Чи діє мораторій на проведення перевірок у Луганській області органами державного контролю?

У зв’язку з поширенням в ЗМІ інформації про скасування мораторію на проведення перевірок окремими контролюючими органами, надаємо роз’яснення щодо заходів державного контролю, в тому числі у Луганській області.

За загальними правилами, в Україні діє мораторій на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до 31 грудня 2018 року, встановлений статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон № 1728).

Органи державного контролю можуть здійснювати тільки позапланові перевірки, і тільки на підставі:

- письмової заяви суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням (за погодженням з Державною регуляторною службою);

-  рішення суду;

- у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

- у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

- для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.

Статтею 6 Закону № 1728-VIII визначено, що дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

23.02.2018 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1104, якою затверджено Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», до якого включено 24 органи, серед яких зокрема:

- Держаудитслужба  та її територіальні органи;

- Держпраці та її територіальні органи;

- Держпродспоживслужба та її територіальні органи;

- ДСНС та її територіальні органи;

- ДФС та її територіальні органи;

- виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю).

Тобто, на всі органи державного контролю, які включені до цього Переліку, мораторій на проведення заходів державного контролю не поширюється до кінця 2018 року.

 

Разом з цим, на Луганщині діють окремі правила.

З 15 жовтня 2014 року діє Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі - Закон № 1669).

Статтею 3 Закону № 1669 встановлено мораторій на проведення перевірок у сфері господарської діяльності органами державного контролю  у період та на території проведення антитерористичної операції (далі - АТО). Територія проведення АТО визначається Переліком населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р. Цей перелік, по суті, включає всі населені пункти Луганської і Донецької областей.

Виключенням для цього мораторію є проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Тобто позапланові перевірки на Луганщині все ж таки можуть здійснюватися, але за умови, якщо суб’єкти господарювання мають високий ступінь ризику за відповідною сферою контролю.

Окремо слід зазначити повноваження Держпраці на території Луганської області.

З набуттям чинності 16.05.2017 постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295,  втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 № 1059 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Таким чином, на час дії статті 3 Закону № 1669 у чинній редакції, Головне управління Держпраці у Луганській області не має повноважень:

- здійснювати планові заходи державного контролю (безумовно);

- здійснювати позапланові перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, у зв’язку із скасуванням з 16.05.2017 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю.

За цієї ж причини не мають таких повноважень виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю).

За ініціативи облдержадміністрації, Держпраці розроблено законопроект про внесення змін до Закону № 1669 в частині скасування мораторію на проведення перевірок додержання законодавства про працю територіальними органами Держпраці і виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, який, після всіх регламентних процедур погодження та правової експертизи, 28 лютого 2018 року схвалено Кабінетом Міністрів України.

 

Євген Жданов