Прес-центр3 жовтня 2018, 14:10

Місцеві бюджети Луганської області отримали з державного бюджету субвенцію для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» місцевим бюджетам Луганської області передбачена субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в обсязі 2.426,0 тис. грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» та пропозицій Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 13.03.2018 № 04/07-1110с здійснено розподіл зазначеної субвенції між бюджетами міст обласного значення та районними бюджетами пропорційно кількості учнів з особливими освітніми потребами, який затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.03.2018 року № 205.

Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку зазначена субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (крім шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів), а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням розумового розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

  • проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку для учнів інклюзивних класів та робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом учня) для учнів спеціальних класів;
  • придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму. На придбання зазначених засобів використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину відповідного закладу загальної середньої освіти, яка потребує державної підтримки.

Станом на 03.10.2018 року з державного бюджету до обласного бюджету надійшло 2.022,0 тис. грн вищезазначеної субвенції, яка в повному обсязі профінансована на рахунки відповідних місцевих бюджетів області.