Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 січня 2012 р. № 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку - нерезидента" http://loga.gov.ua/sites/default/files/kor_postn16.pdf

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 листопада 2011 р. № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки" http://loga.gov.ua/sites/default/files/kor_postn1240.pdf

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 листопада 2011 р. № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" http://loga.gov.ua/sites/default/files/kor_postn1195.pdf

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2011 р. N 1072 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення" http://loga.gov.ua/sites/default/files/kor_postn1027.pdf

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 червня 2000 р. N 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" http://loga.gov.ua/sites/default/files/kor_postn950.pdf