Функції, повноваження, завдання

Відповідно до Положення про управління з питань нормативно-правової роботи  та децентралізації Луганської обласної державної адміністрації, яке затверджено розпорядженням голови  обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації" від 28 квітня 2021 року № 283,

Основними завданнями Управління є:

-розроблення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, які стосуються розвитку регіону;
-надання безоплатної первинної правової допомоги;
-надання  методичної допомоги та правовий аналіз законності рішень військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та виконавчих органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади;
-забезпечення самопредставництва Управління як органу державної влади у судах;
-надання  методичної  допомоги  щодо  організації  правової  роботи  у структурних підрозділах обласної та районних держадміністрацій;

-реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно- територіального устрою.

 

 

 Управління відповідно до покладених на нього завдань :

 

 

-розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших центральних органів -виконавчої влади, які стосуються розвитку регіону, готує законодавчі та інші пропозиції з правових питань;
-здійснює контроль за законністю рішень військово-цивільних адміністрацій населених пунктів;
-здійснює аналіз актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;
-бере участь у межах компетенції у реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
-разом із заінтересованими структурними підрозділами обласної держадміністрації, відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України -узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
-розробляє проєкти розпоряджень голови, у визначених законом випадках – нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
-бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови, нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
-здійснює у межах компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
-надає методичну допомогу щодо організації правової роботи в обласній та районних держадміністраціях;
-надає у межах повноважень правові консультації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, роз’яснення щодо застосування законодавства, --готує інформаційні та доповідні записки з правових питань;
-розглядає в установленому порядку звернення громадян, їх об’єднань, підприємств, установ, організацій, готує відповідні пропозиції та відповіді;
-здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників облдержадміністрації;
-готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
-опрацьовує у межах повноважень запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
-збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства у друкованих виданнях;
-забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;
-бере участь у підготовці пропозицій до проєктів регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку та цільових програм з інших питань;
-розробляє проєкт кошторису Управління та бюджетні запити в установленому чинним законодавством порядку;
-вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;
-забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів у межах визначеного кошторису;
-надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу щодо здійснення наданих їм повноважень органів виконавчої влади;
-забезпечує доступ до публічної інформації, яка є в розпорядженні Управління;
-забезпечує здійснення в Управлінні заходів щодо запобігання і протидії корупції;
-організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
-забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
-бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
-забезпечує захист персональних даних, які знаходяться в його володінні;
-забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
-виконує інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Регламентом облдержадміністрації та розпорядженнями голови.