Система обліку публічної інформації

Діяльність Служби у справах дітей Луганської облдержадміністрації забезпечується системою організаційно-розпорядчих та інших документів, отриманих або створених Службою у справах дітей, що становлять його документообіг.

Реєстрація вхідної, вихідної кореспонденції, а також актів організаційно-розпорядчого характеру, що утворилися в процесі управлінської діяльності, ведеться централізовано за допомогою журналів реєстрації документації, згідно із затвердженою номенклатурою справ Служби у справах дітей Луганської облдержадміністрації.

Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до встановленого порядку, визначеного нормативно-правовими актами, здійснюється відбір, облік, архівне зберігання та використання документів на усіх видах матеріальних носіїв інформації, що створюються в Службі у справах дітей Луганської облдержадміністрації, а також передача документів постійних термінів зберігання до архівних установ.

 

Про внесення змін до наказу від 14.04.2020 № 03 о.д.