Звіт про виконання у 2015 році обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 – 2016 роки «Луганське літо»

1. Основні дані

Метою Програми є створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих оздоровчих закладів.

Програму розроблено на виконання законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні»; затверджено Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.09.2015 № 374.

Програму розраховано на 2015-2016 роки. Виконавці програми: Департаменти: соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації; Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Луганській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні державні адміністрації; власники (засновники), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

2. Виконання завдань і заходів

Протягом 2015 – 2016 років заплановано реалізацію наступних завдань і заходів:

забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області та інших регіонів України за рахунок коштів обласного, міських та районних бюджетів;

збереження мережі існуючих дитячих оздоровчих закладів;

проведення семінарів для директорів, методистів та вожатих дитячих оздоровчих закладів;

проведення перевірок умов перебування дітей в оздоровчих закладах області;

проведення підсумкових конкурсів та визначення переможців літнього відпочинку та оздоровлення дітей серед райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, профспілкових організацій, дитячих оздоровчих закладів;

постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу області та її можливості.

Ефективність реалізації програми обумовлена рівнем фінансування її заходів.

На організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії 2015 року було передбачено виділення коштів з бюджетів всіх рівнів у сумі 10245,8 тис. грн., у тому числі з державного бюджету – 2716,1 тис. грн., обласного – 4552,4 тис. грн., місцевих бюджетів – 2977,3 тис. грн. Фактично профінансовано у 2015 році: з державного бюджету (на організацію оздоровлення дітей пільгових категорій в ДП «УДЦ «Молода гвардія») 2409,9 тис. грн., з обласного бюджету (на придбання оздоровчих путівок для дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування, вихованців інтернат них закладів області системи освіти) – 1368,5 тис. грн., з місцевих бюджетів – 4003,1 тис. грн. Загальна сума бюджетних коштів – 7781,5 тис. грн. Крім того, на виконання заходів програми залучено коштів підприємств та інших джерел 11115,1 тис. грн. Загальні витрати на виконання програми у 2015 році – 18896,6 тис. грн.

Протягом року оздоровленням та відпочинком були охоплені 17953 дитини шкільного віку, або 30,1% від загальної кількості дітей оздоровчого віку. З них – 10949 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки (або 41% дітей пільгових категорій).

Із загальної кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, 9964 – діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки (або 37,3% від загальної кількості дітей пільгових категорій). З них оздоровлені 3821 дітей, охоплені відпочинком – 6143 дитини:

- 1079 – діти – сироти та позбавлені батьківського піклування;

- 522 - діти – інваліди;

- 2249 - діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- 139 - діти, постраждалі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- 4 - діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків;

- 2164 – діти, що перебувають на диспансерному обліку;

- 5 – безпритульні та бездоглядні діти;

- 2899 - обдаровані діти;

- 836 - діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Крім того, оздоровленням та відпочинком були охоплені 950 дитини внутрішньо переміщених осіб та 35 дітей, батьки яких беруть участь в проведенні антитерористичної операції.

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку 2015 року складалася з 4 позаміських закладів та 174 закладів відпочинку з денним перебуванням. Крім того, було організовано оздоровлення близько 1000 дітей Луганщини в Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Закарпатській областях, а також - за кордоном.

 

 

3. Оцінка ефективності виконання

Обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2016 роки «Луганське літо» було затверджено наприкінці сезону літнього оздоровлення дітей. Незважаючи на це, оздоровчу кампанію 2015 року було організовано та проведено на належному рівні. Про це свідчить загальний рівень охоплення дітей області послугами з оздоровлення та відпочинку, а також недопущення випадків травматизму та епідускладнень в діючих закладах оздоровлення та відпочинку дітей. Вважаємо за необхідне продовжити виконання всіх заходів програми для поліпшення ситуації в сфері дитячого оздоровлення у 2016 році.

 

4. Фінансування

На організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії 2015 року було заплановано виділення коштів з бюджетів всіх рівнів у сумі 10245,8 тис. грн., у тому числі з державного бюджету – 2716,1 тис. грн., обласного – 4552,4 тис. грн., місцевих бюджетів – 2977,3 тис. грн. Фактично профінансовано у 2015 році: з державного бюджету (на організацію оздоровлення дітей пільгових категорій в ДП «УДЦ «Молода гвардія») 2409,9 тис. грн., з обласного бюджету (на придбання оздоровчих путівок для дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування, вихованців інтернатних закладів області системи освіти) – 1368,5 тис. грн., з місцевих бюджетів – 4003,1 тис. грн. Загальна сума бюджетних коштів – 7781,5 тис. грн. Крім того, на виконання заходів програми залучено коштів підприємств та інших джерел 11115,1 тис. грн. Загальні витрати на виконання програми у 2015 році – 18896,6 тис. грн.

На організацію оздоровлення дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування, вихованців інтернатних закладів області системи освіти було передбачено фінансування у сумі 4552,4 тис. грн. У зв’язку з значним скороченням кількості таких дітей було профінансовано 1368,5 тис. грн. Видатки з місцевих бюджетів збільшилися порівняно з запланованими на 1025,8 тис. грн.

Надати порівняльний аналіз фінансування порівняно з попередніми роками не є можливим, оскільки базу даних втрачено. Крім того, літню оздоровчу кампанію 2014 року було фактично зірвано у зв’язку з проведенням на території області військових дій.

 

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання Програми необхідно:

- підвищення ефективності міжвідомчої координації дій органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення дітей та підлітків;

- поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів державної влади та місцевого самоврядування, власників дитячих оздоровниць у проведенні реконструкції існуючих закладів дитячого оздоровлення і відпочинку з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах, вдосконалення змісту роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, впровадження новітніх технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування;

- удосконалення існуючої системи закупівлі та розподілу путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів та у разі потреби щодо коригування завдань та заходів.

Крім того, під час формування місцевих бюджетів важливо не допустити зменшення фінансування літнього оздоровлення дітей, а також передбачити видатки для організації дітей, які зареєстровані як тимчасово переміщені особи, а також дітей, батьки яких беруть безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції.

 

Виконавець:

Завідувач сектору оздоровлення

пільгових категорій громадян ___________ І.П. Поливянчук

(посада ) (підпис) (ініціали та прізвище)