Прес-центр9 квітня 2021, 11:04

Закон про всеукраїнський референдум дасть змогу збільшити вплив населення до прийняття рішень на всіх рівнях

Цей закон, який учора підписав Президент України, дасть змогу більше залучати людей до прийняття рішень на всіх рівнях, починаючи із державницьких.

Він спрямований, перш за все, на реалізацію конституційних норм щодо всеукраїнського референдуму і забезпечення населенню можливості вирішення питань загальнодержавного значення.

Законом передбачається, що референдум може бути оголошено Президентом чи парламентом України у визначених Конституцією випадках. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

[▪️] затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

[▪️] загальнодержавного значення;

[▪️] про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму наступні питання:

[▪️] що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим, насамперед, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

[▪️] що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

[▪️] спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

[▪️] щодо питань податків, бюджету, амністії;

[▪️] віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Всеукраїнський референдум вважатиметься таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні візьмуть не менш як 50 % виборців, включених до Державного реєстру виборців.

Крім того, у законі прописано, що рішення, прийняте на всеукраїнському референдумі, може бути змінене виключно шляхом проведення ще одного референдуму не раніше, ніж через три роки з дня його прийняття.

Новий референдум з питань, що раніше не були підтримані під час такого голосування, може бути проведено не раніше як через один рік з дня оголошення його результатів.