Сировина для переробки

Сільське господарство (2020 р.)

Тваринництво (дані попередні)

Реалізовано на забій худоби та птиці у живій масі тис. тонн 14,2
Виробництво молока тис. тонн 110,6
Виробництво яєць млн шт. 70,2
Чисельність великої рогатої худоби тис. гол

38,4

у тому числі корів тис. гол 18,8
Чисельність свиней тис. гол 46,0
Чисельність овець та кіз тис. гол 22,2
Чисельність птиці тис. гол 849,3

Рослинництво

Збір урожаю сільськогосподарських культур станом на 01.12.2020

Зернові та зернобобові культури, всього тис. тонн 1375,9 Урожайність з 1 га зібраної площі – 34,5 ц
у тому числі:      
Кукурудза на зерно тис. тонн 185,1 Урожайність з 1 га зібраної площі – 29,2 ц
Ячмінь тис. тонн 120,9 Урожайність з 1 га зібраної площі – 27,4 ц
Просо тис. тонн 5,9 Урожайність з 1 га зібраної площі – 14,6 ц
Соняшник тис. тонн 678,3 Урожайність з 1 га зібраної площі – 16,8 ц
Пшениця тис. тонн 1034,5 Урожайність з 1 га зібраної площі – 38,5 ц
Жито тис. тонн 7,9 Урожайність з 1 га зібраної площі – 29,0 ц
Овес тис. тонн 5,8 Урожайність з 1 га зібраної площі – 16,2 ц