Департамент соціального захисту населення

Інформація про виконання

10 травня 2016, 09:46

Виконання обласного бюджету по системі соціального захисту населення за І квартал 2016 року

Докладніше >>
10 травня 2016, 09:40

Виконання державних та обласних програм соціального захисту населення за І квартал 2016 року

Докладніше >>
18 квітня 2016, 14:54

Звіт про хід виконання у 2015 році обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 – 2016 роки «Луганське літо»   1. Основні дані Метою Програми є створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих оздоровчих закладів.          Програму розроблено на виконання законів України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні»; затверджено Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 01.09.2015 № 374.          Програму розраховано на 2015-2016 роки. Виконавці програми: Департаменти: соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації; Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Луганській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні державні адміністрації; власники (засновники), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Докладніше >>
18 квітня 2016, 14:52

Звіт про хід виконання станом на 01.01.2016р. Регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011-2015 роки   1.     Основні дані Регіональна цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011-2015 роки (далі – програма) затверджена рішенням Луганської обласної ради від 27.05.20№ 5/26. Метою програми є покращення медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, висвітлення дій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних проблем зазначеної категорії громадян і формування патріотичних почуттів серед населення області.   2.     Виконання завдань і заходів Виконавцями програми є Департамент соціального захисту населення, Департамент масових комунікацій, Управління культури, національностей та релігій, Департамент охорони здоров'я,   Департамент освіти і науки, виконкоми міських рад міст обласного значення і райдержадміністрації. Другий етап програми (2013-2015 роки), передбачає забезпечення належного рівня соціального захисту громадян, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території області, підвищенню їх рівня життя, вихованню почуття патріотизму та національної свідомості у підростаючого покоління. Станом на 01.01.2016р.  на підконтрольній території області органам державної влади України на обліку знаходиться 3985 громадян, які мають право на пільги згідно з ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Протягом дії Програми було виконано наступні завдання: Правовий захист -  надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед осіб, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС; Соціальний захист - сприяння розвитку та підтримки статутної діяльності, покращення умов         роботи громадських організацій із захисту прав постраждалих громадян; - формування у населення почуття громадської свідомості на прикладі подвигу ліквідаторів; - сприяння духовного розвитку молоді, виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту; Медичний захист - посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування постраждалих громадян; - поліпшення умов діагностування постраждалих осіб. 

Докладніше >>
18 квітня 2016, 14:50

Звіт про хід виконання у 2015 році Програми зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року.   1.                Основні дані Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням Луганської обласної ради шостого скликання, дев'ятнадцята сесія, від 21.08.2013 № 19/20. Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості населення шляхом вжиття заходів щодо державного регулювання ринку праці. Відповідальним виконавцем Програми визначено Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Співвиконавцями Програми є Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління статистики у Луганській області, Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, інші структурні підрозділи облдержадміністрації – Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, Департамент агропромислового розвитку, Департамент освіти і науки, Департамент масових комунікацій, виконкоми міських рад та райдержадміністрації.   2.                Виконання завдань і заходів За 2015 рік у рамках виконання завдань і заходів Програми: – організовано «круглі столи», наради, семінари із представниками місцевих органів влади щодо впровадження та реалізації механізму забезпечення надання консультацій особам з питань організації та впровадження підприємницької діяльності; – надано сприяння особам з числа безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки та надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності; – запроваджено стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць для громадян, які недостатньо конкурентно-спроможні на ринку праці, у тому числі для осіб з інвалідністю, неповнолітніх та дітей-сиріт шляхом компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного внеску; – організовано проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для безробітних з метою задоволення суспільних потреб територіальних громад; – забезпечено професійне навчання осіб із числа безробітних та осіб тимчасово переміщених з окупованих територій та районів проведення АТО за новими професіями, які користуються попитом на ринку праці. – забезпечено ефективне співробітництво органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадянам. Програмою було передбачено реалізацію інвестиційних проектів в галузі агропромислового виробництва метою яких було створення нових робочих місць, але роботу призупинено, оскільки території на яких планувалось впровадження цих проектів знаходяться на непідконтрольній українській владі території.

Докладніше >>
18 квітня 2016, 14:47

Звіт про хід виконання станом на 01.01.2016 Регіональної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки.   1.     Основні дані Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки (далі - Програма), затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.08.2015 № 368. Метою Програми є забезпечення реалізації в Луганській області державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у суспільство.   2.     Виконання завдань і заходів Функції організації та контроль за здійсненням заходів Програми покладаються на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, як структурний підрозділ облдержадміністрації. Беруть участь у виконанні Програми інші структурні підрозділи облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення, районні державні адміністрації. Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем у сфері соціального захисту учасників АТО. Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки має завдання протягом 2015 року здійснити заходи у кількох напрямках, а саме: - правовому – надання правової допомоги, підвищення рівня правової освіти учасників антитерористичної операції; - соціальному – підтримка уставної діяльності громадських організацій, надання матеріальної допомоги громадян зазначеної категорії; - медичному – збереження, покращання здоров’я учасників антитерористичної операції шляхом поліпшення якості їх медичного обслуговування; - транспортно-побутовому – надання пільг на належному рівні на транспортні послуги учасникам АТО з обмеженими фізичними можловостями. Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів державного, обласного, міських та районних бюджетів. Обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми у 2015 році, складає 23913,48 тис. грн з урахуванням фінансування області, включаючи території, які тимчасово не контролюються органами державної влади.

Докладніше >>
18 квітня 2016, 14:44

Звіт про хід виконання станом на 01.01.2016 Комплексної обласної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки.   1.     Основні дані Комплексна обласна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку (далі - Програма), затверджена рішенням обласної ради від 24.02.2014 № 10/35. Зміни від 09.11.2012 № 15/23. Метою Програми є поліпшення умов життя вказаних категорій громадян шляхом захисту їх прав у соціальній, правовій та культурній сферах.   2.     Виконання завдань і заходів Функції організації та контроль за здійсненням заходів Програми покладаються на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, як структурний підрозділ облдержадміністрації. Беруть участь у виконанні Програми інші структурні підрозділи облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення, районні державні адміністрації. Другий етап Програми (2014-2016 роки) – передбачає поліпшення життєдіяльності ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку шляхом забезпечення необхідними медичними засобами та наданням додаткових соціальних гарантій. Комплексна обласна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки має завдання протягом 2015 року здійснити заходи у кількох напрямках, а саме: - правовому – надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку; - соціальному – підтримка уставної діяльності ветеранських організацій, здійснення благодійних акцій, обідів, матеріальної підтримки громадян зазначеної категорії; - медичному – збереження здоров’я ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку шляхом поліпшення якості їх медичного обслуговування; - транспортно-побутовому – забезпечення належного надання пільг на транспортні послуги ветеранам війни, праці, ветеранам військової служби, пенсіонерам та громадянам похилого віку. Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, а також міських та районних бюджетів. Обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми у 2015 році, складає 14618,21 тис. грн з урахуванням фінансування області, включаючи території, які тимчасово не контролюються органами державної влади.

Докладніше >>
18 квітня 2016, 14:37

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ про результати виконання Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012 – 2015 роки   1.     Основні дані   Мета Програми: покращання умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, завдяки яким інваліди матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів. Рішення про розроблення Програми: «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової програми  «Національний план дій з реалізації Концепції про права інвалідів» на період до 2020 року», «Про місцеве самоврядування в Україні». Програму затверджено: рішенням Луганської обласної ради від 09.11.2012 № 15/23. Розробник та головний виконавець програми: департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації. Учасники програми: управління з питань преси та інформації, департамент охорони здоров'я, управління комунікацій з громадкістю,  департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління транспорту та зв’язку, виконкоми міських рад міст обласного значення і райдержадміністрації. Термін виконання програми: 2012-2015 роки.

Докладніше >>