Функції, повноваження, завдання

Відповідно до Положення про управління з питань нормативно-правової роботи  та децентралізації Луганської обласної державної адміністрації, яке затверджено розпорядженням голови  обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації" від 19 вересня 2016 року № 544 (зі змінами від 07.05.2018 № 361), основними завданнями управління є:

 • розробка проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, які стосуються розвитку регіону;
 • надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • захист інтересів держави та облдержадміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • надання методичної допомоги щодо організації правової роботи в структурних підрозділах обласної та районних держадміністрацій;
 • реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно- територіального устрою;
 • реалізація державної політики у сфері інформатизації та електронного урядування на регіональному рівні.

 Управління відповідно до покладених на нього завдань :

 • розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, які стосуються розвитку регіону, готує законодавчі та інші пропозиції з правових питань;
 • бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
 • разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації, Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови для вирішення питання щодо підготовки проектів відповідних актів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
 • здійснює у межах компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • надає методичну допомогу щодо організації правової роботи в облдержадміністрації;
 • визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації потребу в юридичних кадрах;
 • надає правові консультації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, роз’яснення застосування законодавства, готує інформаційні та доповідні записки з правових питань;
 • розглядає звернення громадян, їх об’єднань, підприємств, установ, організацій, готує відповідні пропозиції та відповіді;
 • здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників облдержадміністрації;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що входять до повноважень Управління;
 • збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 • забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Луганської області та регіональних цільових програм з інших питань;
 • розробляє проект кошторису Управління та бюджетні запити в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • координує роботу, пов’язану з впровадженням технологій електронного урядування;
 • надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, яка є в розпорядженні Управління;
 • забезпечує здійснення в Управлінні заходів щодо запобігання корупції;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних, які знаходяться в його володінні;
 • забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • виконує інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Регламентом облдержадміністрації та розпорядженнями голови.