Сировина для переробки

Сільське господарство (2019 р.)

Тваринництво

Реалізовано на забій худоби та птиці у живій масі тис. тонн 14,1
Виробництво молока тис. тонн 113,5
Виробництво яєць млн шт. 72,9
Чисельність великої рогатої худоби тис. гол

45,0

у тому числі корів тис. гол 20,8
Чисельність свиней тис. гол 45,5
Чисельність овець та кіз тис. гол 22,7
Чисельність птиці тис. гол 931,4

Рослинництво

Збір урожаю сільськогосподарських культур у 2019 році

Зернові та зернобобові культури, всього тис. тонн 1445,5 Урожайність з 1 га зібраної площі – 35,5 ц
у тому числі:      
Кукурудза на зерно тис. тонн 277,3 Урожайність з 1 га зібраної площі – 45,1 ц
Ячмінь тис. тонн 118,3 Урожайність з 1 га зібраної площі – 23,8 ц
Просо тис. тонн 4,0 Урожайність з 1 га зібраної площі – 16,8 ц
Соняшник тис. тонн 860,2 Урожайність з 1 га зібраної площі – 22,9 ц
Пшениця тис. тонн 1008,2 Урожайність з 1 га зібраної площі – 36,2 ц
Сорго тис. тонн 17,8 Урожайність з 1 га зібраної площі – 53,2 ц