Нормативна база

Земельний кодекс України
Водний кодекс України
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України "Про землеустрій"
Закон України "Про Державний земельний кадастр"
Закон України "Про оренду землі"
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"