Департамент соціального захисту населення

Програми

29 жовтня 2012, 19:37

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА до проекту рішення обласної ради «Про затвердження Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012 – 2015 роки»   1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. Проект рішення розроблено на виконання Закону  України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. Чисельність інвалідів, як в цілому по Україні, так і в Луганській області, з кожним роком зростає. Це залежить від багатьох факторів, серед яких найбільш значущими є  недостатня якість медичної допомоги, що надається лікувально-профілактичними закладами, катастрофи, дорожньо-транспортні пригоди, забруднення навколишнього середовища, збільшення кількості уроджених вад та хронічних захворювань.  З метою поліпшення умов життєдіяльності людей з вадами розроблена комплексна обласна програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012 – 2015 роки.     2. Мета і шляхи її досягнення Метою прийняття рішення є реформування системи надання соціальних послуг, покращання умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, завдяки яким інваліди матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів. Пропонується включити перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить зменшити соціальну напругу серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме: - надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності осіб з обмеженими фізичними можливостями; - сприяння розвитку та підтримці уставної діяльності, покращання умов роботи громадських організацій; - посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування осіб з обмеженими фізичними можливостями; - забезпечення розвитку та вдосконалення інфраструктури реабілітаційних установ та установ соціального обслуговування; - поліпшення матеріально-технічного й науково-методичного забезпечення установ соціального захисту; - надання юридичних консультацій для осіб з обмеженими фізичними можливостями; - своєчасне висвітлення в засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку надання допомоги, пільг та компенсацій особам з обмеженими фізичними можливостями; - поліпшення спеціалізованої медичної допомоги шляхом придбання сучасного обладнання для медичних закладів, що обслуговують осіб з обмеженими фізичними можливостями; - організація та проведення для осіб з обмеженими фізичними можливостями культурно-мистецьких заходів за участю майстрів мистецтв, народної творчості; - організація та проведення в навчальних закладах області  занять з питань захисту прав осіб з обмеженими фізичними можливостями; - оновлення банку даних інвалідів всіх категорій; - організація роботи щодо соціальної адаптації та інтеграції у суспільство молоді з функціональними обмеженнями та сприяння реалізації комплексу заходів із соціальної підтримки інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, та виділення приміщень для цієї роботи; - проведення зустрічей, «круглих столів», конференцій за участю громадських організацій інвалідів з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості та залучення зазначених організацій до їх вирішення згідно з чинним законодавством; - сприяння працевлаштуванню інвалідів; - впровадження ринку соціальних послуг на конкурсній основі із залученням громадських організацій на місцевому рівні; - підтримка громадських організацій інвалідів та надання фінансової допомоги на проведення урочистих заходів; - проведення семінарів щодо взаємодії виконавчих органів влади та громадських організацій інвалідів; - продовження роботи щодо реалізації програм безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.   3. Правові аспекти Закон  України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».   4. Фінансово-економічне обґрунтування Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок коштів державного, обласного, міських та районних бюджетів.   5. Позиція заінтересованих органів  Співрозробниками  та учасниками програми є  Головні управління: праці та соціального захисту населення; охорони здоров’я; фінансове; управління: з питань надзвичайних ситуацій; транспорту та зв’язку; освіти і науки; у справах сім’ї, молоді та спорту; з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю; культури і туризму; у справах преси та інформації.    6. Регіональний аспект Проект рішення стосується розвитку регіону.     7. Громадські обговорення Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.    8. Прогноз результатів Виконання Програми сприятиме поліпшенню соціально-медичного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, зменшенню соціальної напруги в суспільстві, підвищенню рівня забезпеченості та захищеності зазначеної пільгової категорії населення.     Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення  Луганської обласної держадміністрації                                    О.А.Поліщук «_____» __________ 2012 року     від 29.10.2012 р.

Докладніше >>
25 жовтня 2012, 20:37

проект ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ п’ятнадцята сесія   РІШЕННЯ   ___________                           м. Луганськ                            № _______   Про внесення змін до Комплексної обласної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки»     З метою зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя інвалідів війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій на території інших держав, враховуючи клопотання облдержадміністрації                        від __________ № ____, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада   ВИРІШИЛА:   1 Внести до Комплексної обласної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.02.2012 № 10/35, зміни, що додаються.   2 Делегувати Луганській обласній державній адміністрації повноваження щодо надання грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, та інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій на території інших держав.   3 Луганській обласній державній адміністрації до 01 грудня 2012 року розробити та затвердити за узгодженням з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення і постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів Порядок надання грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, та інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій на території інших держав.   4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення і постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.       Голова обласної ради                                                                                   В.М.Голенко від 25.10.2012 р. 

Докладніше >>
6 вересня 2012, 20:37

проект   ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ п’ятнадцята сесія   РІШЕННЯ     ________________                         м. Луганськ                        № ___________     Про зміну найменування юридичної особи – РОВЕНЬКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ, внесення змін до Положення про нього та призначення Яковенка В.М. на посаду директора   Керуючись статтею 90 Цивільного кодексу України, пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Міністерства соціальної політики України від 17.07.2012       № 422/0/15-12/014, клопотання обласної державної адміністрації, обласна рада   ВИРІШИЛА:   1 Змінити найменування юридичної особи – РОВЕНЬКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ на РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.   2 Внести зміни до Положення про РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 13.04.2006 № 127, виклавши його у новій редакції.   3 Призначити Яковенка Віктора Миколайовича на посаду директора РОВЕНЬКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.   4 Директору РОВЕНЬКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Яковенку В.М.: здійснити необхідні заходи, встановлені законодавством, щодо зміни найменування юридичної особи; подати на державну реєстрацію Положення про РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.   5 Внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, які знаходяться в управлінні Луганської обласної ради та перейменовуються, що міститься у додатку 1 до рішення обласної ради від 23.12.2005 № 22/36, замінивши в пункті 24 у позиції «Найменування юридичних осіб» слова «РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ» словами «РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ».   6 Внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління якими здійснює Луганська обласна рада, що міститься у додатку 4 до рішення обласної ради від 23.12.2005 № 22/36, замінивши в пункті 24 у позиції «Найменування юридичних осіб» слова «РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ» словами «РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ».   7 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.     Голова обласної ради                                                                                      В.М.Голенко від 06.09.2012 р.

Докладніше >>
1 серпня 2012, 20:37

проект   ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ   п’ятнадцята сесія   РІШЕННЯ   ________________                                м. Луганськ                                   №______   Про затвердження Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012 – 2015 роки              З метою зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя осіб з обмеженими фізичними можливостями, враховуючи клопотання обласної держадміністрації від 30.12.2011 № 1/9-6699, відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада     ВИРІШИЛА:   1 Затвердити Комплексну обласну програму соціального захисту  і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями  на 2012-2015 роки (далі – Програма, додається) із загальним обсягом фінансування                      37241,857 тис. грн.     2 Визначити, що щорічний обсяг фінансування заходів Програми формується при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст і районів на відповідний рік.   3  Обласній держадміністрації щорічно до 15 лютого  року, наступного  за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.   4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення; з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.       Голова обласної ради                                                                                          В.М.Голенко   Паспорт програми. від 01.08.2012 р.

Докладніше >>
21 травня 2012, 20:37

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА до проекту рішення обласної ради Про делегування Луганській обласній державній адміністрації повноважень щодо надання грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну     1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення Проект рішення розроблено на виконання пункту 27 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   2. Мета і шляхи її досягнення Метою прийняття проекту рішення є надання в установленому порядку грошової допомоги інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників, за рахунок коштів обласного бюджету. Пунктом 1 проекту рішення Луганській обласній державній адміністрації делеговано повноваження щодо надання такої допомоги. Пунктом 2 проекту рішення Луганській обласній державній адміністрації надається завдання щодо розробки та затвердження в установленому порядку  Положення щодо надання грошової допомоги інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників, за рахунок коштів обласного бюджету.   3. Правові аспекти Пункт 27 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   4. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація проекту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.   5. Позиція заінтересованих органів Проект рішення стосується інтересів інвалідів війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війни.   6. Регіональний аспект Проект рішення не стосується питання розвитку регіону.   7. Громадське обговорення Проект рішення не потребує громадського обговорення.     8. Прогноз результатів   Реалізація проекту рішення дозволить в установленому чинним законодавством порядку надавати грошову допомогу інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників, за рахунок коштів обласного бюджету.       Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації                                                                      О.А.Поліщук         «___» ______________ 2012 р.     від 21.05.2012 р.

Докладніше >>
20 квітня 2012, 20:37

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА до проекту рішення обласної ради «Про делегування Луганській обласній державній адміністрації повноважень щодо надання грошової допомоги інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників за рахунок коштів обласного бюджету»   1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення Проект рішення розроблено на виконання пункту 27 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   2. Мета і шляхи її досягнення Метою прийняття проекту рішення є надання в установленому порядку грошової допомоги інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників, за рахунок коштів обласного бюджету. Пунктом 1 проекту рішення Луганській обласній державній адміністрації делеговано повноваження щодо надання такої допомоги. Пунктом 2 проекту рішення Луганській обласній державній адміністрації надається завдання щодо розробки та затвердження в установленому порядку  Положення щодо надання грошової допомоги інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників, за рахунок коштів обласного бюджету.   3. Правові аспекти Пункт 27 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   4. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація проекту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.   5. Позиція заінтересованих органів Проект рішення стосується інтересів інвалідів війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війни.   6. Регіональний аспект Проект рішення не стосується питання розвитку регіону.   7. Громадське обговорення Проект рішення не потребує громадського обговорення.     8. Прогноз результатів   Реалізація проекту рішення дозволить в установленому чинним законодавством порядку надавати грошову допомогу інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників, за рахунок коштів обласного бюджету.       Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації                                                                      О.А.Поліщук         «___» ______________ 2012 р.   від 20.04.2012 р.

Докладніше >>