Порядок доступу до публiчної iнформацiї

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону, указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» головою Луганської облдержадміністрації підписане розпорядження від 5 травня 2011р. № 508 «Про організаційні заходи щодо забезпечення реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації». Зазначені нормативно-правові акти покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

В Луганській обласній державній адміністрації структурним підрозділом відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, а також за оприлюднення інформації, передбаченої ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначений Департамент масових комунікацій.

Надання публічної інформації облдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту письмово:

 • м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59
  Луганська обласна державна адміністрація
  (на конверті вказувати "Публічна інформація").

Законодавство про доступ до публічної інформації:

Примірні форми запиту на отримання публічної інформації і порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації:

 • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді; (зразок)
 • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді; (зразок)
 • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді; (зразок)
 • Примірний порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації (зразок).

Електронна пошта: info@loga.gov.ua