ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 жовтня 2013 року № 1636

Про затвердження Плану заходів з реалізації в Луганській області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

 

            Відповідно   до  постанови   Кабінету  Міністрів  України  від   28.11.2011

 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки»,  пункту 16 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012  №  514-р:

 

             1. Затвердити  План заходів з реалізації в Луганській області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (далі  -  План заходів), що додається.

 

             2. Виконавцям Плану заходів  щороку до 20 січня   надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації звіт про його виконання.

 

              3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Карамишев О.В.) надавати щороку до 10 лютого узагальнену інформацію про хід виконання Плану заходів спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики України.

 

              4. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам міських рад міст обласного значення  розробити  відповідні  міські і районні плани заходів.

 

              5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Тихоновського С.Г.

 

Перший заступник голови,

виконуючий обов’язки голови                                                Е.М.ЛОЗОВСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                                                          облдержадміністрації

                                                                                                                                         « 18 »  жовтня 2013 р. №  1636

 

 

 

 

План заходів

з  реалізації в Луганській області Державної програми щодо запобігання і

протидії корупції на 2011 - 2015 роки

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін

виконання

Виконавці

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1

Участь у межах повноважень в реалізації Національної антикорупційної стратегії на

2011 - 2015 роки та Державної  програми   щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

2013-2015

роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

зменшення рівня корупції в області

2

 

 

 

 

 

1

Забезпечення функціонування,      ведення та своєчасного   оновлення   веб-сторінок, інших  електронних ресурсів місцевих органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування, залучених   до   надання

2

2013-2015

 роки

 

 

 

 

3

структури  підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

4

зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг посадовими особами місцевих  

5

 

адміністративних послуг,    що містять інформацію,    необхідну для їх отримання

 

 

органів виконавчої влади

 

3

Запровадження   системи електронного документообігу, в тому числі   електронного   обігу   медичних   форм, та електронного цифрового підпису

2013-2015 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

 

4

 

Удосконалення   системи «єдиного вікна», максимального комп'ютеризування документообігу

2013-2015 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

забезпечення прозорості в

роботі та діяльності

місцевих органів

виконавчої влади

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

5

Розроблення   щорічних    внутрішніх    планів щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

2013-2015 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення  

   

зниження рівня корупції

в області

6

1

Розроблення на основі Закону України       

2

2013 рік

 

3

структурні підрозділи  

4

зменшення

5

 

«Про правила етичної поведінки», наказу Головдержслужби України  від 04.08.2010 № 214  «Про  затвердження Загальних   правил   поведінки державних службовців», зареєстрованого в Мін'юсті від 11.11.2010  за №  1089/18384, та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення  

 

корупціогенних

ризиків при  

виконанні своїх повноважень посадовими

особами місцевих

органів виконавчої

влади

 7

Розроблення методичних рекомендацій з питань запобігання і протидії корупції, шляхів врегулювання конфлікту інтересів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

2013 рік

Комунальний заклад «Луганський  обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»,

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

зменшення

корупціогенних

ризиків при виконанні

своїх повноважень

посадовими особами

місцевих органів

виконавчої влади

 8

 

 

 

 

1

Забезпечення дотримання процедури конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад   у місцевих органах виконавчої влади   та органах місцевого самоврядування

2

2013-2015 роки

 

 

 

3

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

4

зниження рівня корупції  при прийнятті на службу   в місцевих органах

 виконавчої влади

5

9

Організація   в  централізованому  порядку щорічної перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належить здійснення  заходів   контролю  за дотриманням антикорупційного законодавства,   етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

2013-2015 роки

Комунальний заклад «Луганський  обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»,

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 10

Організація та проведення занять з перепідготовки та підвищення   кваліфікації   з   питань   запобігання і протидії    корупції    для    різних    категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2013-2015 роки

Комунальний заклад «Луганський  обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»

підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

11

 

 

 1

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»

2

2013-2015 роки

 

3

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

4

забезпечення прозорості

в роботі місцевих

5

 

та громадський моніторинг виконання цього закону розпорядниками публічної інформації

 

 

виконкоми міських рад міст  обласного значення

органів виконавчої влади, формування ефективного механізму доступу  

громадськості до  інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади

 12

Продовження   формування   ефективного механізму доступу фізичних,   юридичних   осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування та їх посадових  осіб

2013-2015

 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

 13

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування щодо запобігання і протидії корупції

2013-2015 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

залучення громадськості

до участі в заходах щодо запобігання і протидії корупції

14

 

 

 

 

1

Удосконалення   механізму зворотного   зв'язку з громадськістю щодо    повідомлень     про факти корупційних    правопорушень   посадовими особами, уповноваженими  

2

2013-2015 роки

 

 

 

3

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

4

активізація

інформаційного обміну між громадськістю

та місцевими 

5

 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в районах та містах області

 

 

 

органами

виконавчої  влади

15

Забезпечення      доступу громадськості до ознайомлення та обговорення проектів нормативно-правових актів, які  готуються  місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2013-2015

роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

залучення громадськості

до участі в реалізації

державної соціально-

економічної політики

16

Висвітлення  у засобах  масової інформації області результатів    ревізій    та    перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна

2013-2015 роки

управління  комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

забезпечення прозорості

в роботі місцевих

органів виконавчої влади

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Залучення громадськості до здійснення контролю за використанням державного майна, державними закупівлями, орендою та наданням у користування (у власність) земельних ділянок, прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів Луганської області

 

 

2

2013-2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

3

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

 

 

 

 

4

забезпечення

контролю за законністю та ефективністю використання державного майна,

бюджетних коштів

 

 

 

5

 

18

 

Забезпечення    прозорості    процедур та процесів закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти     

 

2013-2015 роки  

 

структурні підрозділи  облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

забезпечення прозорості у діяльності місцевих

органів влади у сфері державних закупівель

Удосконалення антикорупційної експертизи

 19

Забезпечення  проведення  на базі Комунального закладу «Луганський  обласний центр перепідготовки      та      підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,   державних   підприємств,   установ і організацій»  спеціальних тренінгів з питань організації роботи з   протидії корупції, в тому числі щодо   проведення   антикорупційної   експертизи, з посадовими особами,  відповідальними  за стан цієї роботи в місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування

2013-2015 роки

Комунальний заклад «Луганський  обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»,

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

підвищення рівня правових знань державних службовців та посадових осіб органів

місцевого самоврядування

у сфері запобігання і протидії корупції

Зниження рівня корупції у приватному секторі

20

 

 

1

Організація  поширення  знань про антикорупційне законодавство серед  представників громадськості області із

2

2013-2015

роки

 

3

управління  комунікацій з громадськістю обласної   державної адміністрації,

4

підвищення рівня знань у сфері запобігання

5

 

залученням громадських організацій, засобів масової інформації

 

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

і протидії корупції, формування   негативного ставлення

громадян до корупції

21

Здійснення     комплексу     заходів,     спрямованих на підвищення  рівня   знань  різних   верств  населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють

2013-2015 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

підвищення рівня знань громадян області у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

 22

Проведення просвітницьких заходів, тематичних занять з    питань   запобігання    корупції, удосконалення системи антикорупційної освіти у загальноосвітніх,  професійно-технічних  та вищих навчальних закладах

2013-2015 роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

формування

антикорупційної правосвідомості учнів ЗОШ та студентів ВНЗ у сфері запобігання і

протидії корупції

23

 

 

 

 

1

Забезпечення рівного  доступу сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності, в тому числі особистих  

 

2

2013-2015 роки

 

 

 

3

Департамент

агропромислового

розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

4

попередження зловживань

при використанні службового  

 

5

 

селянських господарств,   до участі у галузевих програмах   агропромислового комплексу шляхом максимального відкритого проведення процедур їх реалізації на всіх етапах

 

 

становища посадовими особами

 24

Проведення із залученням громадських організацій області науково-методичних і науково-практичних  конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом», прес-конференцій,   зустрічей   із представниками органів   державної   влади   та   засобів масової інформації з антикорупційної тематики

2013-2015 роки

Комунальний заклад «Луганський  обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»

формування негативного ставлення громадян області до корупції

Зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема, медичній, освітній, земельній, у сферах державних закупівель, державної служби тощо

 25

Вжиття   заходів   щодо   усунення корупціогенних чинників, пов'язаних з неналежним фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику

2013-2015 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад міст обласного значення

зменшення корупціогенних

ризиків при виконанні своїх повноважень  посадовими особами

 

26

 

 

 

1

Проведення   професійного добору кадрів на державну службу та службу в органах місцевого  самоврядування     шляхом проведення спеціальної    перевірки

2

2013-2015 роки

 

 

 

3

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад   

4

зменшення корупціогенних

ризиків при виконанні своїх  

5

 

відомостей     щодо осіб, які претендують на    зайняття    посад, пов'язаних із виконанням    функцій держави або місцевого самоврядування

 

міст обласного значення

повноважень  посадовими особами

27

Запровадження дієвої системи професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема, медичній, земельній, освітній, сфері державних закупівель та на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування

 

2013-2015 роки

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад міст обласного значення

зменшення корупціогенних

ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

 28

Проведення у закладах освіти всіх типів та форм власності, медичних закладах тематичних занять з питань запобігання та протидії корупції

2013-2015

 роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

підвищення рівня знань громадян у сфері  запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції як небезпечного явища

 

29

 

 

 

 

1

Запровадження   критеріїв та процедур, які усуватимуть можливість виникнення корупційних ризиків під час прийому (вступу) для навчання до

 

2

2013-2015 роки

 

 

 

3

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації

 

4

зменшення корупціогенних

ризиків при здійсненні

процедур прийому  

 

5

 

загальноосвітнього навчального закладу,   вищого навчального закладу

 

  

(вступу) до навчальних закладів

30

Вжиття заходів щодо прозорості процедур   приватизації земельних ділянок та забезпечення   відкритого доступу до інформації про вільні земельні ділянки

2013-2015 роки

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації,

Головне управління Держземагентства   у  Луганській області (за згодою)

зменшення корупціогенних ризиків у вирішенні земельних питань

 

31

Посилення контролю за  якістю  надання медичної допомоги медичними установами та закладами області

2013-2015 роки

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, 

виконкоми міських рад міст обласного значення

усунення корупціогенних чинників при  наданні медичної допомоги

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

 32

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення  регулярного  висвітлення  у місцевих засобах     масової  інформації  фактів вчинення корупційних правопорушень   посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування області, і вжитих заходах щодо їх профілактики та відповідний моніторинг цієї роботи

2

2013-2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

3

управління інформаційної діяльності облдержадміністрації,

управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

 

 

4

формування негативного

ставлення громадян

області до проявів

корупції

 

 

 

 

5

 

зі щоквартальним наданням результатів цього моніторингу (до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом) сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

 

 

 

 33

 

Запровадження на каналах місцевого телебачення та радіо, у  друкованих   засобах   масової інформації

спеціальних  інтерв'ю   з   питань   протидії корупції, соціально-просвітницьких програм,   соціальних реклам з питань запобігання та протидії корупції    

 

 2013-2015 роки

 

управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Луганська ОДТРК,

редакція газети «Наша газета»,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

попередження негативних

наслідків проявів

корупції

 34

Виготовлення та розміщення в місцях, де здійснюється прийом громадян, інформаційних стендів «Суспільство проти корупції» з розміщенням на них витягів з антикорупційного законодавства, інформації про антикорупційні лінії прямого зв'язку, вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції.

2013 рік

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування  негативного ставлення до корупції

 35

 

1

Оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів про вжиті

2

2013-2015 роки

3

управління комунікацій з громадськістю  

4

формування негативного

5

 

місцевими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, звітність про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в області

 

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного значення

 

ставлення громадян

області до проявів

корупції

 

 36

Стимулювання розвитку діяльності студентських рад щодо запобігання та протидії корупції у вищих навчальних закладах області

2013-2015 роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 

забезпечення участі студентів у запобіганні і протидії

корупції

37

Проведення щорічного конкурсу на кращий плакат з антикорупційної тематики серед студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл області

2013-2015 роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації   

формування у студентів вищих навчальних закладів та учнів  ЗОШ негативного ставлення до корупції

38

 

 

 

 

 

 

1

Проведення щорічної молодіжної профілактичної акції «Молодь Луганщини проти корупції»

 

 

 

 

2

2013-2015 роки

 

 

 

 

 

3

управління комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з

4

формування у молоді

негативного ставлення до корупції

 

 

5

 

 

 

молодіжними громадськими організаціями

 

 39

 

 

 

 

Проведення щорічного конкурсу на кращий журналістський матеріал антикорупційного спрямування

 

 

2013-2015 роки

 

 

 

управління інформаційної діяльності обласної державної адміністрації

 

 

активізація роботи

засобів масової інформації щодо запобігання корупції

 40

Сприяння у проведенні на  Луганському обласному державному телебаченні телепередачі «Проти корупції» з залученням для участі в ній представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, спеціально уповноважених суб'єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, громадськості

2013-2015 роки

управління інформаційної діяльності обласної державної адміністрації,

Луганська ОДТРК

підвищення рівня знань громадян області у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції,

попередження негативних наслідків проявів корупції

 

 

 

 

Заступник голови                                                                                                                                   А.Г.ІВЧЕНКО