Функції, повноваження, завдання

Відповідно до Положення про управління з питань нормативно-правової роботи  та децентралізації Луганської обласної державної адміністрації, яке затверджено розпорядженням голови  обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації" від 04 серпня 2020 року № 532, основними завданнями управління є:

 

 • розроблення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, які стосуються розвитку регіону;
 • надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • захист інтересів держави в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, забезпечення самопредставництва облдержадміністрації як органу державної влади у судах;
 • забезпечення самопредставництва Управління як органу державної влади у судах;
 • надання методичної допомоги щодо організації правової роботи у структурних підрозділах обласної та районних держадміністрацій;
 • реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно- територіального устрою.

 

 Управління відповідно до покладених на нього завдань :

 

 • розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, які стосуються розвитку регіону, готує законодавчі та інші пропозиції з правових питань;
 • бере участь у справах, діє в судах від імені та в інтересах облдержадміністрації (самопредставництво органу державної влади) без окремого доручення голови через працівників Управління у справах за позовами прокурора в інтересах держави, в яких облдержадміністрація є стороною або третьою особою, справах у спорах, що виникають під час здійснення правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у кримінальних провадженнях, в яких облдержадміністрацію залучено як потерпілого або визнано цивільним позивачем, та в інших справах за дорученням керівництва облдержадміністрації;
 • бере участь у межах компетенції у реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
 • разом із заінтересованими структурними підрозділами обласної держадміністрації, відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
 • розробляє проєкти розпоряджень голови, у визначених законом випадках – нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
 • бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови, нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
 • здійснює у межах компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • надає методичну допомогу щодо організації правової роботи в обласній та районних держадміністраціях;
 • надає у межах повноважень правові консультації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, роз’яснення щодо застосування законодавства, готує інформаційні та доповідні записки з правових питань;
 • розглядає в установленому порядку звернення громадян, їх об’єднань, підприємств, установ, організацій, готує відповідні пропозиції та відповіді;
 • здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників облдержадміністрації;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 • опрацьовує у межах повноважень запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 • збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 • забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проєктів регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку та цільових програм з інших питань;
 • розробляє проєкт кошторису Управління та бюджетні запити в установленому чинним законодавством порядку;
 • вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів у межах визначеного кошторису;
 • надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу щодо здійснення наданих їм повноважень органів виконавчої влади;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, яка є в розпорядженні Управління;
 • забезпечує здійснення в Управлінні заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних, які знаходяться в його володінні;
 • забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 •  виконує інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Регламентом облдержадміністрації та розпорядженнями голови.