Прес-центр9 cічня 2019, 16:01

Спеціалісти Департаменту охорони здоров’я та фахівці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 9 січня, взяли участь в робочій нараді під головуванням заступника голови облдержадміністрації Лішик О.П.

Спеціалісти Департаменту охорони здоров’я та фахівці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 9 січня, взяли участь в робочій нараді під головуванням заступника голови облдержадміністрації Лішик О.П. з обговорення проблемних питань щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 996 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 і від 21.11.2013 № 917» щодо умов призначення та виплати допомоги для осіб, які доглядають за хворими дітьми.

 

Згідно з вищезазначеною постановою допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається з 1 січня 2019 року одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі — законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

 

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи: 1) заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики; 2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу); 3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, прийомних батьків, батьків-вихователів;
4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі — довідка про захворювання дитини).

 

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається: з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення; на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців; незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

Станом на 1 січня 2019 року розмір допомоги дорівнює 1497 гривень.

У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, припиняється у разі: встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років); коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду; скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків; смерті дитини; смерті отримувача допомоги.

 

Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, призупиняється у разі: тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги; влаштування хворої дитини на повне державне утримання в разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; нездійснення догляду за хворою дитиною.

 

Виплата допомоги припиняється (призупиняється) за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини (крім обставин, передбачених абзацом другим цього пункту).

 

У разі припинення дії обставин, виплата допомоги поновлюється, у разі звернення протягом місяця з письмовою заявою отримувача допомоги до органу соціального захисту населення, з місяця, в якому припинилася дія зазначених обставин.