Прес-центр28 лютого 2018, 16:02

Результати діяльності Державної регуляторної служби України за 2017 рік

20 лютого 2018 року відбувся публічний звіт Голови Державної регуляторної служби України (ДРС) Ксенії Ляпіної, під час якого була презентована інформація про основні результати діяльності служби щодо реалізації державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, питань дерегуляції господарської діяльності у 2017 році.

Регуляторна політика – це інструмент, за допомогою якого країни світу дотримуються балансу інтересів між державою, підприємцем і споживачем, досягають зменшення бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також збільшують конкурентоздатність бізнес-середовища. Цей інструмент застосовують усі прогресивні спільноти і Україна – не виняток.

Продовжилася тенденція до скорочення кількості нових регулювань. У 2017 році скоротився обсяг розробки проектів регуляторних актів (майже на 20% у порівнянні з 2016 роком).

Зберігся високий рівень дотримання процедури підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ) при підготовці проектів регуляторних актів. У 98% випадків проекти регуляторних актів супроводжувались АРВ і у 96% випадків були дотриманими процедури оприлюднення проектів. Усі проекти з недотриманими процедурами були повернуті розробнику без розгляду.

Відбулося певне покращення загального рівня відповідності проектів регуляторних актів, поданих на погодження до ДРС, вимогам та принципам державної регуляторної політики. У 2017 році 51% АРВ на момент подання їх до ДРС відповідали вимогам Методики, в той час як у 2016 році цей показник становив лише 26%. Зросли основні показники якості підготовки АРВ.

Залишаються проблеми з регуляторним плануванням. Протягом 2017 року у плани вносилась велика кількість змін, що призвело до додаткового збільшення запланованих проектів регуляторних актів майже у два рази. У 42% випадків регуляторні акти, які подавались на погодження до ДРС, не були передбачені планами взагалі.

Залишаються, хоча їх значно менше, випадки повного ігнорування вимог регуляторного законодавства. Найбільш грубим порушенням процедур державної регуляторної політики залишається намагання повністю уникнути необхідності проведення АРВ та погодження регуляторних актів у ДРС.

Погіршився рівень відстеження результативності дії регуляторних актів. Органи влади не використовують передбачену Законом можливість періодичного відстеження результативності регуляторних актів для проведення дієвої дерегуляції господарської діяльності.

Виконання вимог регуляторного законодавства органами місцевого самоврядування є вкрай незадовільним, особливо у сільських районах. Всього по Україні налічується 10581 регуляторних органів, які мають повноваження приймати регуляторні акти. Лише 8% з них подавали до ДРС проекти регуляторних актів у 2017 році.

ДРС погоджено та постановами Кабінету Міністрів затверджено 23 Ліцензійних умови провадження видів господарської діяльності.

Створено умови щодо подання документів для отримання ліцензії в електронному вигляді. Прийнято постанову КМУ від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі», що передбачає подачу електронних документів до органу ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування.

Зросла кількість розглянутих скарг Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування. У 2017 році Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування проведено 15 засідань, де розглянуто 131 скаргу суб'єктів господарювання на дії органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування (безпідставні анулювання, відмови у переоформленні строкових ліцензій на безстрокові та відмови у видачі ліцензій), що у порівнянні з 2016 роком збільшилося більше ніж у 1,5 рази (в 2016 було розглянуто 85 скарг).

Продовжується створення нових дозвільних документів всупереч законодавству. Протягом 2017 року ДРС на постійній основі здійснювала експертизу проектів регуляторних актів, пов’язаних з наданням документів дозвільного характеру та адміністративних послуг (розглянуто більше 300 проектів, зокрема проектів рішень органів місцевого самоврядування – 160, проектів законодавчих та нормативно-правових актів – 143).

Дерегуляція в Україні здійснюється, але недостатньо ефективно. Проведений розробниками кількісний аналіз вигід та витрат дав змогу спрогнозувати орієнтовну загальну вигоду від їх запровадження у розмірі понад 11,4 млрд. грн.

Запроваджено повну публічність процедури погодження позапланових заходів державного нагляду (контролю). Погодження тепер здійснюється на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб’єктами господарювання їх законних прав, що забезпечує громадянам можливість захисту своїх прав та одночасно впроваджується механізм захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок органами нагляду (контролю).

Здійснювався нагляд за дотриманням законодавства державними органами нагляду (контролю). З метою попередження та виявлення порушень законодавства державними органами нагляду (контролю) у 2017 року ДРС було проведено 58 перевірок. За результатами всіх перевірок було складено акти та видано приписи та розпорядження.