Департамент фінансів

Звіти: річні

1. Рiчний звiт по виконанню доходiв зведеного бюджету за 2019 рік
2. Рiчний звiт по виконанню видаткiв зведеного бюджету за 2019 рiк
3. Рiчний звiт по виконанню доходiв обласного бюджету за 2019 рiк
4. Рiчний звiт по виконанню видаткiв обласного бюджету за 2019 рiк