Прес-центр22 серпня 2017, 23:08

В потенційній Новоайдарській об'єднаній територіальній громаді відбувся тренінг, присвячений ідентифікації потреб та визначенню проблем

Тренінг відбувся в рамках компоненту "Мобілізація громад задля розширення можливостей в Луганській та Донецькій областях", який є частиною проекту «Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України».

Даний компонент виконує Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women's Fund в рамках проекту, який реалізовується структурою ООН Жінки разом з Програмою розвитку ООН за фінансування Європейського Союзу.

Тренінг проведено Тетяною Литвиновою для представниць жіночих груп самодопомоги.

Під час тренінгу жінки переконалися в тому, що залучення громадян до активної участі в розв'язанні місцевих проблем не є простим завданням, воно потребує тривалого підготування та конкретних механізмів.

Проблеми сьогоднішніх громад полягають у тому, що в більшості випадків немає системних підходів до питання їхнього розвитку.

Часто громади не мають достатньо знань і навичок публічного управління, з іншого боку, мотивації для активного пошуку можливостей. В цьому випадку відбувається концентрація на недоліках і потребах, а не пошукові потенційних можливостей і здібностей громади.

Базовий ресурс розвитку, яким є потенційні можливості та власні ресурси, лишається не використаним. Зосередженість на недоліках створює ілюзію піклування про громаду, але є шкідливим підходом, оскільки породжує песимізм і пасивність, потребу очікування рішень і ресурсів зовні, споживацькі настрої тощо.

Зосереджуючи свою увагу на проблемах людей, ми накопичуємо базу недоліків, масу негативу, який становить основу для формування потреб. Враховуючи те, що місцеві ресурси обмежені, такий шлях є тупиковим, бо стає очевидно й зрозуміло, що потреби вирішити неможливо. Набір потреб - це перелік потенційних споживачів, скаржників і невдоволених, що є негативною інформацією, яка не стимулює пошукової активності. Передусім потрібно зосередитися на можливостях створювати товари та послуги, виробляти додану вартість, яка може бути перерозподілена, зокрема й на задоволення потреб громади.

У кожній громаді є неповносправні люди, обмежені в своїх можливостях, але часто обдаровані. Якщо концентруватися на тому, що вони є споживачами послуг, то про розвиток говорити не доводиться. Якщо розглядати кожного неповносправного з позиції його знань, навичок, обдарувань, можна знайти потенційні можливості для залучення навіть цієї категорії до конкретних справ.

Необхідно проводити роботу з кожним індивідуумом щодо його потреб та обдарувань, навичок, здібностей, які є потенційним ресурсом для задоволення і власних потреб, і створення суспільно корисного продукту. Особливо це стосується людей вразливих груп населення: людей із інвалідністю, багатодітних матерів, одиноких жінок із дітьми, людей похилого віку, ВІЛ - інфікованих тощо.

Ось такий висновок тренінгу!!!!!