільняються з місць позбавлення волі, надаються кімнати для тимчасового перебування.
У м. Красному Лучі при громаді церкви ЄХБ продовжує своє функціонування будинок для людей похилого віку, одночасно там можуть перебувати до 20 літніх громадян. Активна діяльність віруючих громад Релігійного управління незалежних помісних церков Повного Євангелія «Еммануїл» здебільше реалізовувалась шляхом надання матеріальної допомоги Білоріченській школі-інтернату, Луганському обласному притулку для неповнолітніх у вигляді одежі, взуття, канцелярських товарів.
Церквою Християн євангельської віри «Свята Трійця» впродовж року була реалізована чимала кількість соціальних проектів для потребуючих громадян. Так, регулярно проводилися зустрічі для спілкування інвалідів першої групи, надаються продуктові набори для малозабезпечених сімей, організовуються безкоштовні обіди.
Важливе значення у подоланні соціальних проблем має духовно-просвітницька робота релігійних організацій, котра постійно проводиться ними. В даному напрямку наявні здобутки громад Української греко-католицької та Римо-католицької церков області.
Так, при громадах УГКЦ постійно діяли пункти консультативної допомоги для потребуючих. Катехітами церкви впродовж року проводились урочистості до релігійних свят (Різдво, Великдень, День Матері, Святого Миколая) під час яких надавалися безкоштовні обіди та подарунки дітям.
Значну увагу духовному вихованню дітей, підлітків та молоді приділяє громада вірних Римсько-католицької церкви, котра діє в обласному центрі. Уже традиційною для церкви стала опіка над людьми похилого віку, одинокими та хворими громадянами.
Важливі функції у вирішенні соціальних проблем регіону впродовж довгих років виконує об’єднання іудейських релігійних громад та організацій Луганського регіону. Так, у 2011 році зазначеними спільнотами віруючих громадян надавались щомісячні харчові набори, щоденні гарячі обіди, одежа підліткам у віці від 2 до 17 років. Про об’єднанні працює пришкільний інтернат «Сімха», де перебувають 25 дітей шкільного віку з неповних та малозабезпечених сімей. Вони отримують 5 разове харчування, медичне обслуговування, забезпечення одежею та взуттям.                                                            
У 2011 році до Луганської області надходила гуманітарна допомога із: Німеччини ( від Церкви віри євангельської «Народна місія», CDHStephanus) та Швеції – релігійній громаді Божої Церкви християн віри євангельської України «Хліб життя», Луганська область, м. Краснодон, вул. Красних партизан, 54-а; Данії ( від Гуманітарної групи для потреб Східної Європи) – Свято-Георгіївській парафії Луганської єпархії УПЦ, Луганська область, Краснодонський район, с. Хрящувате, вул. Центральна, 14б. Усього релігійними організаціями Луганщини впродовж 2011 року отримано близько 10 т. гуманітарної допомоги.
Активна співпраця релігійних об’єднань Луганщини з їхніми одновірцями із-за кордону дає змогу реалізовувати значну кількість спільних соціальних програм.                                                                                              
Таким чином можливо зробити висновок, що на сьогодні діє стабільна мережа релігійних організацій, котрі намагаються в повному обсязі виконувати власні соціальні проекти.
Стан дотримання чинного законодавства щодо релігії та церкви.
Впродовж звітного періоду в регіоні не було зафіксовано порушень чинного законодавства щодо релігії та церкви з боку релігійних організацій та їх посадових й службових осіб, а також з боку посадових і службових осіб державних органів чи органів місцевого самоврядування. Відділом, спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, вживались заходи щодо профілактики виникнення ускладнень на релігійному ґрунті та подальшого зміцнення суто правового підходу до вирішення всього комплексу питань виникаючих у державно-церковних відносинах, ефективного врегулювання поточних проблем у сфері внутрішніх та міжконфесійних стосунків.
 Не було відмічено й порушень з боку іноземців, що перебували в регіоні на запрошення керівних органів релігійних організацій. Також відсутні й факти порушення вимог законодавства про військову (альтернативну) службу громадянами з релігійних переконань.
Реалізація державної політики у сфері свободи совісті.
Луганською облдержадміністрацією, її відділом у справах національностей та релігій, спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування впродовж звітного періоду проводилась відповідна діяльність з практичного втілення основних напрямів державної політики щодо релігії та церкви, забезпечення гарантованого ст. 35 Конституції України права людини і громадянина на свободу совісті і віросповідання. На теренах регіону мирно співіснують громади 45 конфесій, течій і напрямків, в тому числі восьми православних юрисдикцій, греко - і римсько-католицькі парафії, спільноти протестантських та інших деномінацій, релігійні утворення, котрі складаються з представників національних меншин
Завдяки вжитим заходам щодо зміцнення міжконфесійного порозуміння та терпимості, рівного ставлення з боку владних структур до всіх наявних релігійних утворень, в області відсутні гострі між церковні конфлікти.
 З метою забезпечення жителям регіону усієї повноти релігійних свобод, підтримання в релігійному середовищі міжконфесійного взаєморозуміння та рівноваги, структурним підрозділом облдержадміністрації у справах національностей та релігій проводиться постійний моніторинг релігійної ситуації, її аналіз і прогнозування, на основі чого розробляються й корегуються заходи взаємодії органів влади з релігійними організаціями і віруючими.
 В плані надання консультативно-методичної допомоги місцевим органам влади та церковного самоврядування в справі тлумачення й застосування Законів України щодо релігій, церкви та віруючих, контролю за їх практичної реалізацією, впродовж звітного періоду були виконані наступні основні заходи:
     - на виконання вимог доручення Президента України В.Ф.Януковича від 06.06.2011 №1-1/1107, комплекс питань із забезпечення реалізації прав і законних інтересів релігійних організацій, сприяння встановленню відносин взаємної та світоглядної терпимості й поваги між громадянами був розглянутий в облдержадміністрації на засіданні регіональної Консультативно-координаційної ради з питань сприяння діяльності релігійних організацій, яке відбулося 24 червня 2011 року.
У заході взяли участь 19 керівників обласних об’єднань і управлінь релігійних організацій. Для вирішення порушених під час засідання проблемних питань головою Луганської облдержадміністрації, відповідно до законодавства, було надано окреме доручення.
- в рамках роботи регіональної Консультативно-координаційної ради з питань сприяння діяльності релігійних організацій, проведено зустрічі з керівниками релігійних об’єднань, управлінь, місій та окремих незалежних релігійних спільнот Луганщини щодо участі в заходах з нагоди відзначення Дня соборності, мітингу-реквієму, присвяченому річниці Чорнобильської катастрофи й Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф, 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні тощо.          
- за дорученням керівництва облдержадміністрації, у відділі у справах національностей та релігій розглянуті питання: «Про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації в області у першому півріччі 2011 року», «Про стан та заходи щодо поліпшення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», «Про підсумки перевірки додержання законодавства про свободу совісті та забезпечення прав національних меншин в органах місцевого самоврядування та райдержадміністраціях області»;
- забезпечена систематична робота з підтримки міжконфесійної злагоди на теренах регіону.
Надана практична допомога релігійним організаціям:
·>         в проведенні спільнотами віруючих власних заходів відповідно до канонічних настанов та традицій;
·>         щодо участі священнослужителів церков та конфесій Луганської області в проведенні богослужінь до знаменних дат;
·>         Сєверодонецькій та Луганській єпархіям УПЦ з метою забезпечення візиту Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила до Луганської області 14-15 вересня 2011 року.
Пріоритетне місце в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування й створених при них рад з питань сприяння діяльності релігійних організаціях на відповідних адміністративних територіях міст та районів області продовжували займати питання з попередження виникнення відцентрових тенденцій у релігійному середовищі. Її ефективному забезпеченню практично сприяло оперативне інформування облдержадміністрації, її відділом у справах національностей та релігій, місцевими органами влади про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в містах та на відповідних територіях районів, про зміст і загальну ідеологію громадсько-релігійних або суто релігійних заходів тощо.
З метою надання вичерпної оперативної інформації щодо діяльності відділу у справах національностей та релігій на офіційному веб-сайті Луганської облдержадміністрації розміщено його електронну сторінку: http://loga.gov.ua/oda/about/depart/religion/.
У зазначеному ресурсі містяться матеріали стосовно стандарту надання адміністративної послуги в частині реєстрації статутів спільнот віруючих громадян, статистичні дані, нормативно-правова база сфери управління відділу, а також корисні посилання на веб-сторінки релігійних організацій, новини релігійного буття Луганщини.
Систематичні робочі зустрічі керівництва обласної держадміністрації, голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів з керівниками обласних релігійних об’єднань, управлінь, місій та окремих громад віруючих як на прохання останніх так і за ініціативою керівництва державних органів, сприяли встановленню правового підходу до вирішення всього комплексу проблем релігійного життя.
Обговорення під час проведення останніх всього спектру державно-церковних відносин, оцінка загального стану релігійної ситуації, визначення першочергових заходів щодо підтримки її стабільності, позитивно вплинули на зміцнення паритетного стану відносин, довіри та взаємоповаги між учасниками відповідних переговорних процесів. Наслідком проведених зустрічей були відповідні доручення, направлені на максимальне задоволення прохань, які надходять від релігійних організацій.
В ході організаційного забезпечення їх виконання, головні напрямки діяльності відділу впродовж звітного періоду змістовно були визначені:
- подальшим сприянням здійсненню благодійницьких проектів організацій усіх релігійних конфесій;
- створенням рівних умов для представників різних віросповідань при проведенні світських заходів, державних свят, масових дійств, тощо;
- забезпеченням координації роботи щодо контролю за діяльністю іноземців, які запрошувались релігійними організаціями;
- підвищенням дієвості ведення державного контролю за додержанням законодавства України про свободу совісті та релігійні організації місцевими органами виконавчої влади й самоврядування;       
- вжиттям заходів з активізації роботи органів церковного самоврядування в напрямі досягнення внутрішньої рівноваги, додержання статутних вимог при проведенні поточної життєдіяльності;
 - всебічною підтримкою позитивних ініціатив і пропозицій, що виникають у релігійному середовищі.
На виконання вимог Указу Президента України від 10.11.2009 № 915 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.02.2010 № 159 затверджено План заходів з підготовки та відзначення у Луганській області 1025-річчя хрещення Київської Русі. До його реалізації впродовж 2011 року були залучені райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, структурні підрозділи облдержадміністрації, представники християнських релігійних організацій регіону.
На сьогодні в повному обсязі виконані усі завдання заплановані на 2011 рік. Так, закладами культури області підготовлено низку культурологічних й історико-краєзнавчих заходів до Дня хрещення Київської Русі: у публічних бібліотеках та музеях міст і районних центрів області організовано 43 книжково-інформаційні виставки, у Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.М.Горького відкрито виставки «Богослов’я та духовність», «Біблійна та християнська теми в художній літературі», «Християнство в Україні: з глибини минулого – у ІІІ тисячоліття», «Біблія як літературна пам’ятка», на веб-сторінці бібліотеки розміщено добірку Інтернет - ресурсів «До Дня пам’яті Святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі».
У Луганській обласній бібліотеці для юнацтва впродовж серпня ц.р. працювали книжково-інформаційні виставки «Духовні острови мого народу: до дня хрещення Київської Русі» та «Хай святиться ім’я його: 28 липня День пам’яті Святого Рівноапостольного князя Володимира – хрестителі Київської Русі ( у супроводі історичного екскурсу - бесіди).
Належна увага з боку облдержадміністрації та органів виконавчої влади регіону була приділена інформаційному супроводу зазначених заходів. Через єдину комунікативну інтернет-мережу «облдержадміністрація – засоби масової інформації» розповсюджено тематичний інформаційний бюлетень з історико-довідковими матеріалами присвяченими історії християнства в Україні, відповідні публікації розміщені у друкованих ЗМІ Луганської області. Загалом, у засобах масової інформації регіону оприлюднені близько 70 публікацій, програм, теле- та радіосюжетів до цієї урочистої дати.
Обласною держадміністрацією надано організаційного сприяння об’єднанням і управлінням християнських релігійних організацій в проведенні у підпорядкованих ним спільнотах громадсько-релігійних заходів до цієї урочистої дати.
У цілому, реалізація всього комплексу запланованих облдержадміністрацією й місцевими органами влади всіх рівнів заходів, а також заходів, які відбуваються за ініціативи християнських релігійних спільнот, отримує широкий позитивний резонанс у суспільстві, сприяє подальшому зміцненню довіри та взаємоповаги у державно-церковних відносинах Луганської області.
Окремим напрямом діяльності було постійне надання допомоги релігійним спільнотам у реконструкції існуючих і будівництві нових культових споруд, практичній реалізації ними прав на укладення орендних угод на користування приміщеннями тощо.                                                                         
На теренах Луганщини розташовано 61 культова споруда, які віднесені до пам’яток культурної спадщини, в тому числі: три культові споруди внесено до державного реєстру національного культурного надбання (пам’ятки містобудування і архітектури України) та 58 до державного реєстру нерухомих пам’яток України (пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення).
Відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.09.2008 № 1306, впродовж звітного періоду відділ у справах національностей та релігій продовжив забезпечення всього комплексу заходів з проведення на теренах регіону політики щодо релігії та церкви, вирішення інших питань, пов’язаних з формуванням державно-церковних відносин. Зазначена діяльність проходила у відповідності з річним планом роботи, розробленого з урахуванням регіональних особливостей релігійного життя. Згідно із запланованими заходами впродовж 2011 року у відділі були розглянуті наступні основні питання:
- про релігійну ситуацію в області та підсумки роботи відділу у 2010 році (за матеріалами статистичного та інформаційного звітів відділу);
- про річний план роботи відділу;
- про стан надання сприяння релігійним організаціям в реалізації їх гуманітарних програм і підтримки волонтерського руху;
- про участь церков і релігійних організацій у заходах із забезпечення сфери охорони культурної спадщини, захисту майна на зазначених об’єктах, укладання договорів між відповідними органами охорони культурної спадщини та релігійними громадами, які є власниками і користувачами пам’яток;
У звітному періоді, з виїздом на місця, працівниками відділу в восьми містах і районах області була вивчена релігійна ситуація, надана практична допомога органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у застосуванні окремих вимог Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». На щоквартальних зустрічах у відділі з керівниками обласних об’єднань та управлінь були розглянуті поточні питання їх життєдіяльності, надані відповідні рекомендації та допомога. З цією ж метою працівники відділу відвідали три засідання ради благочинних Луганської і Сєверодонецької єпархій УПЦ та три засідання обласних пресвітерських рад громад протестантських церков. Здійснено близько 107 індивідуальних співбесід з священнослужителями наявних конфесій щодо практичного застосування чинних законодавчих норм у різних галузях життєдіяльності релігійних інституцій.
Впродовж року відділ підготував і подав на розгляд керівництва облдержадміністрації 15 проектів розпоряджень щодо реєстрації статутів новоутворених релігійних громад, 32 - щодо реєстрації статутів релігійних організацій в новій редакції, надіслав на місця 16 аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що стосувались різних аспектів державно-церковних відносин, внутрішніх церковних проблем, правових питань, тощо.
Впродовж 2011 року відділом були виконані всі завдання, що покладались на нього дорученнями керівництва облдержадміністрації наданими на виконання Указів Президента України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов та наказів Державного комітету України у справах національностей та релігій. Всього надано 606 інформацій з різних аспектів державно-церковних відносин і стану релігійної ситуації в області.
Відповідно до визначеної Положенням компетенції та згідно з вимогами «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, у відділі забезпечено ведення систематичного аналізу та узагальнення звернень громадян для виявлення причин і суспільно-значущих проблем, що їх породжують.     
Так, впродовж року, безпосередньо до відділу надійшло 99 звернень від віруючих громадян, в тому числі 32 письмових та 67 звернень на особистому прийомі. Зміст звернень стосувався питань реєстрації статутів і змін до статутів релігійних організацій (47); надання допомоги у будівництві й ремонті культових споруд (4); внутрішніх церковних питань (10); передачі колишніх культових будівель релігійним організаціям (1), інші (3).
Усі письмові та усні звернення, які стосувались проблем життєдіяльності релігійних громад, відділом були розглянуті з врахуванням вимог Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», з дотриманням встановлених термінів та вирішені згідно з чинним законодавством.
Останнім часом серед широкого загалу віруючих громадян обговорюється необхідність вирішення питання про надання релігійним організаціям права на створення навчальних закладів різних форм і рівнів акредитації. Це обумовлено необхідністю забезпечення права віруючих батьків надавати своїм дітям релігійне виховання у навчальних закладах, в яких поряд з дотриманням державних стандартів освіти викладаються релігійні і морально-виховні дисципліни.
В цілому Луганська облдержадміністрація, її відділ у справах національностей та релігій, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та можливостей вживають конкретних заходів щодо гармонізації державно-церковних відносин в регіоні. Останнє засвідчує факт відсутності впродовж 2011 року порушень чинного законодавства про свободу совісті з боку місцевих органів влади та релігійними організаціями області.