Система обліку, види інформації, що зберігається у Департаменті

Діяльність Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації забезпечується системою організаційно-розпорядчих та інших документів, отриманих або створених Департаментом, що становлять його документообіг.

Реєстрація вхідної, вихідної кореспонденції, а також актів організаційно-розпорядчого характеру, що утворилися в процесі управлінської діяльності, ведеться централізовано за допомогою журналів реєстрації документації, згідно із затвердженою номенклатурою справ Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації.

За порядком доступу інформація Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до встановленого порядку, визначеного нормативно-правовими актами, здійснюється відбір, облік, архівне зберігання та використання документів на усіх видах матеріальних носіїв інформації, що створюються у Департаменті фінансів Луганської облдержадміністрації, а також передача документів постійних термінів зберігання до архівних установ.