Департамент фінансів

Звіти: річні

1. Рiчний звiт по виконанню доходiв зведеного бюджету за 2020 рік
2. Рiчний звiт по виконанню видаткiв зведеного бюджету за 2020 рiк
3. Рiчний звiт по виконанню доходiв обласного бюджету за 2020 рiк
4. Рiчний звiт по виконанню видаткiв обласного бюджету за 2020 рiк