Реєстрація релігійних організацій

ПРОЕКТ

 
СТАНДАРТ
адміністративної послуги
з реєстрації статуту (положення) релігійної організації
 
Цей Стандарт визначає вимоги щодо надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
2. Терміни, що вживаються у цьому Стандарті
У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні:
адміністративна послуга - це державна послуга, яка є результатом здійснення облдержадміністрацією повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичних осіб розпорядження про реалізацію ними права на свободу совісті;
адміністративний орган - обласна державна адміністрація;
одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) - громадяни у кількості не менше десяти чоловік, які утворили релігійну організацію і досягли 18-річного віку, що звертаються або звернулися за адміністративною послугою безпосередньо або через свого законного представника до адміністративного органу;
запит про надання адміністративної послуги - виражена в письмовій формі та представлена до адміністративного органу вимога одержувача щодо надання адміністративної послуги.
3. Реквізити адміністративного органу, що надає послугу
91016, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3, Луганська обласна державна адміністрація, тел. (0642) 58-59-22.
Сторінка веб-сайта: www.loga.gov.ua.
4. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
Право на одержання адміністративної послуги мають громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили релігійну організацію і досягли 18-річного віку та звернулися з відповідною заявою до адміністративного органу.
5. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
5.1. Для одержання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації одержувачі адміністративної послуги подають до адміністративного органу:
заяву про реєстрацію статуту (положення), в якій вказуються прізвища, імена та по батькові громадян, рік народження, місце проживання та особистий підпис;
статут (положення) релігійної організації.
5.2. Зміни і доповнення до статутів (положень) релігійних організацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що і реєстрація статутів (положень).
6. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
6.1. Надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації передбачає такі дії:
6.1.1. Для одержувача адміністративної послуги:
подання до адміністративного органу документів, зазначених у пункті 3 Стандарту;
отримання письмового повідомлення про реєстрацію або відмову у реєстрації статуту (положення), змін, доповнення до статуту (положення) релігійної організації;
можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги відповідно до ст. 15 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
6.1.2. Для адміністративного органу:
розгляд поданих одержувачем адміністративної послуги документів та перевірка їх на відповідність вимогам чинного законодавства України;
прийняття адміністративним органом розпорядження про реєстрацію статуту (положення), змін або доповнень до статуту (положення) релігійної організації;
прийняття рішення про відмову у реєстрації статуту (положення) релігійної організації;
письмове повідомлення одержувачів адміністративної послуги про відмову у наданні адміністративної послуги із зазначенням підстав такої відмови.
7. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
Відповідно до ст.14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» адміністративний орган у місячний термін розглядає подані документи про реєстрацію статуту (положення) та приймає відповідне рішення і не пізніше як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього одержувачів.
У необхідних випадках адміністративний орган може зажадати висновок районної державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської рад, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін.
8. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» у реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.
9. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Адміністративний орган письмово повідомляє одержувача адміністративної послуги про реєстрацію або відмову у реєстрації статуту (положення) релігійної організації.
10. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного спрямування, знання законодавства, діловодства, вільно володіти державною мовою.
12. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється відділом у справах національностей та релігій облдержадміністрації, місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності.
13. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання консультацій про надання адміністративної послуги
Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами: 58-67-36, 58-69-00, 58-69-01.
Видача реєстраційних документів та консультації проводяться відділом у справах національностей та релігій облдержадміністрації за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, 2-й поверх, кімната 228-а (щоденно, крім суботи та неділі, з 8-00 до 17-00, у п’ятницю до 15-45, перерва з 12-00 до 12-45).
14. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
Послуга надається у міру надходження заяв і відповідних документів у строки, визначені чинним законодавством.
15. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація про цей Стандарт та надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:
розміщення в мережі Інтернет на сторінці відділу у справах національностей та релігій офіційного веб-сайта Луганської облдержадміністрації http://www.loga.gov.ua/;
надання консультацій за контактними телефонами: 58-67-36, 58-69-00.
16. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Прийом документів для одержання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам здійснюється на загальних підставах.
17. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту
Скарга щодо недотримання вимог Стандарту подається голові облдержадміністрації і розглядається в строки згідно із чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до облдержадміністрації на адресу: 91016, м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3, або на особистому прийомі голови облдержадміністрації. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України «Про звернення громадян».
Згідно з частиною 1 статті 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення адміністративного органу не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.
18. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги
У разі допущення технічної помилки під час оформлення документів оригінали повертаються до адміністративного органу, а замість них безкоштовно видаються нові оригінали з виправленими даними.