Закони України

Постанова Кабінету Міністрів України
950
13.07.2000
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи"
1380/5
23.06.2013
Закон України "Про звернення громадян"
394/96-ВР
02.10.1996
Закон України "Про запобігання корупції"
1700-VII
14.10.2014
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
586-XIV
09.04.1999
Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"
1698-18
14.10.2014
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
2939-VI
13.01.2011
Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"
1699-VII
14.10.2014
Закон України "Про державну службу"
3723-XII
16.12.1993
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році"
1022-VIII
15.03.2016
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією"
221-VII
18.04.2013
Кримінальний порцесуальний кодекс України
4651-VI
13.04.2012
Кримінальний кодекс України, розділ XVII "Злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг."
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"
1195
16.11.2011
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців"
65
11.02.2016
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання запобігання та виявлення корупції"
706
04.09.2013
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки"
265
29.04.2015
Розпорядження голови обласної державної адміністрації- керівника обласної військово-цивільної адміністрації
406
12.07.2016