Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму

Для розробників проектів

1. Дорожня карта отримання суб'єктами господарювання державної підтримки, передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки від 14.11.2013
2. Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів від 25.10.2013
3. Проект постанови "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки, у яких стимулюється інвестиційна діяльність з метою створення нових робочих місць" від 14.09.2013
4. Наказ Мінекономрозвитку України від 29.12.2012 № 1532 «Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 124/22656) від 01.03.2013
5. Постанову Кабінету Міністрів України від 03.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» від 01.03.2013
6. Постанову Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)» від 01.03.2013
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 683 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701» від 01.03.2013