Прес-центр15 грудня 2021, 16:12

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Луганського комунального закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи»

Конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря Луганського комунального закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи» проводиться відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.11.2021 № 750 «Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад».

Місцезнаходження та юридична адреса Луганського комунального закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи» (далі – Центр): вул. Донецька, 37, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

Фактичне місцезнаходження Центру: вул. Донецька, 37, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400.

Основні напрями діяльності Центру:

1) організація та проведення медико-соціальної експертизи:

особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів при наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності;

потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

2) огляд (повторний огляд) медико-соціальною експертною комісією осіб, що звертаються для встановлення інвалідності;

3) створення обласної, міжрайонної, районної, міської медико-соціальних експертних комісій (загального, спеціалізованого профілю) залежно від ступеня, виду захворювання та групи інвалідності, організація їх роботи;

4) взаємодія з представниками МОЗ, Мінсоцполітики, Фонду соціального страхування України, Міноборони, закладів охорони здоров’я МВС, а також військово-медичних підрозділів Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України у разі розгляду медичних справ стосовно потерпілих на виробництві чи пенсіонерів із числа військовослужбовців цих служб. У проведення медико-соціальної експертизи також беруть участь представники Пенсійного фонду України, установ Державної служби зайнятості України, працівники науково-педагогічної та соціальної сфери.

Статут Луганського комунального закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи» затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2018 № 247 (додається).

Структура Центру:

адміністративно-управлінський та господарсько-обслуговуючий персонал;

бухгалтерська служба;

обласна медико-соціальна експертна комісія;

спеціалізована нейроофтальмологічна медико-соціальна експертна комісія;

спеціалізована психіатрична медико-соціальна експертна комісія;

Лисичанська, Сєвєродонецька, Старобільська міжрайонні медико-соціальні експертні комісії.

Затверджено кошторисні призначення на 2021 рік для фінансового забезпечення діяльності Центру у сумі 7 703 341 грн.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюється з «16» грудня 2021 р. до «29» грудня 2021 р. секретарем конкурсної комісії за адресою: просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406 (кабінет 207 Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:
тел.: (+38 0645) 21611, факс: (+38 0645) 21611, е-mail: medic@loga.gov.ua.

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Луганського комунального закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи», для участі у конкурсі претендентом особисто або надсилається поштою:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров’я» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»;

стаж роботи на керівних посадах: 7 років.

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

Умови оплати праці головного лікаря Центру із зазначенням істотних умов контракту:

посадового окладу, визначеного Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 305/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489 (далі – Умови), таблицею 1 додатку 2 «Показники віднесення закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення до груп з оплатою праці керівників працівників» вказаного наказу;

підвищень посадового окладу, надбавок та доплат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам держаних та комунальних закладів охорони здоров’я» та Умов;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

матеріальної допомоги у сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах фонду оплати праці відповідно до пункту 5.11 Умов;

премій у межах фонду оплати праці відповідно до пунктів 1.6 та 5.11 Умов.

Преміювання, встановлення надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням уповноваженого органу управління у межах затвердженого фонду оплати праці у разі відсутності заборгованості із заробітної плати перед працівниками Центру та з платежів до державного і місцевого бюджетів.

Дата та місце проведення конкурсу:

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 30.12.2021 о 10:00.

Дату, час та місце заслуховування конкурсних пропозицій буде вирішено на засіданні комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Луганської обласної державної адміністрації за адресою: просп. Центральний, буд. 59,
м. Сєвєродонецьк, Луганська область (кабінет № 209 Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації).

Додатки до цього оголошення можна завантажити за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1NLuJXaYqnlXug6xBKAwY7IH-5scmCwQj/view».