Сировина для переробки

Сільське господарство (2018 р.)

Тваринництво

Реалізовано на забій худоби та птиці у живій масі тис. тонн 11,3
Виробництво молока тис. тонн 127,0
Виробництво яєць млн шт. 72,2
Чисельність великої рогатої худоби тис. гол

52,4

у тому числі корів тис. гол 24,5
Чисельність свиней тис. гол 46,7
Чисельність овець та кіз тис. гол 24,3
Чисельність птиці тис. гол 948,1

Рослинництво

Збір урожаю сільськогосподарських культур у 2017 році

Зернові та зернобобові культури, всього тис. тонн 1159,4 Урожайність з 1 га зібраної площі – 28,4 ц
у тому числі:      
Кукурудза на зерно тис. тонн 226,5 Урожайність з 1 га зібраної площі – 34,6 ц
Ячмінь тис. тонн 91,5 Урожайність з 1 га зібраної площі – 19,0 ц
Просо тис. тонн 1,8 Урожайність з 1 га зібраної площі – 12,6 ц
Соняшник тис. тонн 720,9 Урожайність з 1 га зібраної площі – 20,0 ц
Пшениця тис. тонн 798,0 Урожайність з 1 га зібраної площі – 29,3 ц