Прес-центр3 березня 2017, 11:03

Спільними зусиллями обласної влади та міжнародних організацій надається допомога внутрішньо переміщеним особам

Заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик зустрілась з представниками компанії «Універсалія» (УВКБ ООН), до складу делегації якої увійшли представник Моніторингової роботи місії Агентства ООН у справах біженців Ян Коніор, представник Моніторингової роботи місії Агентства ООН у справах біженців Катя Столяренко та співробітник з правових питань польового офісу Агентства ООН у справах біженців у Луганській області Аніта Рудик.

 

У ході зустрічі присутні обговорили гуманітарні потреби регіону, які виникли в результаті збройного конфлікту на Сході України та діяльність Агентства ООН у справах біженців в Луганській області.

 

Ольга Лішик зазначила, що Луганська обласна державна адміністрація тісно співпрацює з УВКБ ООН з 2014 року, та вважає організацію надійним та відповідальним партнером. Вона наголосила, що колосальна допомога від УВКБ ООН надається з питань правового захисту внутрішньо переміщених осіб, відновлення житла та питань зайнятості населення. Крім того, організація зробила вагомий внесок в оснащення медичних закладів області.

 

У той же час, заступник голови повідомила, що наразі прийняте рішення  про будівництво обласної лікарні, і звернулась від імені облдержадміністраціїз проханням про посилення взаємодопомоги у вирішенні цього питання.

 

Зустріч та переговори пройшли в дружній, діловій та конструктивній формі. Під час переговорів використовувалась виключно відкрита інформація.

 

 

On February 28, 2017, a meeting with representatives of “Universalia” Company was held in Luhansk Regional State Administration. From Luhansk region on this meeting was Deputy Head of Luhansk Regional State Administration Olga Lishyk.

The UNHCR delegation consisted of Yvan Conoir – representative of Monitoring work of UNHCR mission; Katia Stoliarenko - representative of Monitoring work of UNCHR mission; Anita Rudik –Officer for Legal Affairs of UNHCR office in Luhansk region.

During the meeting, participants discussed the humanitarian needs of the region, resulting from the armed conflict in eastern Ukraine and activity of the UNHCR in Luhansk region.

Olga Lishyk noted that the Lugansk regional state administration cooperates closely with UNHCR from 2014, and considers the organization as a reliable and responsible partner.She stressed that the huge assistance provided by the UNHCR on the legal protection of internally displaced persons, reconstruction of housing and employment issues.In addition, the organization has made a significant contribution to the equipage of health care institutions of the region.

At the same time, the Deputy Head said that currently the decision on the construction of the regional hospital has been made, and appealed on behalf of the State Administration requesting the strengthening of mutual assistance on this matter.

The meeting and negotiations were held in a friendly, businesslike and constructive manner. Only public information was used during the negotiations.