Форма для подання громадянами електронних звернень

 Зразок "Подання громадянами електронних звернень"                                                                             

                                                                                         Форма 

                                                       для подання громадянами електронних звернень

                                                        до Луганської обласної державної адміністрації

Установа

Луганська облдержадміністрація

93406, м. Сєвєродонецьк,

проспект  Центральний, 59

letter@loga.gov.ua

Електронне звернення*

                  Індивідуальне                                    Колективне

                (необхідне відмітити)

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце проживання громадянина (заявника)

(з вказанням поштового індексу)

 

Вид звернення: **

Пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, прохання чи вимога   (необхідне вказати) 

 

Зміст звернення 

(Суть порушеного питання, зауваження, заяви, скарги,  прохання чи вимоги).

 

Прошу надати відповідь у визначений законодавством термін на:

   поштову адресу                         електронну адресу

   (необхідне відмітити)

Вказати електронну адресу 

 

Вказати відомості про інші засоби зв’язку із заявником (контактний номер телефону)

 

Підпис заявника (у разі наявності електронного цифрового підпису) 

 

Дата подачі електронного звернення  

 

*Примітка: звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог,  не розглядається   та  повертається  заявнику з відповідними роз’ясненнями

** Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

 

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.